Christina von Dreien is een  jonge dame die over een multidimensionaal bewustzijn beschikt. Ze behoort tot een nieuwe generatie van evolutionair denkers met een groot gevoel voor ethiek.

Christina is een jonge vrouw van deze tijd, die zich zeer diep verbonden voelt met zowel het menselijke als het natuurlijke element op deze aarde. Haar werk dient ons allen en helpt ons te begeleiden door deze globale tijd van transformatie die ongetwijfeld zal uitmonden in een samenleving die steunt op de basiswaarden; waarheid, schoonheid en liefde. 

https://christinavondreien.ch/

Onderaan vind je de affiche ‘We are Peace’.

Enkele richtlijnen die kunnen helpen bij de realisatie van vrede op aarde.

Begin bij jezelf!

 

Deel deze informatie