De maatregelen: regeert de regering in illegaliteit?

Stelt iemand zich deze vraag weleens?
Zijn de maatregelen legaal?

Deel deze informatie

Stelt iemand zich deze vraag weleens?

Zijn de maatregelen legaal?

Meester Verstraeten maakte er zijn werk van.

Hier enkele fragmenten uit het artikel van M. Verstraeten:

Het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 en de daarna volgende ministeriële besluiten, is buiten toepassing verklaard betreffende de maatregelen die erin zijn uitgevaardigd. Dit declaratief onderdeel van de beslissing is niet gebonden aan enige tijdsbepaling en gaat derhalve meteen in. Al op 31 maart 2021 werden de maatregelen buiten toepassing verklaard.

In deze procedure is de eisende partij de Liga voor de Mensenrechten. Deze vereniging heeft een bijzondere rechtsbekwaamheid voorzien in art. 17 van het gerechtelijk wetboek. Zij heeft immers tot doel de mensenrechten te beschermen en mag daarom in het “louter collectief belang” een rechtsvordering instellen. Dit in tegenstelling tot alle andere procespartijen die handelen in hun persoonlijk belang.

De consequentie is derhalve dat voor alle burgers in het land geldt dat de maatregelen buiten toepassing zijn verklaard. Zelfs als het hof van beroep deze beslissing later zou hervormen, houdt zulks in dat overtredingen op vandaag geen overtredingen zijn en nooit meer kunnen worden bestraft omdat zulks de strafwet dit actueel buiten toepassing is verklaard, opnieuw retroactief zou van toepassing maken. Wat niet toegelaten is.

Het omgekeerde zou immers inhouden dat wie het rechterlijk bevel volgt, later toch zou kunnen worden gestraft. Wat evident niet mogelijk is.

In eerste instantie bevestigt de kortgedingrechter het bestaan van de onwettige situatie. Immers moet aan deze onwettige situatie een einde worden gemaakt. Zulks houdt in dat de onwettige situatie niet bestaat slechts na 30 dagen, maar dat de onwettige situatie al bestaat voor die 30 dagen. Met name vanaf de datum van de uitspraak.

De voorzitter legt de regering op aan deze aldus actueel bestaande onwettige situatie een einde te maken.

Het neerleggen van een ontwerp van pandemiewet bij de kamer van Volksvertegenwoordigers heeft geen enkele impact op de onwettigheid van de situatie. Immers brengt een dergelijke neerlegging geen enkel rechtsgevolg met zich mee.

Hier een kopie van de beschikking en het arrest. (Frans)

https://www.viruswaanzin.be/post/de-regering-regeert-in-volstrekte-illegaliteit

https://www.viruswaanzin.be/post/brief-aan-de-procureurs-generaal

About Author

Deel deze informatie