Verbinden met elkaar

Wat zijn bewuste Burgers?

Dat zijn we potentieel allemaal, de vraag is wil jij dat zijn ?

Want waarheid is soms moeilijk te verteren. Het is ook niet makkelijk om waarheid te vinden.

Ben jij dan tevreden met een junk variant?

Wij niet! 

Waarheid duurt het langst

 

Filosofie van Bewuste Burgers

Bij Bewuste Burgers stellen we ons vragen, durven we twijfelen; we onderzoeken en trachten antwoord te geven op de vraag:

Is het waar

We trachten leugens te doorprikken en zien verbanden. We leggen bloot wat verhuld was. Kritisch denken maakt geen compromis. Vrijheid is de basis.

Gemakzucht en angst hebben hier geen plaats en eigenbelang nog minder.  Het gaat niet om ‘meningen’ verkondigen, wel om vragen stellen en antwoorden zoeken. Informatie in de kijker zetten die anders met moeite zichtbaar is.

We vertellen dus ook graag ‘de andere kant’ van het verhaal.

 

Waarom doen we dit?

Omdat we verontwaardigd zijn! 

Nieuwsgierigheid bracht ons bij andere informatiebronnen. We ontdekten dat er met halve waarheden aan beleid gedaan werd en wordt.

We zagen de bijzonder schadelijke gevolgen voor de algemene gezondheid en het welzijn van mens, dier en natuur.

 

Voel je dit ook zo aan?

Ben jij ook een Bewuste Burger (in wording)? Wil je verbinden? 

Stuur ons een mailtje of steun ons !