Impact PFOS op verloop Covid-19

Blootstelling aan PFOS zorgt voor ernstiger risico op ziekte bij covid-19 besmetting. En wist je dat er ook PFOS zit in sommige mondmaskers?

Deel deze informatie

3M kon jarenlang te grote hoeveelheden PFOS in de Schelde loodsen.  De overheid was hiervan zeker sinds 2008 op de hoogte.  PFOS komt via de lucht of via het afvalwater in het milieu terecht.  De mens neemt PFOS op via drinkwater, voedsel en inademing.  Vele  burgers zijn bezorgd om hun gezondheid bij het boven water komen van de lang verzwegen PFOS-vervuiling.  Maar wat is de impact van blootstelling aan PFOS op het verloop van COVID-19 ziekte? En wist je dat PFOS ook in de sommige mondmaskers zit?

 

 VRT NWS: waar komen PFOS voor?

‘PER- en polyfluoralkylstoffen, afgekort PFAS, is een verzamelnaam van om en bij de 6.000 organische stoffen.  De meest gekende zijn PFOS, perfluoroctaansulfonaat,  en PFOA, perfluoroctaanzuur.  PFAS zijn chemische stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen en altijd door de mens zijn gemaakt.

Ze hebben water-, vuil- en vetafstotende eigenschappen en zijn bestand tegen hoge temperaturen.  Omwille van deze handige eigenschappen worden ze gebruikt in tal van industriële toepassingen en consumentenproducten, zoals brandblusschuim, kookgerei met antiaanbaklaag, textiel zoals kledij en meubels,  behandeld papier voor voedselverpakkingen of post-its, cosmetica, huishoudproducten en allerhande.’

x

In een HLN-artikel van juni 2021 lezen we dat uit een studie van 2004 blijkt dat de PFOS-concentraties nergens ter wereld ooit zo hoog waren als in de omgeving rond de chemiefabriek in Zwijndrecht. 

Onlangs werden stalen genomen van de bodem en het grondwater vlakbij de 3M-fabriek.  Afhankelijk van de plaats overschrijden stalen 7 tot 27 keer de norm. 

x

PFOS hebben allerlei negatieve gevolgen voor onze gezondheid: verstoorde ­hormoonbalans, verhoogde cholesterol, verminderd geboortegewicht, een lagere kans om zwanger te worden, invloed op de groei en het gedrag van kinderen, verzwakking immuunsysteem en mogelijk kankerverwekkend.

x

x

Wat is de impact van blootstelling aan PFAS op het verloop van ziekte door corona?

x

 Op de website van het  CDC (Amerikaanse Sciensano) lezen we het volgende:

 Het CDC/ATSDR herkent dat de blootstelling aan hoge hoeveelheden van PFAS het immuunsysteem kan aantasten.  Er is bewijs van menselijke en dierlijke studies dat blootstelling aan PFAS de antilichaam reacties van vaccins kan verminderen.  (Grandjean et al. 2017, Looker et al., 2014), en kan weerstand tegen infectieziekten verminderen (NTP, 2016).  Omdat COVID-19 een nieuwe publieke gezondheidsbezorgdheid is, is er nog veel dat we niet weten.  Meer onderzoek is nodig om te begrijpen hoe blootstelling aan PFAS invloed kan hebben op COVID-19 ziekte. 

x 

Studies die handelen over de slechtere uitkomsten van COVID-19 ten gevolge van blootstelling aan PFOS:

x

Studie van Harvard T.H. Chan, School of Public Health (volksgezondheidsschool van de Harvard Universiteit):

Onderzoekers keken naar de PFAS niveaus in bloedstalen van 323 Deense individuen die besmet waren met het coronavirus.  Ze vonden dat diegenen met hogere Perfluorbutyraat niveaus hogere kansen hadden om gehospitaliseerd te worden, op intensieve zorgen terecht te komen, en te sterven dan diegenen met lagere niveaus. 

