Nederland:

De RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) Corona Gedragsunit beschrijft gedragsinzichten die het kabinet in overweging kan nemen bij het besluit een avondklok in te voeren. Het gaat daarbij onder meer om draagvlak en naleving, en de impact van een avondklok.

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/brieven/2021/01/15/gedragsreflecties-avondklok-en-sociale-bubbels/Gedragsreflecties-avondklok-sociale-bubbels.pdf

Stimuleert het RIVM propaganda onder de vorm van gedragsbeïnvloeding en bangmakerij in het doorzetten van de avondklok en sociale bubbels?

 

Deel deze informatie