Lockdown anders bekeken

Laten we luisteren naar de specialisten en experten! Hier zijn er een aantal die klaarheid brengen in deze sombere tijd

Deel deze informatie

Laten we luisteren naar de specialisten en experten! Hier zijn er een aantal die klaarheid brengen in deze sombere tijd. Met een heldere analyse van de gegevens en de nodige ervaring werpen deze experten een ander licht op het huidige scenario en stellen ze een andere aanpak voor.

Het Sars-Cov-2 virus heeft zijn plaats verworven tussen alle andere pathogenen die deel uitmaken van ons dagelijks bestaan. Als dusdanig moeten we ervan uit gaan dat dit niet zal verdwijnen. Op basis van negen maanden wetenschappelijke data blijkt meer en meer dat de huidige maatregelen disproportioneel zijn. We stellen de huidige aanpak in vraag en eisen enerzijds een wetenschappelijke verantwoording en een evaluatie van de collaterale schade. Anderzijds stellen we voor om over te gaan naar een omgekeerde lockdown die proportioneel deze groepen kan beschermen die hier baat bij hebben en een afbouw van acties die het socio-psychologische welbevinden van de bevolking negatief beïnvloeden en bijgevolg zeer grote schade aanrichten.

Lees verder op http://omgekeerdelockdown.simplesite.com/446907321

About Author

Deel deze informatie

1 thought on “Lockdown anders bekeken

Comments are closed.