Straling in onze leefomgeving: Inleiding tot een reeks van 8 interessante afleveringen.

Wil je ons steunen? Dat kan!

  • Je kan een vrije donatie doen op rekening BE45 9733 9096 4089 – BIC: ARSPBE22.
  • U kan ook onderstaande knop gebruiken om te doneren.

We leven in een razendsnelle maatschappij. Vandaag beleven we de ene technologische revolutie na de andere. Dat geldt in het bijzonder voor draadloze technologieën. De ene generatie  smartphones is nog maar uit of daar komt de volgende er al aan. Draadloze apparaten brengen echter ook steeds meer kunstmatige, door de mens-gemaakte stralingsvelden met zich mee. 

Veel mensen stellen zich daar vragen bij en maken zich zorgen. Is dat allemaal wel goed voor mezelf en voor mijn kinderen? Wat doet het met de natuur? Hebben we al die spullen wel nodig? En gaat het allemaal niet veel te snel?
Het zijn terechte vragen. In het debat over elektromagnetische velden is nauwelijks plaats voor wat onafhankelijke wetenschappers ons vertellen over de invloed van draadloze technologie op mens, dier, plant en natuur.

Bovendien is het allemaal niet duurzaam. De draadloze revolutie slorpt enorm veel grondstoffen en energie op. In tijden van klimaatverandering en bezorgdheid voor de natuur is zoiets helemaal geen goed idee.

Al die elementen worden door beleidsmakers en industrie vaak geminimaliseerd. Zij beweren dat draadloze technologie niet schadelijk is en dat het nog wel meevalt met de invloed ervan op levende wezens. Elektromagnetische velden, beweren ze, zijn enkel schadelijk als ze weefsels opwarmen en daarvoor hebben al die apparaten te weinig zendvermogen. 
Onafhankelijke wetenschappers brengen ons echter een ander verhaal. In duizenden rapporten stellen zij vast dat al die straling wel degelijk schadelijk is. Zelfs ver onder de veiligheidsnormen die de overheid hanteert veroorzaakt ze ernstige biologische effecten, zowel op korte als lange termijn.

In deze reeks willen wij een dieper inzicht brengen in een aantal relevante elementen van het debat. Draadloze technologie is niet zo onschuldig als beweerd wordt. Het legt een hypotheek op het welzijn van natuur, mens, plant en dier. Daarom is het belangrijk om goed te weten wat straling is, wat het teweeg brengt en wat het doet. We trachten je zo eenvoudig mogelijk toe te lichten hoe één en ander in elkaar zit zodat je bewust en met kennis van zaken kan beslissen wat je kan doen.

In de verschillende afleveringen van deze reeks gaan we dieper in op een aantal belangrijke aspecten:

  • het verschil tussen natuurlijke en kunstmatige, mens gemaakte straling
  • het verschil tussen thermische en biologische effecten, en hun relevantie voor milieu, mens, plant en dier
  • wie bepaalt de stralingsnormen en waar ligt precies de grens? 
  • hoe de stralingsbelasting de voorbije dertig jaar sterk is toegenomen
  • we geven tips om blootstelling te beperken zonder dat het je wat kost; waarom een stralingsarme omgeving vooral ‘s nachts van belang is en waarom een smartphone in je broekzak steken misschien geen goed idee is
  • Tot slot gaan we dieper in op een aantal kritische beschouwingen rond de uitrol van 5G


Hoe meer mensen beter geïnformeerd zijn en weten hoe de vork aan de steel zit, hoe meer mensen verantwoordelijker en bewuster met draadloze technologieën zullen omgaan. Op die manier zullen overheden en industrie verplicht worden om meer rekening te houden met alle aspecten mbt draadloze communicatie, en niet enkel de financiële.

Daarvoor willen wij ijveren. Samen voor een betere wereld.

Deel deze informatie