Joren Vermeersch in DS over gevaar digitale controle

De coronapas zal niet zomaar verdwijnen, de criteria voor een groene scan kunnen eenvoudig wijzigen. De overheid kan daarmee erg makkelijk de burger sociaal isoleren als deze niet braaf gehoorzaamt. Willen wij zoveel macht weggeven?

Deel deze informatie

Joren Vermeersch, jurist en historicus, schreef in een column in De Standaard over de macht die we afstaan aan de overheid met het gebruik van de coronapas. De regering kan heel eenvoudig burgers in sociaal isolement en armoede duwen wanneer deze niet gehoorzaam doet wat de regering vraagt.

Gaan wij laten gebeuren dat de regering beslist over onze vrijheid, afhankelijk van hoe gehoorzaam we zijn? Of gaan wij de verantwoordelijkheid voor ons leven terug zelf in handen nemen?

x

x

Verbazingwekkend weinig burgers lijken de historische impact te beseffen van wat we vandaag zien gebeuren. Het CST betekent een halve revolutie in de omgang tussen burger en staat. Veel meer nog dan de privacykwestie is de enorme macht die de burger ermee in handen van de staat legt het grote ­probleem. Eenmaal ingeburgerd voor ­binnenlands gebruik zal de staat om de zoveel maanden het toepassingsgebied ervan uitbreiden of inperken. Maar het systeem zelf zal blijven bestaan. Waarom? Omdat het makkelijk bestuurt. Het CST verschaft de regering immers de mogelijkheid om de criteria voor een groene scan naar eigen goeddunken te wijzigen, zonder het parlement te consulteren.

Als de burger die nieuwe instructies niet wil opvolgen, dan kan de staat hem daartoe makkelijk dwingen. Door hem met één vingerknip in sociaal isolement te storten. 

Willen we leven in een staat die ons, via een simpele wijziging van een algoritme, kan marginaliseren en in de armoede storten, wanneer we niet doen wat de regering wenst? En kunnen we dan nog wel van een vrij land spreken? Neen.

Wanneer regering en media dagenlang synchroon op de epidemische ­paniektrommel roffelen, dan slikt de burger werkelijk alles. Zelfs een CST voor zijn eigen kinderen, zodra die de leeftijd van 12 jaar hebben bereikt. Hij aanvaardt het. Zonder morren. Terwijl een wakkere burger, bij het afstaan van macht aan de overheid, moet stilstaan bij wat de huidige regering daarmee kan doen, én bij wat volgende regeringen ermee kunnen doen.

Permanente digitale controle kan, sluipenderwijs, zomaar eens de nieuwe bestuurlijke realiteit worden. In plaats van te discussiëren over het al dan niet uitbreiden van de pas naar de werkvloer doen we er beter aan om het debat op te starten over de integrale afschaffing van dit gevaarlijke machtsinstrument.

x

Het ganse artikel kan je hier lezen.

Deel deze informatie