Vaccinatie kinderen en jongeren: brief aan minister

Stuur jij ook deze brief aan de verantwoordelijke ministers als je je bezorgd voelt om de vaccinatie voor jongeren en kinderen?

Deel deze informatie

Vijftien organisaties stelden samen een brief op gericht aan minister Dalle, omdat we grote bezorgdheid voelen omtrent de vaccinatie voor jongeren en kinderen.

x

x

Als je deze bezorgdheid deelt, kun je de brief gebruiken om ook volgende ministers aan te schrijven:

kabinet.dalle@vlaanderen.be

kabinet.weyts@vlaanderen.be

info@vandenbroucke.fed.be

x

x

Je kan deze pdf downloaden of onderstaande tekst kopiëren

x

x

x

Beste meneer de minister,

x
Met grote verbijstering vernamen wij dat u campagnes hebt opgestart om onze kinderen te laten
vaccineren.


Jongeren vanaf 16 jaar krijgen binnenkort een uitnodiging voor de prik en wellicht wordt deze leeftijd
straks verlaagd naar 12 jaar.


Vaccinatie bij jongeren heeft geen enkel nut en houdt vele risico’s in. Enkele wetenschappelijke
feiten op een rijtje:


De mortaliteit t.g.v. COVID-19 is de volgende bij jongeren:

  • onder 10 jaar: 0,002% (8,9)
  • onder 25 jaar: 0,01% (8,9)
    (Dit zijn hoofdzakelijk kinderen met zware onderliggende aandoeningen)

Gevaccineerden kunnen nog altijd de ziekte doorgeven (10-12)
De huidige vaccins zijn al niet meer efficiënt (nog 0%-36%!!) (13-15)

Testen bij kinderen zijn nog niet afgerond!

  • De totale gevolgen van de vaccinatiecampagne zullen pas eind 2023 bekend worden, voor kinderen
    vermoedelijk later.
  • Er wordt nu al gewaarschuwd om het niet aan kinderen toe te dienen tot er grote studies zijn
    opgezet (16). De auteurs geven ook aan dat het een weinig zinvolle strategie is. Ook op de website van de WHO geeft men aan dat vaccineren van kinderen niet raadzaam is (18). “Children should not be vaccinated for the moment. There is not yet enough evidence on the use of vaccines against COVID-19 in children to make recommendations for children to be vaccinated against COVID-19. Children and adolescents tend to have milder disease compared to adults.”

x

De marketingcampagnes zijn zeer manipulatief en conditionerend. Wij hebben inmiddels actie
ondernomen en de campagne op smartschool laten stopzetten door hen te wijzen op de verspreiding
van onbetrouwbare informatie. Er is geen sprake van ‘informed consent’. Integendeel, de
campagnes staan vol met suggestieve en niet betrouwbare en wetenschappelijk onderbouwde
informatie.

x
Wij citeren:

x

“Hoe minder mensen zich laten vaccineren, hoe kleiner de kans dat we het virus verslaan. Want
daarvoor hebben we groepsimmuniteit nodig. (….) Voor COVID-19 moet zeker 70% van de mensen
gevaccineerd zijn. Als te weinig mensen zich laten vaccineren, werkt de groepsimmuniteit niet.”

Waarom wordt hier gezwegen over natuurlijke besmettingen, die ook de groepsimmuniteit
opkrikken? Of over kruisimmuniteiten en T-cellen? En wat is hier de wetenschappelijke
onderbouwing van die massavaccinatie?! 99,99 % van de jongeren hebben een fantastisch natuurlijk
immuunsysteem wat met dit vaccin vooral ondermijnd zal worden. In geen geval brengen de
jongeren de volksgezondheid in gevaar. Een groot deel maakte trouwens al de ziekte door, met of
zonder symptomen.

x

“Ook als je eerder al besmet was met corona, kun je na een tijdje weer besmet raken en ernstig ziek
worden. Het vaccin beschermt je langer en beschermt je bovendien beter tegen varianten van het
virus.”

