Bewuste Wereld

Wie bestuurt jouw leven?

Alles wat we nu meemaken, met egoïstische daden van bestuurders die controle willen over jouw leven, dat is een stimulans om maximaal je eigen binnenwereld in eigendom te nemen en aan autonoom en authentiek zelfbestuur te doen.

Wat je denkt, dat ben je in je diepste wezen

Je gedachten bepalen hoe je naar jezelf en de wereld kijkt. Dat betekent dat al je handelingen gebaseerd zijn op je gedachten. Wie die waarheid eenmaal tot zich door laat dringen, beseft dat onze geest de echte schepper is van ons karakter, ons gedrag en daarmee het leven dat we leiden.

Thuisonderwijs?

Vandaag overwegen verschillende ouders thuisonderwijs omdat ze hun kinderen willen beschermen tegen ongezonde maatregelen die hun fysieke en emotionele welzijn niet ten goede komen. En vaak ook omdat ze een hele andere manier van leven voor ogen hebben.