Vaccinatie

Integere dokters

Sommige dokters die niet meer vaccineren volgens het vaccinatieprogramma worden gesanctioneerd met uitsluiting. Ze worden gemarginaliseerd en komen op de zwarte lijst terecht omdat ze hun patiënten de vrije keuze geven hun kind wel of niet te vaccineren of de vaccinaties te spreiden in plaats van het vaccine programma te volgen

Het gevaar met het coronavaccin

Bij vaccinatie kunnen overmatige of ongecontroleerde niveaus van cytokinen vrijkomen die vervolgens meer immuuncellen activeren, wat resulteert in hyperinflammatie. Dit kan de mens ernstig schaden of zelfs doden. Ook het risico op onvruchtbaarheid bij vrouwen wordt aangehaald

Complicaties met het corona vaccin

Ondanks alle informatie rond het gevaar en de complicaties met de vaccins, gaat men door met vaccineren. Op ‘het dashboard vaccinaties België’ kan men zien hoeveel vaccins er geleverd zijn en per dag toegediend worden in Vlaanderen, Brussel en Wallonië

Programmeren tot vaccineren

De media wordt door de farmaceutische industrie betaald om te programmeren tot vaccineren. Deze hypnosetechnieken oefenen een invloed uit op overtuigingen, ideeën, gevoelens en gedrag