Verslag ALPHA: covid nader bekeken

0

Oproep aan parlementsleden en de verdedigers van de democratie.

Deel deze informatie

Een groep burgers met vragen bij het officiële corona-verhaal heeft een grondig gedocumenteerd verslag gemaakt van 56 pagina’s en recent overhandigd aan alle politieke verantwoordelijken van ons land.

Met veel dankbaarheid voor de initiatiefnemers delen we graag dit zeer degelijke verslag van 29 april 2021:

Deze analyse brengt de verschillende aspecten van het covid-verhaal aan bod die veel burgers zorgen baren: de cijfers, de rol van de media, de Mexicaanse griep, PCR-testen, GAVI, Bill en Melinda Gates Stichting, WHO, VN, WEF, The Great Reset, vaccinatiepaspoort, vergelijking met andere landen,…

Op het einde van het verslag worden onze parlementsleden aangemoedigd om opgewassen te zijn tegen de grote historische uitdagingen waarvoor onze democratie staat.

Nota aan de leden van het Parlement


Wij sturen u dit alarmbetoog met de beste bedoelingen en het grootste respect. Dit verslag is zorgvuldig opgesteld door een netwerk van burgers zonder politieke, ideologische of culturele vooringenomenheid.


Al meer dan een jaar zijn we verwikkeld in een eindeloze verwarring. In een wereld die gek is geworden van overdaad, cijfers en injecties, voelen we gevaar. Er is iets “mis” op het hoogste niveau, en we proberen uit te zoeken wat.


De zoektocht naar de waarheid is het onderwerp van dit verslag, dat wij u willen aanbevelen aandachtig te lezen. Dit document is geen theorie, maar een feitelijk verslag van de onvoorstelbare en multilaterale realiteit waarin wij zijn ondergedompeld. Het doel is een democratisch debat op gang te brengen over de werkelijke problemen die aan de basis liggen van de COVID-19-crisis.


In deze onrustige tijden, waarin de hele samenleving om hulp schreeuwt, omwille van de beperkingen die de regering oplegt, en waarin de Staat is veroordeeld voor maatregelen die indruisen tegen de rechten van zijn burgers, is de rol van elk parlementslid van het allergrootste belang.


In het middelpunt van onze zorgen staat de op handen zijnde pandemiewet, waarvan de risico’s van misbruik zorgwekkend zijn en die nauwlettend in het oog moet worden gehouden. Het optreden van het Parlement is belangrijker dan ooit. Onze toekomst, uw toekomst en die van onze kinderen staat op het spel.

Deel deze informatie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *