Het opvoeren van vaccinatieschema’s en stijgende gezondheidsproblemen gaan hand in hand

Waarom mogen gefundeerde twijfels rond de veiligheid van vaccins niet besproken worden?

Deel deze informatie

In 1968 kreeg een baby 3 vaccinaties (DPT-MMR en polio) en werd beschouwd als volledig gevaccineerd. Maar als je vandaag volledig gevaccineerd wil verklaard worden ziet het er heel anders uit. Het aantal vaccins in het vaccinatieschema is verdrievoudigd. We kunnen spreken van een dramatische escalatie van het vaccinatieprogramma.

Zien we nu dat kinderen gezonder zijn? Juist het tegenovergestelde. Voor 1930 waren er geen gevallen van autisme. 

Tussen 1930 en 1981 doken de eerste gevallen van autisme op en in 1989 brak een epidemie van chronische ziektes en handicaps uit: Autisme, ADHD, tourette syndroom, tics, leerstoornissen, SIDS (sudden infant death syndrome), narcolepsie, diabetes, astma, allergieën, kanker, inflammatoire darmaandoeningen, epilepsie, angststoornissen, bipolaire stoornissen, depressies, hartziekten, hersenschade, schade aan het immuunsysteem en schizofrenie. Dit is het slechtste volksgezondheid rapport uit de hele geschiedenis. Vaccinatie en de stijgende gezondheidsproblemen in de wereld gaan hand in hand.

Andrew Wakefield is een Britse maag-darm specialist die het verband legde tussen het BMR-vaccin, ontstekingen van de dikke darm en autisme. Het onderzoek leidde tot fundamentele twijfels over de veiligheid van vaccins en de oorzaak van autisme. Dit had een daling in de vaccinatiegraad tot gevolg. Dr. Wakefield werd hierdoor een bedreiging voor de gevestigde orde en werd gestraft voor zijn moed om het publiek te waarschuwen voor vaccin risico’s en hen aan te sporen hun eigen gezonde verstand te gebruiken. ¹

Wetenschappers en laboratoria van over de hele wereld hebben de bevindingen van Dr. Wakefield bevestigd met betrekking tot ernstige gastro-intestinale ontstekingen en symptomen bij een hoog percentage van kinderen met autisme. Zowel in de USA als in de UK trad een exponentiële toename op aan autisme na invoering van het BMR-vaccin. ²

In de media worden de mazelen afgeschilderd als zeer gevaarlijk. Dit beeld wordt door de historische cijfers volledig ontkracht. Tegen het einde van de jaren vijftig, vóór de introductie van het mazelenvaccin, was de ernst van de ziekte al spectaculair afgenomen, vermoedelijk als gevolg van verbetering van de gezondheidszorg en voeding. ³

Een aspect van vaccinatie met het mazelenvirus is dat de immuniteit veroorzaakt door het vaccin van mindere kwaliteit is dan die na een natuurlijke infectie. De hoeveelheid antistoffen na vaccinatie daalt immers in de loop van het leven van een volwassene, en de kwaliteit ervan neemt af. Vaccinatie en immunisatie zijn niet hetzelfde, maar toch worden vaccins in de media verbloemd als de heilige graal voor artificiële antilichaam stimulatie. 

In feite zijn wij biochemische meesters in immunisatie. Natuurlijke immunisatie is een adaptief proces van blootstelling aan virussen die overal rond ons zijn waardoor het lichaam zelf een immuniteit opbouwt. Natuurlijke immuniteit is voor het leven. In feite verzwakken vaccins ons immuunsysteem en maken ze ons kwetsbaar voor andere infecties.

Sinds het begin van de twintigste eeuw zijn we geïndoctrineerd om te geloven dat polio een veel voorkomende en besmettelijke ziekte was. Uit cijfers blijkt dat ook polio reeds op natuurlijke wijze aan het afnemen was vóór de introductie van het poliovaccin. Gezien de lage incidentie (voorkomen per jaar), hoe kwam het dan dat polio als zo’n berucht monster werd gezien? ⁵ 

Later, nadat het vaccin werd geprezen voor de uitroeiing van polio, werd onthuld dat de eerste vaccins die werden gegeven meer verlammingen veroorzaakten dan dat ze polio uitroeiden.

De regels voor poliovaccinatie staan beschreven in het ‘DHHS Federal Register Vol 49 No 107 van 1 juni 1984: elke mogelijke twijfel, al dan niet gegrond, over de veiligheid van het polio vaccin mag niet bestaan, gezien de noodzaak te verzekeren dat het vaccin zal blijven worden gebruikt in de maximale mate die overeenstemt met de volksgezondheids-doelstellingen van de natie.

Waarom mogen gefundeerde twijfels rond de veiligheid van vaccins niet besproken worden? 

Bronnen:

  • The Truth About Vaccines: 

About Author

Deel deze informatie

1 thought on “Het opvoeren van vaccinatieschema’s en stijgende gezondheidsproblemen gaan hand in hand

Comments are closed.