Episode 8: 5G – Economie ten koste van gezondheid en welzijn?

Wil je ons steunen? Dat kan!

  • Je kan een vrije donatie doen op rekening BE45 9733 9096 4089 – BIC: ARSPBE22.
  • U kan ook onderstaande knop gebruiken om te doneren.

De overheden van ons land zijn opgetogen over 5G. Er wordt volop gedroomd van nieuwe toepassingen. De licentieverkoop zal miljarden opbrengen. Ook de industrie ziet in 5G vooral dollartekens. Er is echter een keerzijde. Een keerzijde die toegedekt blijft. In deze episode zetten we die keerzijde in de kijker.

Gezondheid:
In 2020 publiceerde het EPRS -de studiedienst van het Europees Parlement- een belangrijk document. Volgens het EPRS werd naar de gezondheidseffecten van 5G nog geen onderzoek gevoerd

(Ref:https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646172/EPRS_BRI(2020)646172_EN.pdf

5G is echter niet zomaar de opvolger van 4G. Het is een nieuwe technologie die met gebundelde radartechnieken werkt. Gerichte straling naar je apparaat. Men wil met 5G een ongezien veelvoud apparaten met het internet verbinden. Daarom noemt men 5G ook wel “The Internet of Things”.

Daarom noemt men 5G ook wel “The Internet of Things”.

Dat ‘Internet der dingen’ vereist een enorme datastroom. En dat kan enkel met nieuwe en hogere  frequentiebanden die nog niet gereguleerd zijn. Voor de schatkist is de veiling van die frequenties een kip met gouden eieren.

Ook vandaag nog werkt het ICNIRP louter op basis van de opwarming van het lichaam.

In 2020 veranderde het haar richtlijnen om de uitrol van 5G mogelijk te maken. Dat deed het vooral door de meetprocedure aan te passen. De nieuwe procedure werkt met een veel langere uitmiddelingstijd. Dat laat toe om piekwaarden in gemiddelden verder uit te vlakken. Daardoor blijf je zelfs bij intensere stralingspieken toch binnen de grenswaarden. Het is een welgekomen geschenk voor de industrie.

Niemand weet wat de impact van 5G zal zijn op de gezondheid van mens, plant en dier. De overheid verschuilt zich achter adviesorganen allerhande. Die organen verwijzen op hun beurt naar het ICNIRP,  waarvan we intussen weten dat het niet onafhankelijk is.
Op basis van de schade die vorige generaties draadloze technologie veroorzaken, belooft 5G alvast niet veel goeds.

En toch wordt 5G volop gepromoot. De burger moet overtuigd worden. Zin krijgen om te consumeren. De overheid heeft een nieuwe website gemaakt om 5G aan te prijzen met smart technologie en slim gemak. Volgens die website wordt 5G een zegen.

Er wordt zelfs reclame gemaakt voor 5G in het ziekenhuis. Iemand die revalideert, heeft geen nood aan 5G. Die heeft nood aan rust, gezonde voeding en een stralingsarme omgeving. Eigenlijk heeft 5G geen plaats waar kinderen en zwakkeren zijn.

 

Energieverbruik
5G gebruikt hogere frequenties en daardoor meer energie. Gigantisch veel meer energie.
Je hebt er miljoenen extra antennes en satellieten voor nodig. Eén 5G-mast zal evenveel stroom verbruiken als 70 huishoudens. Door 5G zal het wereldwijde energieverbruik van de telecomindustrie tegen 2025 verdubbelen van 10 naar 20%.


Duurzaamheid
Het produceren van miljarden nieuwe 5G-apparaten zal de ecologische voetafdruk nog meer vergroten. In een tijd van milieuproblemen en schaarste aan grondstoffen, is dat geen goed idee.

Controle en privacy
Steeds meer antennes en camera’s roepen verder ernstige vragen op rond controle en privacy. Gezichtsherkenning, crowd control, tracing, digitale controle, het zijn ontwikkelingen die zorgen baren. Met 5G kan alles en iedereen gecontroleerd worden. Een beangstigende evolutie die wel geplukt lijkt uit een science fiction film.

Werkgelegenheid
Tot slot laat 5G ook toe om nóg meer te automatiseren. Meer robots dat betekent vaak minder jobs. De haven van Antwerpen is een goed voorbeeld. 10 jaar geleden werken er 12.000 mensen. Vandaag nog de helft. Wordt de haven morgen door 5G robots bestuurd?

Dit alles leidt tot een belangrijke, ethische vraag: Hebben we dit allemaal wel nodig? Gaat het niet te ver? Gaat het ten koste van ons wel-zijn? Sociaal contact wordt tot een digitale verbinding herleid. Draadloze gadgets ondermijnen onze sociale vaardigheden. Onze kinderen leven in een scherm…
…. en er is altijd iemand die meekijkt.

Deel deze informatie

1 thought on “Episode 8: 5G – Economie ten koste van gezondheid en welzijn?

Comments are closed.