Nadia Denise Duinker

Ik kreeg gisteren een schokkend bericht uit Duitsland in een groep kritische denkers waar ik onderdeel van ben. Het ging over een van de actieve leden in de groep en tevens moeder van 4 kinderen. Nadat haar oudste kind vaccinatieschade had opgelopen, heeft zij voor haar drie jongere kinderen een vrijwaring gekregen voor verdere vaccinatieplicht. Nu heeft zij een brief ontvangen met een oproep om met haar jongste kind te verschijnen voor onderzoek bij de GGD. Haar plek bij de kinderopvang kwam per direct te vervallen en ze hebben jeugdzorg ook meteen ingeschakeld om het proces te begeleiden. Indien de arts van de GGD haar kind “gezond” genoeg acht om toch te vaccineren, moet dat terplekke gebeuren. Als zij niet verschijnt voor het onderzoek, of weigert akkoord te gaan met een eventueel advies van de arts om direct over te gaan tot vaccinatie, dan dreigen ze haar kind weg te nemen op grond van een zogenaamde “kinderwelzijnswet.” Dit is Duitsland 2020! Er zijn in Duitsland 1.7 miljoen mensen die op medische gronden een uitzondering hebben gekregen op verplichte vaccinaties, maar die gaan allemaal opnieuw onder de loep. Op dit moment geldt naast Duitsland in de volgende Europese landen al een vaccinatieplicht voor een of meerdere vaccins: Griekenland, Malta, Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, Hongarije, Letland, Polen, Roemenië, Slowakije, en Slovenië. In Italië en Frankrijk zijn inmiddels bijna alle vaccinaties verplicht gesteld. Ik kan de begrippen volksgezondheid of kinderwelzijn in deze context niet meer aanhoren. Kinderen gebruiken als pressiemiddel voor deze politieke agenda is ronduit onethisch en crimineel. Deze “ver van je bed show” is echter dichterbij dan je denkt. Onaantastbaarheid van ons menselijk lichaam is een grondrecht, en dat zullen we samen moeten beschermen om dit soort taferelen in Nederland te voorkomen. Deel dit bericht als ook jij je zorgen maakt over in hoeverre wij straks onze eigen grenzen nog mogen aangeven. #samensterk


Boodschap is direct afkomstig van dr. Carola Javid Kistel

About Author

Deel deze informatie

2 thoughts on “Nadia Denise Duinker

Comments are closed.