Kinderen testen op school?

Vind jij ook dat testen op school niet kan? Schrijf een brief!
Hier vind je een voorbeeld.
Je mag gerust copy/pasten.

Beste,
Hierbij verklaren wij
Naam :
Ouder van :
en

Naam :
Leerling uit (klas en school) :
dat wij geen toestemming geven voor :

  • het vaccineren via clb en/of school (inclusief coronavaccin)
  • het testen op ziektes via school en/of clb (inclusief pcr testen, sneltesten, politiehonden,…)
    Dergelijke zaken horen wat ons betreft niet thuis op een school en druisen, volgens ons, in tegen de kinderrechten en patiëntenrechten.
    Wij zullen in deze dan ook de nodige juridische stappen overwegen indien bovenstaande acties tegen onze wil in (onder druk of dwang) toch gebeuren op of via school en/of clb.
    Indien nodig zijn wij bereid om ons te laten testen/vaccineren via onze huisarts en/of in quarantaine te gaan indien noodzakelijk/wettelijk verplicht.
    Wij vragen met aandrang om een schriftelijke bevestiging van goede ontvangst en een verklaring van de schooldirectie en het clb, waarbij deze zich verbinden om onze wensen en rechten in deze na te leven.
    Met dank bij voorbaat,

Getekend en verstuurd op:

Plaats:

Handtekening ouder(s):

Handetekening kind/leerling:

About Author

Deel deze informatie