Nederland: BPOC 2020 dient aanklacht in tegen regering bij ICC

BPOC 2020 bereidt een aanklacht voor tegen de Nederlandse regering bij het ICC in Den Haag.

Deel deze informatie

De Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020 (BPOC 2020) is een Nederlandse commissie opgezet door burgers en onderzoekt de proportionaliteit van het beleid en de maatregelen t.a.v. COVID-19 en onderzoekt ook of de overheid zich aan de wet houdt.

Zij gaan met een groot aantal deskundigen, artsen, virologen, wiskundigen, economen, maar ook ondernemers  in gesprek.  Meer over hun werk vind je hier.

BPOC 2020 bereidt een aanklacht voor tegen de Nederlandse regering bij het ICC (International Criminal Court) in Den Haag. De aanklacht betreft foltering en misdaden tegen de menselijkheid in vereniging gepleegd. 

Het Internationaal Strafhof is een permanent hof voor het vervolgen van personen die verdacht worden van genocide, misdaden tegen de menselijkheid of oorlogsmisdaden, zoals deze zijn omschreven in het Statuut van Rome.

De aanklacht zal worden ingediend tegen ieder afzonderlijk lid van het (demissionaire) kabinet. Indien het nieuwe kabinet het beleid voortzet, zal ook tegen elke afzonderlijke bewindspersoon van het nieuwe kabinet een aanklacht worden ingediend.

Inmiddels is er door het ICC een zaaknummer en een onderzoeker toegewezen. 

Het  ICC moet niet verward worden met de Nederlandse Rechtbank in Den Haag.

BPOC 2020 heeft sinds 11 oktober 2020 een uitgebreid archief opgebouwd. Het archief wordt nog steeds uitgebreid d.m.v. de verhoren die nu en in de komende tijd gewoon door zullen gaan. Het archief dient als bewijslast.

 

Reiner Fuellmich

Ook werkt BPOC 2020 samen met dr. Reiner Fuellmich in de Class-Action Lawsuit, het zgn. Tweede Neurenbergtribunaal.

BPOC 2020 vond het echter noodzakelijk de Nederlandse regering ook apart aan te klagen bij het ICC om te voorkomen dat het kabinet middels het niet erkennen van het tribunaal zich onttrekt aan vervolging.

België

In België kunnen mensen die willen getuigen wat er bij hen op de werkvloer gebeurt zich richten naar Hands for Freedom.

About Author

Deel deze informatie