De Tijd: de risico’s van het coronavaccin

Een gevaccineerde kan door Infectie met het virus, een uit de hand lopende immunologische reactie oplopen met als gevolg orgaanfalen. Dit verschijnsel is vergelijkbaar met Acute Respiratory Distress Syndrome; de ernstige vorm van Covid-19 en andere bovenste luchtweginfecties.

Deel deze informatie


We moeten ons ervan bewust zijn dat het toedienen van het coronavaccin niet zonder gevaar is, schrijft immunoloog dr. Carla Peeters. “Inmiddels komen uit Amerika, waar al enkele weken gevaccineerd wordt, signalen van bijwerkingen, zoals allergische reacties waaronder anafylactische shock (een ernstige allergische reactie die fataal kan zijn) en ernstige ontstekingen.”

Het vaccin van Pfizer is onder de verordening van een noodsituatie goedgekeurd.

Dit betekent dat het een experimenteel vaccin is en er nog geen officiële licentie verstrekt is. 

Ook het Moderna-vaccin is onder dezelfde noodsituatie goedgekeurd. Beide vaccins zijn op een nieuwe wijze ontwikkeld die niet eerder voor vaccins is gebruikt. In plaats van een geïnactiveerd virus of een geïsoleerd eiwit (ten) of suiker, wordt gebruik gemaakt van een synthetisch mRNA dat codeert voor een van de eiwitten op de mantel van het virus. Het lichaam zou zo zelf het eiwit aan kunnen maken, waarna een immuunrespons wordt opgewekt.

Er is geen duidelijkheid over de effectiviteit van het vaccin in het verminderen van het aantal overledenen, ernstige vorm van Covid-19 of ziekenhuisopnames. 

Ook publicaties over beschermende antistoffen of T-cel-immuniteit die opgewekt kunnen worden met de ontwikkelde vaccins ontbreken nog.

De vaccins zijn nog niet getest op kinderen, jongeren of mensen met een verzwakt immuunsysteem zoals kwetsbare ouderen. Inmiddels komen uit Amerika, waar al enkele weken gevaccineerd wordt, signalen van bijwerkingen, zoals allergische reacties waaronder anafylactische shock (een ernstige allergische reactie die fataal kan zijn) en ernstige ontstekingen. 

De producenten Pfizer en Moderna geven aan dat het vaccin in de eerste zeven dagen na vaccinatie bij 3 tot 10 % van de gezonde gevaccineerden vermoeidheid, hoofdpijn, koorts, rillingen, spierpijn of andere verschijnselen kunnen veroorzaken. Dit zijn verschijnselen die ook beschreven zijn voor Covid-19.

In Israël en Amerika zijn mensen positief getest op Covid-19 vlak na vaccinatie met het Pfizer-vaccin.

Tijdens het gebruik van het snel ontwikkelde influenzavaccin in 2009, Pandemrix, werden de bijwerkingen door Lareb geregistreerd. Helaas zijn er toen kinderen overleden na toediening van het vaccin en zijn er wereldwijd duizenden mensen met het verschijnsel narcolepsy (het spontaan in slaap vallen) die blijvende schade hebben ondervonden. 

Uit nader onderzoek achteraf bleek het virus niet veel meer overlijdens te veroorzaken dan eerdere normaal verlopende griepseizoenen. Het vaccin Pandemrix is vanwege de bijwerkingen en de verminderde noodzaak tot vaccinatie door de producent van de markt gehaald.

De snelheid waarmee de overheid beslissingen door wil voeren zijn in de context van de huidige gegevens niet te begrijpen. De druk op mensen om zich frequent te laten testen en te laten vaccineren wordt met de week groter

Het SARS-CoV-2-virus lijkt de plaats ingenomen te hebben van de jaarlijkse griepepidemie. 

Wereldwijd wordt het influenzavirus veel minder gerapporteerd dan voorgaande jaren. Dit werd eveneens gerapporteerd voor landen in het zuidelijk halfrond, waar tijdens de zomer normaliter een griepseizoen heerst. De verschijnselen van Covid-19 en influenza of andere bovenste luchtweginfecties zijn dan ook moeilijk van elkaar te onderscheiden. 

Om die reden rapporteert het CDC vanaf juli 2020 een combinatie van influenza, pneumonie en Covid-19. In dit kader is het belangrijk om een wetenschappelijk onderzoek, gepubliceerd in het peer reviewed tijdschrift Vaccine, mee te nemen in de afwegingen. In dit onderzoek werd een toename van coronavirussen beschreven na vaccinatie met het influenzavaccin. 

Het influenzavaccin was een voorbeeld van een zeer geringe bescherming tegen de jaarlijkse griep.

Het ontwikkelen van effectieve vaccins om infecties met coronavirussen te voorkomen is na tien jaar intensief onderzoek nog niet gelukt, onder andere vanwege de kans op een ernstiger verloop van de infectie door een superimmuunrespons. 

Infectie met het virus kan, nadat iemand gevaccineerd is, een uit de hand lopende immunologische reactie veroorzaken met als gevolg orgaanfalen. Een verschijnsel dat cytokinestorm genoemd wordt. Dit verschijnsel werd in 2012 na vaccinatie met SARS-CoV-1 in proefdieren gepubliceerd in een artikel in het peer reviewed tijdschrift PLOS One. Dit verschijnsel is vergelijkbaar met Acute Respiratory Distress Syndrome; de ernstige vorm van Covid-19 en andere bovenste luchtweginfecties.

Voor veel kinderen, jongeren, mensen met chronische ziekten en ouderen kan een strategie naar het versterken van het immuunsysteem met een gezonde voeding en leefstijl als eerste stap wel eens tot meer gezondheidswinst leiden. 

Eerdere ervaringen met de tuberculosebacterie toonden dat goed onderwijs en een sociale omgeving een belangrijke bijdrage leveren om infecties te voorkomen. 

Een vaccin toedienen bij mensen met een verzwakt of overactief immuunsysteem heeft weinig toegevoegde waarde en is niet zonder risico’s.

Transparante en volledige informatie over vaccins/geneesmiddelen en interventies wanneer deze voor iedereen worden aanbevolen voor het behoud van gezondheid, is een voorwaarde om een individuele afweging te kunnen maken. De coronavaccins zijn nog in de experimentele fase. Vanuit medisch-ethisch perspectief vraagt deze situatie om een informed consent.

De geschiedenis wijst uit dat we voorzichtig moeten zijn met het gebruik van experimentele geneesmiddelen en vaccins, zoals het Pfizer- en Moderna-vaccin.

https://www.hpdetijd.nl/2021-01-07/het-coronavaccin-is-niet-zonder-risicos/

Dr. Andreas Schlecht: injecties vernietigen het menselijke afweersysteem – Bewuste Burgers

About Author

Deel deze informatie