Procedure rond boete voor het niet dragen van een masker

Het dragen van een masker is niet verplicht, ministeriële maatregelen en regionale en gemeentelijke besluiten zijn niet grondwettelijk.

Deel deze informatie

Wat zegt de wet?

Het dragen van een masker is niet verplicht, ministeriële maatregelen en regionale en gemeentelijke besluiten zijn niet grondwettelijk.

Hoewel het masker valt onder het verbod om een ​​deel van het gezicht te verbergen op plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek ( artikel 563bis van het Wetboek van Strafrecht ), nodigen we iedereen uit om de keuze te respecteren van degenen die het willen dragen.

Advies van een politieagent die loyaal is aan de rechtsstaat en de grondwet

Ik zweer trouw aan de koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en de wetten van het Belgische volk 
Politie-eed

“De procedure rond de boete voor het niet dragen van een masker, ik ken deze procedure omdat ik zelf politieagent ben.

Bij overtreding heeft u het recht om de onmiddellijke inning van € 250, – te weigeren

U kunt dan in plaats daarvan verzoeken om het opstellen van een gerechtelijk rapport om te worden gehoord in categorie “Salduz 3”.

Op dit punt wordt u gedagvaard en kunt u uw aangifte doen. U vermeldt het volgende en bij 99% zal er geen follow-up zijn omdat de magistraat in geval van procedurefout zal zijn (ministeriële richtlijnen zijn in strijd met de geldende wetten)
U moet het volgende aangeven:
de hiërarchische normen
1 / De Grondwet
2 / De Wet
3 / Het Koninklijk Besluit
4 / Het Ministerieel Besluit

 • Een rechtsregel die onder een andere staat, moet de bovenstaande regel respecteren.
 • Een lagere regel kan dus niet in strijd zijn met de hogere regel.
 • Een decreet kan een decreet intrekken, maar GEEN hogere wet.
 • Aan de andere kant kan een wet een andere regel intrekken, wijzigen of ervan afwijken, maar niet een inferieure regel zoals het decreet. 

Blijf hoe dan ook kalm, respectvol en beleefd. U moet voorkomen dat de politie u onder woorden brengt wegens verstoring van de openbare orde.

Noot hieronder door een advocaat

SPECIFIEK: als een politieagent u een boete wil geven, betwist u bij het ontvangen van het PV en retourneert u het PV met de volgende tekst:

“Ik herinner me het principe” geen straf zonder wet “, dat voortkomt uit de artikelen 12 en 14 van de Grondwet. Dit principe houdt in dat alleen parlementaire vergaderingen, bestaande uit gekozen vertegenwoordigers, gedrag als strafbaar feit kunnen vaststellen en in strafrechtelijke sancties kunnen voorzien. Geen enkele wet, noch ten tijde van de feiten, noch tot op heden, legt het dragen van het masker op op straffe van strafrechtelijke sanctie.

De verschillende regels met betrekking tot het dragen van een masker vloeien immers enkel voort uit ministeriële besluiten van de minister van Binnenlandse Zaken of de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze decreten zijn echter niet gebaseerd op wettelijke bepalingen die voorzien in strafrechtelijke sancties bij het niet dragen van een masker.

Dit werd bevestigd door een vonnis van 12 januari 2021 van de 36ste kamer van de Politierechtbank van Brussel, waarin werd geoordeeld dat “als het dragen van een masker een morele plicht blijft, en in bepaalde gevallen kan worden opgelegd, bijvoorbeeld door krachtens de politiële bevoegdheid van de hoorzitting toebehorend aan de rechter, kon een dergelijke bepaling niet worden genomen door de minister in het kader van de uitvoering van de wet van 15 mei 2007. Bijgevolg is de toepassing van het ministerieel decreet van 30 juni 2007, 2020 moet door het Hof worden ontslagen op grond van artikel 159 van de Grondwet ”.

Bijgevolg zijn de vervolgingen geschonden met betrekking tot de artikelen 12, 14 en 159 van de Grondwet en artikel 563bis van het Wetboek van Strafrecht.

Om alle voorgaande redenen betwist ik de procedure tegen mij en verzoek ik ze te ontslaan. “

Op basis van deze wraking kan het parket beslissen om de procedure stop te zetten of je te dagvaarden voor de politierechtbank. Voor de rechtbank kunt u alleen verschijnen of met een advocaat. Als u zich alleen verdedigt, dien dan een door u geschreven en ondertekend document in, getiteld “conclusies”, met vermelding van uw naam en contactgegevens. Op deze manier is de rechter verplicht deze te beantwoorden. In uw conclusies moet u de cursief gedrukte tekst van het geschil hierboven herhalen.

Als het oordeel van de politierechter ongunstig is, is het mogelijk om in beroep te gaan bij de strafrechter. En als het oordeel van de strafrechter ongunstig is, is het mogelijk om cassatieberoep in te stellen bij de rechtbank van cassatie. Het cassatieberoep schort de toepassing van de boete echter niet op, in tegenstelling tot het hoger beroep bij de strafrechter.

Arrest van 12 januari 2021 van de 36ste kamer van de Politierechtbank van Brussel

Over de grondwettigheid van de verplichting om een ​​masker te dragen in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het Coronavirus

Deze analyse is strikt legaal en is niet bedoeld of bedoeld om iemand aan te moedigen geen masker te dragen, waarvan de kwestie van de wetenschappelijke bruikbaarheid buiten mijn bevoegdheid valt.

Lees de volledige tekst hier.

Deel deze informatie

1 thought on “Procedure rond boete voor het niet dragen van een masker

 1. Goedendag,
  is deze ook in het Nederlands verkrijgbaar?
  de link van deze verwijst naar een Franstalig document:
  Arrest van 12 januari 2021 van de 36ste kamer van de Politierechtbank van Brussel

Comments are closed.