Jacques Attali beschrijft de toekomst…

In de toekomst zullen we een manier moeten vinden om de bevolking te verminderen. Te beginnen met de ouderen.

Jacques Attali was ooit ook adviseur van François Mitterand.

In de toekomst zullen we een manier moeten vinden om de bevolking te verminderen. Te beginnen met de ouderen.

Hij heeft het gezegd in een interview met de arts en journalist Michel Solomon die het op zijn beurt heeft opgetekend in zijn boek “L’avenir de la vie, les visages de l’avenir collection” uit 1981 (éditions Seghers). Deze meneer Attali is vandaag lid van het World Economic Forum. Wordt zijn 40 jaar oude filosofie eindelijk verwezenlijkt?

Hij steunde in 2017 ook de huidige president van Frankrijk, Emmanuel Macron.

Voor meer info over WEF en Klaus Schwab.

Tekst:

“In de toekomst zal het erom gaan een manier te vinden om de bevolking te reduceren. We zullen beginnen met de oudsten onder ons, want als hij eenmaal ouder is dan 60-65 jaar, leeft de mens langer dan hij produceert en dat komt de maatschappij duur te staan.
Vervolgens de zwakken en de nuttelozen die niets bijdragen aan de samenleving want dat zullen er steeds meer worden. Tenslotte uiteindelijk vooral de stommelingen.
Euthanasie gericht op deze groepen. Euthanasie moet een essentieel instrument zijn binnen onze toekomstige samenlevingen, in alle gevallen.
Natuurlijk zullen we niet in staat zijn om mensen te executeren of kampen te organiseren. We zullen ons van hen moeten ontdoen door hen te doen geloven dat het voor hun eigen bestwil is.
Een te grote bevolking, die ook nog voor het grootste deel onnodig is, is economisch te duur. Sociaal gezien is het ook veel beter voor de menselijke machine om abrupt te stoppen in plaats van geleidelijke degeneratie.
We zullen niet in staat zijn om intelligentietests af te leggen op miljoenen en miljoenen mensen, dat kunt u zich voorstellen!
We zullen er iets op vinden of het gewoon zelf veroorzaken. Zoals een pandemie die zich op bepaalde mensen richt, een echte economische crisis of niet, een virus dat ouderen of bejaarden zal treffen, het maakt niet uit, de zwakken en de angstigen zullen bezwijken.
De stommelingen zullen het geloven en vragen om snel behandeld te worden. We zullen er voor gezorgd moeten hebben dat we deze behandeling gepland hebben, een behandeling die de oplossing zal zijn.
De selectie van de idioten zal dus vanzelf gebeuren: zij zullen geheel op eigen initiatief naar het slachthuis gaan.

JACQUES ATTALI – (1981)

Meer info over Jacques Attali (Frans)

1 thought on “Jacques Attali beschrijft de toekomst…

 1. WIE VERTROUWT DE VIVALDISTEN EN DE VLAAMSE REGERING NOG ?
  ALS JE ERGENS VRIJWILLIG VOOR GEKOZEN HEBT EN JE KOMT DAN TE OVERLIJDEN NOEMT MEN BRUTE PECH .
  HOE NOEMT MEN JE OVERLIJDEN DOOR IETS DAT MEN JE OPGEDRONGEN HEEFT ? MOORD !
  WAT HEBBEN DEZE REGERINGEN ONS GEBRACHT ?
  NIETS ANDERS DAN ELLENDE ! MONDKAPPEN – LEERACHTERSTANDEN VOOR ONZE KINDEREN – ZELFMOORDEN – MEDISCHE TRIAGE – VEREENZAMING VAN OUDEREN EN KINDEREN – FAILLISSEMENTEN – MEERDERE NIET WERKENDE VACCINATIES GEVOLGD DOOR .. HOEVEEL BOOSTERS NOG … – LOCKDOWNS – AVONDKLOK – MAATSCHAPPELIJKE TWEEDELING – FAMILIERUZIES – ENORME PSYCHOLOGISCHE SCHADE MET DEPRESSIE EN ANGSTEN ALS GEVOLG – ARMOEDE ENZ ENZ
  IS DE BEVOLKING ER IETS MEE OPGESCHOTEN ? NEEN, MAAR WEL VEEL KWIJT GERAAKT ! ONZE VRIJHEDEN WORDEN STEEDS VERDER EN VERDER INGEPERKT.
  EN OM DE INEFFECTIVITEIT VAN HUN INGESPOTEN BROL TE VERDOEZELEN STAKEN ZE DE SCHULD MAAR OP DE NIET-GEVACCINEERDEN. WAT VOOR EEN WELDENKEND MENS WEL VREEMD IS ! WANT VOOR DE EERSTE MAAL IN DE GESCHIEDENIS WORDT NU DE SCHULD VAN EEN NIET-WERKEND MIDDEL BIJ DEGENEN GELEGD DIE HET NIET GENOMEN HEBBEN.
  EN WAAROM VERZWIJGT MEN DAT ER MENSEN ZIJN DIE ABSOLUUT DE NATUURLIJKE IMMUNITEIT VERWOEST NIET MOGEN HEBBEN. EN DAN DENK IK HIERBIJ NOG MAAR ENKEL AAN MENSEN DIE LAST HEBBEN VAN STOLSELS IN HET BLOED. HET BEWIJS IS ER DAT DE DIE VACCINS ZELF STOLSELS TEWEEG BRENGEN. DAT IS PURE MOORD. EN DAN SPREKEN WE NOG NIET OVER DE ANDERE BIJWERKINGEN.
  WAT OOK VERZWEGEN WORDT IS DAT EEN EEN PROMINENT PERSOON VAN DE WEF HET VOLGENDE DURFDE VERMELDEN : WE GAAN EERST DE OUDEREN UITMOORDEN EN DAN DE ZWAKKEREN EN NUTTELOZEN. ( BRON O.A./ BEWUSTE BURGER.BE)
  VACCINS ZIJN GOED … VOOR DE FARMACEUTISCHE BEDRIJVE

Comments are closed.