Verklaring van 30 november 2019

Waar kijken wij als bewuste burgers wel naar uit? Wat is onze toekomstdroom? Lees deze VERKLARING. In enkele puntjes vat ze samen waar wij, als bewuste burgers achter staan. Ben je het hiermee eens?

Je kan je naam toevoegen aan deze verklaring door een mail te sturen met als onderwerp : verklaring van 30 november 2019.

Je schrijft in je mail volgende boodschap: ‘Ik onderteken de verklaring’ en je ondertekent met je naam.

Wij geloven dat onderstaande hervormingen nodig zijn om een SAMENleving te maken waarin mensen bevrijd worden van de honger naar geld en elkaar en hun omgeving opnieuw kunnen waarderen:

  • de economie wordt terug ten dienste gesteld van mens en natuur, met een boekhouding
    waarin de bescherming van mens en natuur verankerd wordt;
  • domeinen van gemeenschappelijk belang worden uit de greep van de vrije markt gehouden of gehaald; onderwijs, zorg, mobiliteit, cultuur, fiscaliteit, communicatie, energie, landbouw en justitie zijn domeinen waar winst niet mag nagestreefd worden;
  • zorg, interdependentie, introspectie, beschouwing, humor, liefde en rechtvaardigheid worden boven materiële vooruitgang geplaatst;
  • er wordt bewustzijn gecreëerd voor de grenzen van de materiële en de virtuele groei;
  • de overheid wordt in haar herverdelende rol verantwoordelijk gehouden voor een faire verdeling van de rijkdom en voor het doen naleven van de fundamentele rechten van de mens
  • de emancipatie van de mensheid wordt bevorderd door begrippen als “Werk”, “Productiviteit” en “Vooruitgang” te herdenken en te herdefiniëren.