Petitie Teachers For Freedom: Bevrijd de kinderen

Bevrijd de kinderen, weg met de mondmaskerplicht en andere maatregelen in het onderwijs!

Deel deze informatie

Petitie: bevrijd de kinderen, weg met de mondmaskerplicht en andere maatregelen in het onderwijs!

Als Bewuste Burgers ondersteunen we graag deze petitie!

x

x

Petitie Teachers For Freedom

Vanuit de kerngroep van Teachers For Freedom kregen we toestemming om deze brief als instrument te gebruiken, voor ouders, leerkrachten, grootouders en iedereen die zich betrokken voelt bij het welzijn van de kinderen en de jeugd.  Er is weliswaar een versoepeling inzake mondmaskerplicht op school en overal, maar we willen proactief inzetten via de petitie dat dit zich niet meer mag herhalen in september of gelijk wanneer. Ouders en iedereen mogen weten dat dit sowieso zal herhaald worden, ook naar testen en vaccinatie toe. De propaganda machine ligt misschien even stil(ler) nu, wat te voorspellen was in dit zomer seizoen, maar de spreekwoordelijke aap zal tegen september volledig opnieuw opduiken. Ouders en leerkrachten mogen niet in slaap gesust worden…
De brief (oorspronkelijk een tweeluik) kan door iedereen ondertekend worden met de bedoeling om een krachtig signaal te sturen inzake de eigen positionering t.o.v. de mondmaskerplicht in het onderwijs en dit zowel voor lagereschoolkinderen als scholieren secundair en studenten. 

Gericht aan Vlaams Minister van Onderwijs, Ben Weyts, en met uitbreiding de ganse regering.

x

Onderteken de petitie hier.

x

‘Open Brief’ via Hilde Van Liefferinge.

 Geachte Minister Weyts,

Vele van onze kinderen gaan al een jaar lang gemaskerd naar school. Acht uur per dag zijn ze afgesneden van hun meest essentiële levensbehoefte, hun adem. Zo moeten ze zich concentreren, leerstof verwerken en presteren. Zo moeten ze sociaal interageren en emotioneel ontwikkelen. Dit is onhoudbaar. Wij willen via deze brief een HALT toeroepen aan dit beleid en u vragen om een volledig mondmaskervrij perspectief te bieden aan alle leerlingen vanaf september 2021.

Het verontrust ons dat u zo licht over het mondmasker gaat, dat u het maar een ‘vervelend ongemak’ noemt. Wat doet u als dienaar van het volk met de schreeuw van duizenden ouders die hun wanhoop uiten over de fysieke, mentale en emotionele problemen die zij bij hun kinderen hierdoor vaststellen? Het mondmasker op school is een extreme maatregel, niet het minst door zijn lange duur. Het is dan ook genoeg geweest!

Wij geven u alvast nog enkele wetenschappelijke feiten op een rijtje. Maskers zijn ineffectief tegen de verspreiding van virussen. Maskers blokkeren de vrije zuurstofstroom naar de hersenen, wat tot concentratie- en leermoeilijkheden leidt. Maskers zorgen voor het permanent inademen van de eigen afvalstoffen, wat tot ongezonde CO2-opstapeling en kortademigheid leidt. Maskers zorgen voor een psychologisch nefaste impact op de normale ontwikkeling van kinderen en pubers. Het niet kunnen zien van elkaars gezichtsuitdrukking verarmt, hypothekeert en conditioneert op onverantwoorde wijze hun sociale interactie, met ongekende en veronachtzaamde effecten op de lange termijn. Dit geldt zeker in combinatie met de sociale afstandsregels, de angstverspreiding voor ziekte en het eigen lichaam, het ontkennen van de natuurlijke immuniteit en het unisono dwangmatig sturen naar de farmaceutische ‘oplossing’, waarvan steeds meer aan het licht komt dat ze nog veel meer en veel grotere problemen zal genereren.

Dit beleid klopt gewoon niet. De remedie staat totaal niet in verhouding tot de kwaal. Voor een virus met een mortaliteitsratio van 0,01% onder de 25 jaar en 0,05% onder de 70 jaar is deze verregaande en langdurige vrijheidsberoving van adem en sociale expressie meer dan buitenproportioneel. U verwijst naar de dalende cijfers van de aantallen besmettingen, maar zegt er meteen ook bij dat er van een verband tussen het mondmasker en die cijfers ‘geen causaal, hardmakend of onomstotelijk wetenschappelijk bewijs’ bestaat. Mogen wij dat verontrustend vinden, dat een dergelijke draconische maatregel op aannames is gebaseerd?

