Corona enquête: Test uw kennis! Durf kritisch te denken.

We weten allemaal dat er mensen sterven aan corona, maar weet jij hoe dodelijk het virus effectief is?

Deel deze informatie

Andere bronnen

We weten allemaal dat er mensen sterven aan corona, maar weet jij hoe dodelijk het virus effectief is?

Omdat ik merkte dat bijna geen enkele medeburger mij dat kon vertellen, ben ik begonnen met het ontwerp van deze korte enquête. Ik merk dat er veel angst leeft, ook bij kinderen en jongeren. De maatregelen richten naar de mening van veel artsen en professoren meer schade aan dan het virus. En dan rest nog de vraag of de maatregelen wel hun doel bereiken.

Ik heb me gerealiseerd dat het dagelijkse corona-nieuws op radio en TV niet volstaat om een breed perspectief te krijgen over de crisis. Voor een genuanceerd en kritisch beeld moet je ook andere bronnen raadplegen, waaronder de geschreven pers, wetenschappelijke artikelen, reflecties van artsen en professoren die niet in het nieuws komen, …

https://www.coronaenquete.com/

Deel deze informatie

1 thought on “Corona enquête: Test uw kennis! Durf kritisch te denken.

Comments are closed.