Actiebrief tegen vaccinatie op school

Op de website van www.wijdeouders.be werd een actiebrief toegevoegd om vaccinatie op school te voorkomen.

Deel deze informatie

Op de website van www.wijdeouders.be werd een actiebrief toegevoegd om vaccinatie op school te voorkomen.

x

x

De website ‘Wij de ouders‘ helpt je in contact te komen met andere bezorgde ouders en leerkrachten, zodat jullie samen in actie kunnen komen om jullie kinderen/jongeren te beschermen.

Recent werd een actiebrief opgesteld door Inge Lagae in samenwerking met Sam Leendert Brokken. De brief kan je hier vinden:

x

Actiebrief Ouders tegen vaccinatie op school‘:

x

De bedoeling is om deze te personaliseren en te ondertekenen en te richten naar het schoolbestuur en CLB. De brief werd in ‘Word’ gezet zodat dit heel eenvoudig kan.

En verder op diverse platformen zo breed mogelijk verspreiden in posts op social media, naar gemeentebesturen, alle betrokken kabinetten, jongerenorganisaties etc. Administratief zijn de scholen open half augustus.

x

Aan de slag, proactief naar 1 september toe.

Deel deze informatie