Wat wel bewezen is: er sterven vandaag in België 13 mensen per dag met corona, van de 250 à 350 overlijdens per dag in totaal. Het gaat hier dus om 3,7 à 5% van alle overlijdens. Waar zit de evenredigheid en noodzakelijkheid van deze maatregel? Hoe kunt u spreken van ‘nog even doorbijten’, na 15 maanden?

Waar zit de rechtvaardiging van dit beleid?

U zegt dat u zich laat adviseren door allerlei experten. Dat weten we. Net zoals we weten dat er heel wat andere experten zijn waar u zich niet door laat adviseren. Met hen lijkt ook geen debat toegestaan. Zij worden gecensureerd, professioneel beschadigd of ronduit ontslagen omdat ze onderzoeksresultaten publiceren die het gekozen beleid tegenspreken. De profielen van mensen die artikels van hen delen, ook al zijn die gepubliceerd in The Lancet of Nature, worden geblokkeerd door de sociale media. In de massamedia heerst een ongeziene omerta over alternatieve perspectieven. Hoewel ze er in overvloed zijn, moet iedereen mee in de tunnelvisie van dat ene verhaal: maskers en spuiten. Waarom? Wat met gerichte bescherming van de kwetsbaren en het virus vrij in omloop laten bij de gezonde bevolking en zeker bij kinderen, zoals heel wat wetenschappers uit binnen- en buitenland al een jaar lang bepleiten?

Waarom zoveel censuur, blindheid en doofheid voor wetenschappers en artsen met een andere mening? Waarom nodigt u hen niet uit voor advies? Er hangt nochtans bijzonder veel van af. Vrijheid van denken, voelen en handelen, bijvoorbeeld. Democratie, in essentie. Hoeveel is u dat waard?

U zegt wat schertsend dat iedereen tegenwoordig expert is. Inderdaad, en gelukkig maar, dat veel informatie buiten de klassieke kanalen om toegankelijk is. Zou het kunnen dat mensen niet zo blij worden van het verbod op vrije informatie? Dat ze zich als kleuters behandeld voelen als ze niet in staat worden geacht zelf na te denken en te beslissen over hun eigen gezondheid en die van hun kinderen? Zou het kunnen dat mensen zich vragen stellen over een ‘pandemie’ van… zie de percentages hierboven, over een verdwenen seizoensgriep, over een collectief dwangmatig aansturen naar een experimentele injectiepolitiek waarvan geen enkel, maar dan ook geen enkel gevolg op de lange termijn bekend is? Als we enkel naar de korte termijneffecten van de vaccinaties kijken, is het niet om van te juichen. De manier waarop jongeren en binnenkort ook kinderen hierin onder druk worden gezet door er vrijheidsvoorwaarden of een extreem perverse invulling van ‘solidariteit’ aan te koppelen, is ronduit misselijkmakend.

Kinderen zijn ons hoogste goed, meneer de Minister. U bent mee verantwoordelijk voor hun fysieke, mentale en emotionele integriteit. Schaf dus dat masker af en blijf ook met dat vaccin uit hun buurt!

Samen met onnoemelijk veel ouders, leerkrachten en alle betrokkenen, rekenen wij op uw rechtgeaarde en gewetensvolle daadkracht in dit verhaal. Want aangezien uit al het bovenstaande duidelijk is dat dit beleid geen noodzaak maar een keuze is, is er altijd een andere keuze mogelijk. Én wenselijk.

Dank voor al uw spoedige inspanningen voor de vrijheid en het welzijn van onze kinderen.

Democratische groet,  

Hilde Van Liefferinge
Bezorgde moeder


Ondersteund en volledig mee gedragen door het kernteam van Teachers For freedom
Annelies Harnie
Ann Wijnendaele
Caroline Van Mieghem
Christophe Van Lancker
Steven Meus
An Warmoes

Deel deze informatie

1 thought on “Petitie Teachers For Freedom: Bevrijd de kinderen

  1. Wat kunnen we doen voor kinderen en kleinkinderen voor volgend schooljaar?
    Ik wil die mondmaskerplicht, asociale distantie meteen stopgezet!

Comments are closed.