x

Studie US National Library of Medicine – National Institutes of Health

Conclusie: verhoogde Perfluorbutyraat concentraties werden geassocieerd met een grotere ernst van de COVID-19 prognose, en deze tendens bleef na aanpassing voor geslacht, leeftijd, comorbiditeiten, nationale afkomst, locatie en tijd van bemonstering.  Hoewel het in tamelijk lage concentraties voorkomt in plasma, is perfluorbutyraat gekend om zich op te stapelen in de longen.  Dus, als immunotoxische stoffen, kan PFAS bijdragen aan de ernst van COVID-19.  De huidige bevindingen i.v.m. blootstelling aan PFOS tonen de noodzaak aan om na te gaan of verhoogde blootstellingen aan immunotoxische  stoffen in de omgeving het gevolg van een SARS-COV-2 infectie kan verergeren. 

x

x

PFOS in mondmaskers

x

Eerder dit jaar raadde de overheid het gebruik af van de mondmaskers die ze zelf gratis uitdeelde omwille van schadelijke stoffen in de mondmaskers. 

Vreemd is dat ook de mondmaskers die de Nederlandse overheid bestelde waarschijnlijk ook giftig zijn door de aanwezigheid van de nanostof grafeen. Volgens het RIVM (het Nederlandse Sciensano) vormt deze stof een ‘onacceptabel gezondheidsrisico’, maar het ministerie negeerde deze signalen. (cf. artikel de Volkskrant)

Maar ook andere mondmaskers die door de bevolking worden gedragen, zoals de gekende blauwe mondmaskers, bevatten chemische, schadelijke stoffen.

x

xx

Volgens de ngo Chemical Watch worden de mondmaskers en kleding die gebruikt worden tegen Covid-19 waarschijnlijk behandeld met PFAS. 

x

Artikel april 2021 Daily Mail (Brits Dagblad): “Wat we inademen door onze neus en mond is eigenlijk gevaarlijk afval“:

In vele delen van de wereld werd het dragen van mondmaskers verplicht, maar er is geen wetgeving omtrent het algemene gebruik en voldoen niet aan dezelfde standaarden als de medisch PPE-maskers.

Sommige maskers die aan de bevolking verkocht worden bevatten formaldehyde, aniline (kankerverwekkend), kobalt, gevaarlijke fluorkoolstoffen en andere chemische stoffen.  En er werden onbekende kunstmatige geurstoffen gebruikt om de onaangename chemische geuren van het masker te verbergen.

Dat kinderen de mondmaskers langdurig dienen te dragen is zorgwekkend!

x

Het is onvoorstelbaar dat er geen bindende normen bestaan voor de kwaliteit van de mondmaskers en dat de bevolking deze mondmaskers onder dwang dient te dragen, terwijl het inademen van de PFOS in de maskers het verloop van coronaziekte erger maakt.   

x

x

Wat is dus de échte oorzaak van ziekte: een teveel aan giftige, gevaarlijke stoffen of mensen die in- en uitademen?

x

Eerder verscheen een artikel bij Bewuste Burgers dat de nalatigheid van de overheid aankaart m.b.t. het aanpakken luchtvervuiling.  Vlaanderen is dus een hotspot van luchtvervuiling én PFOS-concentratie

Voor onze overheid was het echter geen prioriteit om deze hoge graad van giftige vervuiling  onmiddellijk en drastisch te beperken ter bescherming van de volksgezondheid.  Nee, de in- en uitademing van mensen, dat moest dringend beperkt worden! 

Wanneer mensen ziek zullen worden in het najaar valt niet te verwachten dat de overheid haar verantwoordelijkheid daarin erkent. Meest waarschijnlijk is dat het huidige vingerwijzen naar mensen die ervoor kiezen om niet nog meer giftige stoffen in hun lichaam te injecteren zal worden verder gezet.

x

Maar hoe zien wij gezondheid, kiezen we voor nóg meer giftige stoffen omdat we ziek werden van giftige stoffen of kiezen we voor een schone leefomgeving en verhoging van onze immuniteit?  Kiezen we voor solidariteit, niet door schade toe te brengen aan onszelf, maar door te zorgen voor elkaar en voor alles wat leeft? 

x

Deel deze informatie