Waar is de wetenschappelijke onderbouwing? Ik verwijs hier alvast naar twee studies (er zijn er veel
meer) die net zeggen dat natuurlijke immuniteit na besmetting duurzamer is dan de prik:
1) Sette, A., & Crotty, S. (2021). Adaptive immunity to SARS-CoV-2 and COVID-19. Cell, 184(4), 861–880.
2) Turner, J. S., Kim, W., Kalaidina, E., Goss, C. W., Rauseo, A. M., Schmitz, A. J., . . . Ellebedy, A. H. (2021). SARSCoV-2 infection induces long-lived bone marrow plasma cells in humans. Nature.

x

“Het is wel veiliger om je te laten vaccineren dan om het niet te doen.”
Hoeveel jongeren kwamen er in ons land volgens jullie dan in het ziekenhuis terecht met COVID-19?
Studies op basis van de vaccinaties in de USA en Israël tonen statistisch aan dat een kind 50 keer
meer slachtoffer kan zijn van vaccinatie dan van COVID-19.

x

“Is het corona-vaccin veilig? Ja, de corona-vaccins zijn veilig. Ze zijn getest op tienduizenden
personen. En er zijn geen stappen overslagen in de veiligheidstests. “

Dat is niet correct. De huidige vaccins zijn slechts voorwaardelijk op de markt (“noodtoestand”), en
iedereen die nu de prik krijgt maakt deel uit van het fase III-onderzoek.

Wie wordt verantwoordelijk gesteld bij eventuele schade? Hierover wordt gezwegen in alle talen.
Wij verwijzen naar de nieuwe wetgeving m.b.t. “NIET VERGUNDE GENEESMIDDELEN”, gepubliceerd
op 13 juni ll. in het BSB door minister Vandenbroucke en minister van Quickenborne. Elke betrokken
partij kan worden onttrokken van aansprakelijkheid bij eventuele schade?!

Heel wat gerenommeerde wetenschappers, eisen de onmiddellijke stopzetting van de vaccinatie.
Naast de vele bijwerkingen zijn de lange termijneffecten ongekend. Wij verwijzen naar o.a. dokter
Robert Malone, de uitvinder van de mRNA-vaccinatie en Nobelprijswinnaar Luc Montagnier,
ontdekker van het HIV-virus.

x

“Heb je geen vertrouwen in de huidige regering of in de traditionele media? Informeer je dan bij je
huisarts, je apotheker, het ziekenhuis of een andere betrouwbare bron”.

Wij stellen vast dat het wantrouwen bij de bevolking blijft groeien. We weten allemaal ook dat deze
“betrouwbare bronnen” dreigen geschorst te worden of ontslag riskeren als ze zich sceptisch uitlaten
over COVID-vaccins. Wij verwijzen naar de censuur van integere wetenschappers en onderzoekers in
alle media en de reeds voltrokken schorsingen van in België.

x

Er worden inmiddels wereldwijd succesvolle en risicoloze therapeutische behandelingen toegepast
bij COVID-19 patiënten waaronder Ivermectine (99.99 % effectiviteit), hydroxycloroquine en
preventieve suppletie als vitamine D, C, zink en selenium. Een experimenteel vaccin is aldus
overbodig en zelfs illegaal volgens de wet.

x

Kinderen dragen NIET bij tot de crisis, zijn er zelfs niet aan onderhevig en worden nu blootgesteld aan
de drang tot vaccinatie zonder dat er ooit onderzoek naar gedaan werd. In de VS zijn tot hier toe 300
jongeren (causaal verband) gestorven in de categorie 15 tot 24 jaar. Een deel van de jongeren lijdt nu
al aan myocarditis en neurologische aandoeningen (bron VAERS). Er heerst eveneens een oversterfte
van jongeren in Israël sinds het begin van de vaccinatie.

x

Wij vragen u dan ook met aandrang, in naam van al onze kinderen en de duizenden goed
geïnformeerde ouders, om deze campagnes onmiddellijk stop te zetten en uw verantwoordelijkheid
op te nemen op basis van correcte informatie.

x

Met vriendelijke groet,

x

In naam van zeer bezorgde burgers

Deel deze informatie