Samen vragen we aandacht voor de impact van de maatregelen!

HUMAN RIGHTS ARE NOT NEGOTIABLE

Deel deze informatie

De Vzw Hands For Freedom (https://hands-for-freedom.be/ ) heeft als belangeloos doel :

Ten eerste het bijstaan en informeren van zowel leden als het grote publiek, op eender welke wijze en via alle mogelijke instrumenten en media kanalen, over alle aangelegenheden die raken aan de rechten en vrijheden van de mens, de vrijheid van ondernemen, de gezondheid, het welzijn, evenals eender welke andere maatschappelijke of economische kwestie met inbegrip van assistentie en informatieverspreiding via acties, beurzen, colloquia en eigen media kanalen.

Op de blogsite carineknapen.info vindt u elke dag nieuwe artikels over de situatie waar we sinds maart 2020 mee worden geconfronteerd.

Ten tweede het organiseren van gerechtelijke procedures voor personen en ondernemingen, al dan niet lid van de vereniging, die menen geschaad te zijn in hun belangen, rechten of vrijheden en het actief optreden door de vereniging ter vrijwaring van haar eigen belangen, met alle middelen als naar recht.

Er is een procedure voor het Grondwettelijk Hof ingediend op 05/03/2021.

Hands For Freedom vzw heeft namens 389 eisers een verzoek ingediend tot schorsing en nietigverklaring bij het Grondwettelijk Hof voor het Decreet van 18 december 2020 tot wijziging van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en van het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van de meldingsplicht en het contactonderzoek in het kader van COVID-19 (B.S. 28.12.2020 – inwerking gesteld op 12.01.2021).

De mogelijkheid tot inschrijven voor de Procedure voor de Raad van State in schorsing en nietigverklaring van de Ministeriële Besluiten van 26.01.2021, 05.02.2021 en 05.03.2021 werd afgesloten op zondag 14 maart 2021 om 23u59.

Tenslotte kan de vzw alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden of bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

Tot eind juni organiseert Hands for Freedom elke zondag van 11u tot 12u een actie in een andere Belgische stad. Met deze wandelingen en flashmob vragen we aandacht voor de impact van de maatregelen.

Deel deze informatie