Demonstratie: op 8 mei, Atomium BXL

0

Demonstratie op 8 mei aan het Atomium, Brussel.

Het is tijd om te tonen dat we allemaal verenigd zijn.

Deel deze informatie

Tijd om te tonen dat we verenigd zijn!

Lokatie: Atomium, Brussel

Datum en uur: 8 mei 16u30 – 18u30

De vreedzame en familiale demonstratie is toegelaten en gekaderd door politie en nationale veiligheid.

De link om te delen op Facebook is: https://www.facebook.com/events/1923207394484802

DOEL:

Verenigen, eenheid tonen en vastberadenheid.

Toekomstige acties en demonstraties SAMEN organiseren.

Ter plaatse:

4 tanks op verschillende locaties met sono die door verschillende sectoren en organisaties ingenomen worden:

CHAR 01 : EVENEMENTEN SECTOR, HORECA, TOURISME, KERMIS

CHAR 02 : CONTACTBEROEPEN, COMMERCANTEN, ZELFSTANDIGEN, …

CHAR 03 : SPORT, CULTUUR, …

CHAR 04 : JEUGD, BURGERS, MENSENRECHTEN,…

– Banners,  boodschappen

Mogelijkheid: Scherm (LED) en logo van één ieder op de tanks.

OPGELET STRIKTE CONTROLE: GEEN ALCOHOL, GEEN GLAZEN FLESSEN

Co-organizers: Claude City Parade, Collectif Restobar Bruxelles, Collectif Sportif Belgique, Notre Bon Droit, TraceTonCercle, UPAV, Pensez Etudiant, Bewuste Burgers, … (other associations more than welcome)

Eendracht maakt macht: van nationaal motto tot noodkreet …

Het gebrek aan onderscheidingsvermogen van de federale regering met betrekking tot de maatregelen die worden genomen om Covid19 in te dammen en het ernstige gebrek aan flexibiliteit en wendbaarheid dat daarvan het gevolg is, hebben geleid tot een schending van de grondrechten die duizenden mannen, vrouwen, kinderen en gezinnen treft.
In dit verband hebben burgerverenigingen, die jongeren, geestelijke gezondheid, cultuur, horeca, evenementen (+ nachtleven), toerisme, sport, universiteiten en andere sectoren vertegenwoordigen, hun krachten gebundeld onder het motto “Eendracht maakt macht” om te getuigen van de nevenschade die zij al een jaar lang te verduren hebben.
Gezamenlijk nodigen zij allen die door de maatregelen van de federale regering worden getroffen uit zich bij hen aan te sluiten.
De gezondheid van de meest kwetsbaren wordt het eerst en het zwaarst getroffen: kinderen en gezinnen die door de crisis kwetsbaar zijn geworden.
De gezondheidsmaatregelen treffen diep de sectoren die op willekeurige wijze “niet-essentieel” zijn verklaard: cultuur, sporthallen, restaurants en hotels, bars en cafés, de evenementenindustrie, reisbureaus, contact beroepen, winkels maar ook alle sectoren die van hen afhankelijk zijn: toeleveranciers, bezorgers, technici, de luchtvaartindustrie…
Zonder evaluatie zijdens het parlement… terwijl de maatregelen doden
De ernstige beperkingen van onze per decreet vastgelegde vrijheden, die meer dan een jaar geleden in een noodtoestand werden afgekondigd, zijn in de tussentijd niet opnieuw door het Parlement geëvalueerd, zoals het democratische proces vereist.
De verarming van de bevolking, het gebrek aan sociale banden en de depressie zijn slechts het begin van een crisis die onze samenleving op lange termijn zal veranderen.
Het is tijd om zich de vraag te stellen: zullen gezondheidsmaatregelen op de lange termijn meer slachtoffers maken dan Covid19?
Op weg naar een gebrek aan publieke steun en vertrouwen in de regering
In het licht van de burgeracties die de afgelopen weken zijn opgebloeid, is het duidelijk dat er een groeiend gebrek aan steun is onder de bevolking. In een rechtsstaat kan geen enkel individu op lange termijn wennen aan vrijheidsbeperkende maatregelen.
Het geheel van burgerbewegingen weigert de oplossing van de communicerende vaten, die wil dat wat aan een sector wordt gegeven, weer bij de anderen wordt weggehaald, een proces dat bijdraagt tot de verzwakking van onze toch al falende democratie.
De inconsistentie en ongrondwettigheid van het optreden van de regering, terwijl wij toch geacht worden in een rechtsstaat te leven, zal onherroepelijk een golf van overlevingsdrang teweegbrengen die sommigen ongetwijfeld als burgerlijke ongehoorzaamheid zouden omschrijven.
Er moet een rechtvaardig evenwicht worden gevonden tussen de maatregelen die gericht zijn op het mogelijke gevaar van overbevolking van de bedden op de intensieve zorgen in de ziekenhuizen en de zware beperkingen die aan 11 miljoen Belgen worden opgelegd.
Na een jaar van totale inertie vragen wij dat de door de federale regering afgekondigde uitzonderingstoestand wordt opgeheven en dat een oplossing op lange termijn wordt gevonden.
Deze oplossing heeft als doel :
de aanwezigheid van de ziekte nog vele maanden te integreren in een evenwichtige samenleving,
elke burger erbij te betrekken en verantwoordelijk te maken,
eindelijk de gelijkheid tussen alle Belgen te herstellen.
Bovendien:
Wij vragen dat al onze regeringen met de grootst mogelijke spoed een alomvattende, structurele en evenwichtige oplossing uitwerken.
Wij eisen een nieuw sociaal contract dat de aanwezigheid van de pandemie op structurele wijze integreert.
We eisen een ontmoeting op korte termijn met de federale regering.

About Author

Deel deze informatie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *