Voedselbossen verbeteren de bodem, filteren fijn stof, fleuren ons leven op en zorgen voor lekker eten 

Voedselbosplanten in privétuinen, op bedrijfsterreinen, in stadsparken, op speelplaatsen, langs fietspaden, landwegen en landbouwgebieden, blijven jaar na jaar produceren en zorgen voor zichzelf.

Deel deze informatie


Vrijwel al ons voedsel is afkomstig van eenjarige gewassen zoals graan, mais of soja. Eens geoogst, komt dit gewas nooit meer terug. Tenzij we de aarde opnieuw verstoren, zaaien, bemesten en bespuiten. 

Indien er crisis is willen we dit niet, dan willen we zekerheid. We willen planten die wel vanzelf terugkomen, of beter, gewoon blijven staan. Dan komen we bij voedselbossen terecht of agroforestry.

Een bos is de meest volwassen toestand van onze natuur, bomen zijn de grootste en meest indrukwekkende planten. Ze hoeven niet bewaterd, bemest of bespoten te worden, een bos zorgt gewoon voor zichzelf

Terwijl we weten dat het meest efficiënte natuurlijke systeem een bos is, komt ons voedsel op dit moment van de meest infantiele natuurvorm: eenjarigen, die enorm veel zorg nodig hebben.

Bij voedselbosbouw of agroforestry gaan we een bos nabootsen, met het grote verschil dat we plantenvariëteiten kiezen die hoofdzakelijk voeding produceren

We werken in verschillende lagen: van grote bomen tot bessenstruiken, paddenstoelen tot knolgewassen en ook eenjarigen kunnen hierin verwerkt worden. Een bos is net zo succesvol doordat er zoveel verschillende plantensoorten door elkaar staan, dit geldt ook voor een voedselbos.

Terwijl een maisveld na de oogst kaal achterblijft, zal je notenboom blijven produceren.

Je hoeft die slechts eenmaal te planten en je achterkleinkind zal hier nog steeds de vruchten van rapen. 

Met een voedselbosstrategie moeten we kijken om doorheen heel ons land voedselbosplanten te zetten die -wat er ook gebeurt- blijven produceren. In privétuinen, op bedrijfsterreinen, in stadsparken, op speelplaatsen, langs fietspaden of landwegen en uiteraard in landbouwgebied.

Op landbouwgronden liggen er enorm veel kansen voor voedselbosbouw. Bestaande akkers kunnen omringd worden door een voedselbosrand, waardoor de huidige manier van landbouw niet in gedrang hoeft te komen. In weiden kunnen voedselbomen geplant worden die niet alleen onze magen vullen, maar ook die van koeien of paarden. En uiteraard is het de bedoeling dat er duizenden hectares puur voedselbos bijkomen. Het is tevens de ideale invulling voor zones waar intensieve landbouw niet meer wenselijk is.

Om Vlaanderen klimaatrobuust, veerkrachtig en natuurvriendelijk te maken moeten we minstens 5% van ons grondgebied transformeren tot een voedselbosvorm.

Want voedselbomen zorgen niet alleen voor lekker eten, ze verbeteren de bodem, filteren fijn stof, zorgen voor enorm veel natuurwaarde en beleving, en ze fleuren ons leven op.

https://www.knack.be/nieuws/belgie/als-de-gaskraan-dichtgaat-blijft-een-maisveld-kaal-achter-een-voedselbos-blijft-produceren/article-opinion-1852821.html

Deel deze informatie