Coronapas minstens 7 x strijdig met fundamentele rechten en vrijheden

0

Jurist Rob Verreycken legt uit hoe de coronapas minstens op 7 manieren strijdig is met onze fundamentele rechten en vrijheden.

Sinds 1 november is het dus zover: zowel de Belgische als de Vlaamse regering hebben de coronapas ingevoerd.  We leven nu dus in een ‘pasjesmaatschappij’, net als in het destijds zo verguisde apartheidsbewind van Zuid-Afrika.  De stelling van de zogenaamde ‘complotdenkers’ bij de invoering van de EU-covidpas blijkt andermaal volledig waarheid te worden: wie zich niet laat vaccineren komt geen café of restaurant meer binnen. 

X

Bron: https://reactnieuws.net/2021/11/02/jurist-coronopas-is-minstens-7x-strijdig-met-fundamentele-rechten-en-vrijheden/X

Maar is dat nu eigenlijk allemaal wel wettig?  Wij legden de vraag voor aan jurist en voormalig advocaat Rob Verreycken.  Zijn oordeel: de coronapas is volkomen illegaal.  Hij is minstens 7x strijdig met onze fundamentele rechten en vrijheden, zoals die verankerd zijn in internationale verdragen en de Belgische Grondwet.X

Die coronapas is na een eerste onderzoek al minstens manifest strijdig met 7 volgende rechtsregels:X

Het Internationale Verdrag inzake economische en sociale rechten, artikel 15: recht op deelname aan het culturele levenX

Artikel 15 garandeert eenieder het recht om deel te nemen aan het culturele leven.  Wie met een coronapas uitgesloten wordt van bezoeken aan cafés, restaurants, bioscopen, theaters, voorstellingen en evenementen wordt uiteraard verhinderd deel te nemen aan het culturele leven. X

Het Europese Sociale Handvest, artikel 11: recht op bescherming van de gezondheidX

Eenieder heeft het recht om gebruik te maken van alle voorzieningen welke hem in staat stellen in een zo goed mogelijke gezondheid te verkeren.
De coronapas verbiedt alle niet-gevaccineerden de toegang als bezoeker tot ziekenhuizen, woonzorgcentra, revalidatieziekenhuizen, en voorzieningen voor personen met een handicap.  Ook dus als een familielid, ouder of kind zwaar ziek of stervend is.  Het verhinderen van het bezoek aan een zwaar zieke, zelfs stervende patiënt is manifest schadelijk voor zowel de gezondheid van die patiënt als voor het door de coronopas getroffen familielid, en dus in strijd met dit verdrag.X

Europees verdrag voor de rechten van de mens, artikel 3: verbod onmenselijke behandelingX

Het verhinderen van het bezoek aan een zwaar zieke, zelfs stervende patiënt, zelfs aan een eigen ouder of aan een eigen kind, is een onmenselijke behandeling van zowel de stervende patiënt die bezoek ontzegd wordt als het familielid dat op basis van de coronapas bezoek verhinderd wordt. X

Europees verdrag voor de rechten van de mens, artikel 9:  vrijheid van gedachte, geweten en godsdienstX

Door een coronapas te gebruiken om de burger te straffen die niet de door de staat gewenste gedachtes deelt en de door de staat gewenste handelingen stelt, begaat de staat een brutale inbreuk op dit artikel 9.X

Europees verdrag voor de rechten van de mens, artikel 11: vrijheid van vergadering en vereniging X

Tegenstanders van de coronapas mogen nog enkel manifestaties organiseren, wanneer zij voor het regime ongevaarlijk blijven, met minder dan 5000 deelnemers;  zodra evenwel bv. via Facebook duidelijk wordt, dat er méér dan 5000 deelnemers zullen komen, kan de staat eisen dat de coronapas wordt toegepast, en de vergadering dus in feite onmogelijk gemaakt worden.  Zoals eerder bleek in het Terkamerenbos wordt inderdaad het grofste politiegeweld ingezet, met traangas, waterkanonnen en cavalerie, om publieke vergaderingen tegen de coronamaatregelen uit elkaar te slaan.  De schending van artikel 11 is daarmee duidelijk.X

Belgische Grondwet, artikel 23: recht op culturele en maatschappelijke ontplooiingX

Wie met een coronapas uitgesloten wordt van bezoeken aan cafés, restaurants, bioscopen, theaters, voorstellingen en evenementen wordt uiteraard verhinderd zichzelf cultureel en maatschappelijk te ontplooien: hij wordt in de praktijk immers verbannen naar zijn privéwoning, de privéwoningen van anderen en de publieke ruimte.X

Belgische Grondwet, EVRM:  gelijkheid voor de wet, verbod op discriminatieX

De overheid moet elke burger gelijk behandelen. Een onderscheid tussen burgers, of categorieën van burgers, is enkel toegestaan wanneer dat onderscheid wordt gemaakt op basis van een objectief criterium dat redelijk verantwoord is.

Het criterium lijkt op eerste zicht objectief: al dan niet gevaccineerd zijn.  Maar het tweede element, ‘redelijk verantwoord’, rammelt aan alle kanten. 

Tal van wetenschappers en experten bevestigen dat de coronapas een vals gevoel van veiligheid geeft:  ook wie gevaccineerd is kan het virus oplopen en het virus doorgeven.  Er lijkt dus geen enkele redelijke verantwoording te zijn voor het feit dat een mogelijke zieke persoon met coronapas overal zonder verdere controle wordt toegelaten, terwijl een mogelijk gezonde persoon zonder verdere controle overal geweerd wordt, louter omdat hij niet gevaccineerd is.    

Het doel van de coronapas is dus niet, besmettingen tegen te gaan of gezondheid te beschermen; het doel is, zoals ook publiek wordt toegegeven, het ‘sanctioneren’ van niet-gevaccineerden.  Dat doel is in een zogezegd ‘democratische rechtsstaat’ niet redelijk verantwoord.’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *