Luchtvervuiling veel dodelijker dan corona?

Onze overheid bezorgd om volksgezondheid?

Deel deze informatie

Elk mensenleven telt!  Het is een argument dat aangehaald wordt door de overheid en media om corona-maatregelen op te leggen en om te vaccineren.

Indien de overheid vindt dat elk mensenleven telt, waarom dan:

  • Exporteert ons land en andere Europese landen wapens naar autoritaire regimes of conflictgebieden?
  • Kunnen in winkels nog altijd talloze producten gekocht worden gemaakt door slaven- of kinderarbeid?
  • Wordt rijkdom niet eerlijk verdeeld, zodat er geen miljoenen mensen elk jaar sterven van honger?
  • Is ons land vooral op maat gemaakt van de auto, waardoor jaarlijks honderden dodelijke slachtoffers en duizenden zwaargewonden vallen in het verkeer?
  • Wordt luchtvervuiling niet aangepakt?
  • Enzovoort en enzovoort…

De lucht in Vlaanderen is bij de meest vervuilde ter wereld.  Ondanks de grote impact daarvan op de volksgezondheid, werd Vlaanderen vorig jaar veroordeeld voor een gebrekkig beleid rond luchtvervuiling.

Dat terwijl in ons land elk jaar meer dan 14.000 mensen sterven aan luchtvervuiling, wereldwijd  8,8 miljoen.  Luchtvervuiling veroorzaakt ziektes zoals diabetes, hoge bloeddruk  kanker, hart- en vaatziekten, dementie en luchtwegaandoeningen. Luchtvervuiling kan al onze organen aantasten, nog meer dan covid-19!  Maar hiervoor is heel wat minder media-aandacht.

Kinderen zijn extra kwetsbaar voor luchtvervuiling en lijden in toenemende mate aan: astmaneurologische aandoeningenverminderde cognitieve vermogensvroeggeboorten,…

Sinds vorig jaar horen we ook dat luchtvervuiling een sterke impact heeft op corona, dat mensen  zwaarder ziek worden van corona in gebieden met een hoge luchtvervuiling.  In België zou 21 procent van de Covid-19 sterfgevallen kunnen worden toegeschreven aan luchtverontreiniging.

Philippe Jorens , toxicoloog en diensthoofd intensieve zorg aan het UZ Antwerpen zei in mei vorig jaar daarover het volgende:

“Men (de beleidsmakers, red.) moet altijd waakzaam zijn om zoveel mogelijk bronnen van verontreiniging weg te nemen, want dat is in alle omstandigheden, ook bij Covid-19, het beste wat we kunnen doen.”

Volgens het hoofd van luchtwegengeneeskunde van de universiteit van Brits-Columbia kan zelfs een tijdelijke properdere lucht de curve van de pandemie afvlakken, daarnaast kan het ook onmiddellijk een impact hebben op hartaanvallen, beroerten,…

Dus waar is de solidariteit met de kinderen?   Waarom wordt van onze kinderen en jongeren verwacht om verantwoordelijkheid te dragen voor ouderen, maar neemt onze overheid geen verantwoordelijkheid naar kinderen toe door te zorgen voor schone lucht?

Waarom moeten burgers zich aan onmenselijke sociale maatregelen houden, maar heeft onze overheid niets ondernomen om de luchtkwaliteit drastisch te verbeteren, in het verleden niet en ook nu niet in het kader van de corona-strategie?

Deel deze informatie