Thuisonderwijs als oplossing

Overweeg je thuisonderwijs wegens de maatregelen op school? Deze brief kan je gebruiken om naar het CLB van de school te sturen om je motivatie te ondersteunen.

Deel deze informatie

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.5.2″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″][et_pb_row _builder_version=”4.5.2″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.5.2″ _module_preset=”default”][et_pb_text _builder_version=”4.5.2″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″]

Overweeg je thuisonderwijs wegens de maatregelen op school? Deze brief kan je gebruiken om naar het CLB van de school te sturen om je motivatie te ondersteunen.

Hieronder ook de link naar het document om het formulier van de Verklaring voor huisonderwijs Vlaanderen in te dienen.
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/documenten/fiche.aspx?id=804

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.5.2″ _module_preset=”default”]

Naam
Adres
Telefoonnummer

T.a.v.

Directie en/of het bestuur

Naam school
Adres
Datum

Betreft: overstap naar thuisonderwijs

Geachte heer/mevrouw,

Hiermee wil ik u graag informeren over onze beslissing om onze zoon, (Naam kind), niet langer naar school (Naam school) te laten gaan maar de overstap te maken naar thuisonderwijs.
In de overeenkomst die wij met de school hadden, werd nooit opgetekend dat hij op school dag in dag uit een mondmasker zou dragen, dat hij zichzelf meermaals moet desinfecteren, afstand moet bewaren en de communicatie met klasgenoten moet beperken. Aangezien wij merken dat deze maatregelen voor onze zoon nefast zijn, zowel voor zijn sociale, emotionele als intellectuele ontwikkeling, houden wij ons vrij deze overeenkomst te verbreken.
Dit rekening houdende met de volgende wetten:

  • Artikel 22bis van de Belgische grondwet
    Dit artikel verplicht elke Belgische Instantie het “Belang van het Kind” als eerste overweging in acht te nemen bij elke beslissing die het kind aangaat.
  • Artikel 24 van de Belgische grondwet
    Het onderwijs is vrij; elke preventieve maatregel is verboden;
    De gemeenschap waarborgt de keuzevrijheid van de ouders.
    De gemeenschap richt neutraal onderwijs in. De neutraliteit houdt onder meer in, de eerbied voor de filosofische, ideologische of godsdienstige opvattingen van de ouders en de leerlingen.

Uw onderwijsinstelling is wettelijk verplicht een veilige omgeving te bieden voor iedereen binnen de school. Ik maak me zorgen dat kinderen zullen opgroeien met ernstige ontwikkelingsproblematiek, als we nu niet ingrijpen.
Zeker nu een door de rechtbank beëdigde deskundige uit Oostenrijk, bewees dat de CO2-waarden onder de mondkapjes zelfs de wettelijk toegestane grenswaarden overschrijden — en dus zeer waarschijnlijk schadelijk zijn voor de gezondheid.
Onder het mondkapje zou zich te veel CO2 verzamelen, wat uiteindelijk leidt tot ademhalingsverlamming.
De arts zegt dat kinderen twee à drie keer meer zuurstof nodig hebben dan volwassenen. Om die reden kunnen ze beperkingen van de ademhaling minder goed verdragen dan volwassen mensen. Ze hebben een kleiner ademhalingssysteem en hebben daarmee een grotere kwetsbaarheid voor zuurstoftekort of het terug inademen van kooldioxide. Daarbovenop komt ook nog de slechte luchtkwaliteit die men vaak aantreft in (school)bussen of volle en slecht geventileerde ruimtes, waardoor de zuurstofopname verder wordt beperkt.
In het geringste geval van twijfel over een mogelijk gevaar van het dragen van mondkapjes, men eerst uitgebreider onderzoek moet doen naar de gevolgen en de mondkapjesplicht moet opschorten. Een wetenschappelijk onderzoek naar de gevolgen van het langdurig dragen van een mondkapje door kinderen ontbreekt.
Ik geef geen toestemming dat mijn zoon deel neemt aan een medisch experimenten of welk ander wetenschappelijk of statistisch onderzoek dan ook.

Dit rekening houdende met de volgende wetten:

7 MEI 2004. – Wet inzake experimenten op de menselijke persoon.

Art. 6 … een persoon mag slechts aan een experiment deelnemen, voorzover hij op een vrije en geïnformeerde manier heeft toegestemd, waarbij de inlichtingen bedoeld in § 2 hem voorafgaand waren meegedeeld. Deze toestemming geschiedt schriftelijk.
Wil ik u er ook nog eens op wijzen dat je verantwoordelijk gesteld kan worden voor het medisch experimenteren met mensen.
Kijk naar de patiëntenwet van 2002, De Universele Rechten van de Mens, De Code van Neurenberg en het Verdrag van Helsinki. En het wil niet zeggen omdat je RICHTLIJNEN krijgt, dat je je van deze verantwoordelijkheid kunt onttrekken. Dit is een zeer ernstige situatie met mogelijk zeer vergaande gevolgen voor ALLE betrokkenen.
Ik moet u ook meedelen dat dit geen spontane beslissing is. Mijn zoon en ik, zijn al een aantal maanden aan het discussiëren over de noodzaak om over te stappen op thuisonderwijs. Mijn oudste dochter is al homeschooled.
Alle twijfels zijn verdwenen na berichten in de pers over de dood van drie tieners in één week tijd als gevolg van het dragen van maskers op school. Indien straks blijkt dat bij het plotselinge overlijden van één of meerdere Duitse kinderen er inderdaad een verband blijkt te zijn met het dragen van mondkapjes — met als gevolg een zuurstoftekort en of verhoogde CO2 bloedwaarde — is het hoog tijd het mondkapjesbeleid te herzien.
Als moeder kan ik mijn zoon niet in zo’n gevaar brengen. Daarom is onze beslissing om over te schakelen naar huisonderwijs definitief en onherroepelijk.
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en zijn uiteraard bereid dit mondeling toe te lichten wanneer u verdere informatie nodig hebt. Ondertussen hebben wij alle inlichtingen ingewonnen om op een degelijke en onderbouwde manier huisonderwijs aan te vragen en op te starten voor onze zoon. Wij nemen ook stappen om ons hierbij te laten bijstaan door bevoegde instanties die zich met huisonderwijs bezig houden.
Zie in bijlage “verklaring thuisonderwijs”.

Bedankt voor jouw begrip en medewerking.

Met vriendelijke groet,

[/et_pb_text][et_pb_divider _builder_version=”4.5.2″ _module_preset=”default”][/et_pb_divider][et_pb_text _builder_version=”4.5.2″ _module_preset=”default”]

https://bewusteburgers.be/wp-content/uploads/2020/10/BriefThuisonderwijs.pdf

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Deel deze informatie

2 thoughts on “Thuisonderwijs als oplossing

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.