Open brief aan Minister van Onderwijs

Is de mondmaskerplicht en andere maatregelen een noodzakelijk kwaad of gaat dit te ver? Wij denken dat het te ver gaat en schreven een brief naar de minister…

Deel deze informatie

Vind jij ook dat de maatregelen voor jongeren m.b.t. Corona  te ver gaan? Mondmaskerplicht, isolatiemaatregelen? Wil je hier iets aan doen? Hieronder een brief voor de minister van onderwijs, Ben Weyts.
Voel je vrij hem af te drukken en op te sturen.

Geachte Minister Weyts,

Bij de laatste persconferentie op 23/09/2020 m.b.t. de actualisering van de corona maatregelen, vernam ik niets dat betrekking had op de verplichting om een mondmasker in scholen en klaslokalen te dragen. Daaruit concludeer ik dat de maatregelen m.b.t. dit domein blijven bestaan zoals eerder besloten.

Er zijn woorden tekort om te beschrijven hoe verbijsterd en verontrust ik, samen met duizenden andere ouders, over deze gang van zaken ben. Ik dring dan ook aan op een herziening van deze reglementering. Wat me hieroe brengt, leest u in onderstaande argumentatie. 

Eerst verwijs ik naar een recente studie die aantoont dat er wel degelijk een grote leerachterstand ontstond ten gevolge van de lockdown. Leerachterstanden zijn moeilijk in te halen en vragen extra inzet en tijd.

De huidige regeling zorgt er ook voor dat kinderen om de haverklap thuis moeten blijven wegens (vermoedens) van Corona, verplichte tests en quarantaines. Dit zal de schoolachterstand nog vergroten.

Onze kinderen klagen dat ze de leerkrachten niet verstaan en dat de leerkrachten eveneens moeite hebben om hen te verstaan. Hierdoor gaat kostbare tijd verloren en leerlingen lopen het risico iets anders gehoord te hebben dan wat gezegd werd.

Uit diverse studies blijkt dat mondmaskers vaak leiden tot allerlei klachten zoals hoofdpijn en vermoeidheid, waardoor de concentratie tijdens de lessen afneemt met, opnieuw, meer leerachterstand tot gevolg. Veel ouders zien dat hun kinderen vermoeider dan normaal thuiskomen en horen hen klagen over concentratiegebrek.

Bovendien kunnen deze maskers zorgen voor extra gezondheidsklachten wegens het mogelijk inademen van bacteriën en schimmels allerhande (mede door het onvermijdelijk foutieve gebruik ervan), zuurstoftekort en het inademen van de eigen vervuilde lucht (vermoedelijke oorzaak van concentratievermindering en vermoeidheid)…

Nooit eerder werden mondmaskers zo langdurig in een niet medische omgeving gedragen. Er bestaan geen studies m.b.t. het langetermijneffect en de mogelijke schade die het dragen van deze mondmaskers gedurende uren in een niet-steriele omgeving met zich meebrengt. Ook de langdurige gevolgen op psychologisch vlak zijn nog niet gekend. Een mondmasker en afstandsregels voor jongeren, net op het moment dat ze leren omgaan met sociale structuren, zal vermoedelijk negatieve gevolgen hebben. Ook hiervoor hebben verschillende experts al aan de alarmbel getrokken.

De huidige regelgeving m.b.t. de scholen komt bijgevolg neer op een experiment dat op onze schoolgaande kinderen wordt uitgevoerd en waartoe u als minister toestemming geeft. Daarom doe ik beroep op de code van Neurenberg en daarbij op het recht om dit experiment te weigeren. Begrijp wel dat u dit experiment begonnen bent zonder voorafgaande informatie. Deelnemers aan een experiment hebben hier nochtans, volgens de code van Neurenberg, recht op.

Ik zal mijn schrijven ook richten naar elke instantie die ik mede verantwoordelijk acht of die me hierin kan bijstaan.

Ik hoop in deze, samen met een groeiend aantal bewuste burgers, op een snelle bijsturing, gezien ik erop vertrouw dat u, net als ik, oprecht bekommerd bent om het welzijn van onze jeugd. En ik vertrouw erop dat u in staat bent om met gezond verstand betere alternatieven te bedenken om risicopatiënten en ouderen te beschermen. Zeker nu duidelijk is dat Corona zich gedraagt als een griep en de ‘cijfers’ absoluut geen gevaar betekenen voor onze jeugd. De maatregelen daarentegen wel.

Ik kijk alvast uit naar uw antwoord.

Met vriendelijke groet,

 

Open Brief aan minister Weyts.pdf

Deel deze informatie

2 thoughts on “Open brief aan Minister van Onderwijs

Comments are closed.