Dr. Wodarg: WHO corrupt en covid”vaccin” gevaarlijk en overbodig.

0

Dr. Wodarg over de “vaccinatie” en de “pandemie”.

Deel deze informatie

Dr. Wolfgang Wodarg, de voormalige Duitse parlementsvoorzitter van de Raad van Europa, stelde in 2010 dat de Mexicaanse griep onnodig door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) tot pandemie werd uitgeroepen.  Vanuit de Raad van Europa was er toen kritiek te horen op de macht die geneesmiddelenbedrijven uitoefenden. Hij helpt ons te begrijpen hoe de WHO te werk gaat en legt uit waarom dit “vaccin” zo gevaarlijk is.

XWat nu gebeurt, is een misdaad.

Dr. Wodarg legt in dit interview van 45 minuten uit hoe men deze keer te werk is gegaan.

Bill & Melinda Gates Foundation

Samen met de Raad van Europa heeft hij onderzocht hoe de WHO functioneert, en hun bevindingen waren dat deze instelling, die normaal gezien onafhankelijk en objectief zou moeten zijn, een samenwerking aangegaan heeft met derden, zoals de Bill & Melinda Gates Foundation, die de WHO financierden. De WHO werd voor een heel groot deel afhankelijk van sponsors – en corrupt.

Meer dan honderd landen hebben contracten met de WHO.

Het begrip “pandemie”

In de oorspronkelijke omschrijving die de WHO gebruikte voor het begrip “pandemie” ging het altijd om vele doden door infecties, een gezondheidscatastrofe waarin de ziekenhuizen overstromen en waarin iedereen om zich heen de zieken en de doden zag. En die definitie is veranderd door de WHO: het grote aantal doden kwam er niet meer in voor; het kon ook gaan om een nieuw virus (let wel, de virussen zijn élk jaar nieuw) en het moest wereldwijd verspreid zijn (en ook dat is sowieso altijd het geval, met vliegtuigpassagiers die het virus in alle uithoeken brengen). Op deze manier was het niet moeilijk om een pandemie uit te roepen.

In mei 2009 uitten de overheden van landen als Japan, Rusland en China hier al bezwaren tegen. Toen de toenmalige voorzitter van de WHO, Fukuda, deze vraag kreeg tijdens een persconferentie, zei hij dat de WHO zijn standpunt nog eens zou herbekijken. Maar dat is nooit gebeurd.X
Als je het woord “pandemie” niet zou kennen, en je zou geen tv hebben, en je zou aan de mensen vragen: “Zie jij een besmettelijke, gevaarlijke ziekte, zie je daar om je heen de tekenen van?” dan zou je allicht als antwoord krijgen: “Ja, de mensen dragen maskers!” Maar als je dan zou vragen of die mensen ook ziek zijn, zou het antwoord negatief zijn.

De pandemie is er alleen door de media. Die verspreiden angst. De betekenis van het woord “epidemie” is daardoor veranderd. Het heeft nu meer te maken met “angst” dan met “ziekte”.

Waar komen al die “gevallen” dan vandaan?

Daar zitten enerzijds de “gain of function”-experimenten in Wuhan voor iets tussen, en anderzijds de PCR-testen. Die testen slaan ook positief uit als ze gewoon maar een fragment vinden van een virus, wat bijna altijd het geval is! Vandaar dat we spreken van een “testpandemie”.

Kruisimmuniteit

Uit een Chinese studie blijkt dat zo’n 98% van de mensen al kruisimmuniteit heeft tegen coronavirussen. Als er dan een nieuw virus opduikt, heeft het immuniteitssysteem daar wat werk mee, maar dat is dan ook alles.

Het gevaar van deze “vaccins”

Door de vaccins omzeilen we het natuurlijke immuniteitssysteem, en dit verklaart het grote aantal ernstige bijwerkingen. Het verrast ons immuunsysteem, dat hier niet aan gewend is, en de reactie is onvoorspelbaar. Het kan leiden tot een cytokinenstorm, een zware overreactie van ons immuunsysteem. Elk jaar komen er coronavirussen langs, en als er komende winter mensen ziek worden door corona, dan moeten we ons afvragen: zijn deze mensen gevaccineerd of niet? Ik ben er zeker van dat de gevaccineerden degenen zijn die het zwaarst ziek zullen worden. En wie niet gevaccineerd is, zal gewoon een normale griep ervaren. Vindt

Noodtoestand

Door het uitroepen van de “noodtoestand” zijn ook alle controlemechanismen weggevallen. Er is totaal geen transparantie. Degenen die de vaccins op de markt brengen, hebben compleet vrij spel, want er is immers een “noodsituatie”.

Belangenconflict

De instellingen die toelating geven om de “vaccins” op de markt te brengen, zijn dezelfde die de bijwerkingen moeten registreren. Die zullen dus niet geneigd zijn om bijwerkingen aan de grote klok te gaan hangen, want dat zou betekenen dat hun beslissing om het op de markt toe te laten, verkeerd was. X

Een dergelijke belangenvermenging zou nooit toegelaten mogen worden. Er zou altijd een aparte, transparant werkende instelling moeten zijn, die de bijwerkingen en de klinische studies in de gaten houdt. Maar dit is dus niet het geval, en we kunnen de instellingen niet vertrouwen vanwege deze belangenvermenging.

Conclusie

Neem dit vaccin niet. Het beschermt je nauwelijks, je hebt welgeteld één procent minder kans om ziek te worden. Je bent al beschermd zonder het vaccin, het is niet nodig en het is gevaarlijk.

Degenen die het vaccin toch genomen hebben, worden nog altijd beschouwd als potentieel besmettelijk. Ook voor hen is er nog altijd geen vrijheid, want het volgende virus is alweer op komst, net als de volgende spuit. Dit spelletje zal eeuwig blijven duren. Vaccins, paspoorten…het heeft allemaal niets meer te maken met gezondheid maar alles met controle. We moeten er dus gewoon mee stoppen.

Dit

Deel deze informatie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *