Rechtbank Duitsland verbiedt mondmaskers op school

Het corona- beleid schaadt in ernstige mate de gezondheid van onze kinderen. Genoeg is genoeg!

Deel deze informatie

De rechtbank in Weimar (deelstaat Thüringen) nam op 8 april jl. de conclusies van vele deskundigen over in haar oordeel dat de maatregelen de kinderen schaden, en dat er talrijke rechten zijn geschonden, van kinderen en hun ouders. De uitspraak luidde: ‘scholieren moeten zonder maatregelen les krijgen’! Het netwerk van kritische rechters en openbare aanklagers (KRiStA) verwelkomt de beslissing van de rechtbank van Weimar om terug te keren naar de normale gang van zaken op scholen. 

Opzienbarende uitspraak Duitse Rechtbank: ‘scholieren moeten zonder maatregelen les krijgen’

De gerechtelijke procedure werd aangespannen door een Duitse moeder van twee zonen (14 en 8 jaar) tegen twee scholen bij de familierechter. Ze betoogt in de procedure dat haar kinderen lichamelijk, psychisch en pedagogisch worden geschaad zonder dat van enig voordeel voor de kinderen of derden sprake kan zijn.  Dit levert ook een schending op van tal van rechten, die genoemd staan in nationale wet- en regelgeving, de grondwet en internationale verdragen.

In de 180 pagina’s tellende uitspraak wordt de feitelijke, wetenschappelijke en juridische situatie onderzocht en rapporten en (medische) literatuur geëvalueerd. De rechtbank komt daarbij tot de eindconclusie dat de maatregelen op scholen (de dwang om een mondmasker te dragen, de afstandsregels en de sneltesten) “een bestaand risico vormen voor het mentale, fysieke of emotionele welzijn van het kind, en wel in zodanige mate dat zonder interventie aanzienlijke schade heel waarschijnlijk te voorzien valt”.

De rechtbank baseerde zich op deskundigenrapporten van professoren op het gebied van geneeskunde, psychologie en biologie om de voordelen van de maatregelen te beoordelen en woog vervolgens het resultaat zorgvuldig af tegen de fundamentele rechten van kinderen.

Een zeer in het oog springend bewijsmiddel dat in de uitspraak is opgenomen is een onderzoek dat onlangs werd gepubliceerd in het vaktijdschrift Monatsschrift Kinderheilkunde.

De helft van de kinderen in het onderzoek geeft aan hoofdpijn en concentratieproblemen te hebben, zich onwel te voelen en minder vrolijk te zijn. De kinderen voelen zich “vaker geïrriteerd dan vroeger”, slapen slechter en een kwart van de kinderen ontwikkelt “nieuwe angsten”.

Volgens het oordeel van de rechtbank kunnen schoolbestuurders, leraren en anderen zich ten aanzien van het hanteren van maatregelen niet beroepen op de wettelijke bepalingen van de staat waarop de maatregelen zijn gebaseerd, omdat deze ongrondwettelijk en dus nietig zijn. 

Er is “tot dusverre geen hoogwaardig wetenschappelijk bewijs dat het dragen van gezichtsmaskers het risico op infectie aanzienlijk kan verminderen.” 

Ook het bewijs ten aanzien van de overdracht van SARS-CoV-2 via ‘aerosolen’, d.w.z. door de lucht, acht de rechtbank medisch onwaarschijnlijk en wetenschappelijk niet bewezen. Tevens wordt het overige bewijs over het voorkomen van transmissie van het virus met de afstandsregels als onvoldoende aangetoond aangemerkt. De mogelijkheid dat asymptomatische mensen, voorheen bekend als gezond, het virus overdragen, is daarom zinloos. De maskers zijn niet alleen nutteloos, ze zijn ook gevaarlijk, oordeelt de rechtbank. 

Over de PCR-test schrijft de rechtbank: “In haar rapport wijst medicus prof. dr. Kappstein erop dat alleen genetisch materiaal kan worden gedetecteerd met de gebruikte PCR-test, maar niet of het RNA afkomstig is van virussen die infectueus en dus repliceerbaar (= reproductief) zijn.” Ook getuige-deskundige bioloog prof. dr. Kämmerer bevestigt voor de rechtbank dat een PCR-test – zelfs als deze correct wordt uitgevoerd – geen uitspraak kan doen over de vraag of een persoon is geïnfecteerd met een actieve ziekteverwekker of niet.

Bij beschikking van 8 april 2021 (dossiernummer: 9 F 148/21) heeft de rechtbank leerkrachten, schoolbestuurders en andere superieuren van een middelbare school en een basisschool verboden maskers te dragen, minimumafstanden aan te houden en deel te nemen aan corona testen. Ook de aanwezigheid van leerlingen op de betrokken scholen moet gehandhaafd blijven. De beslissing is niet alleen van toepassing op de leerlingen die bij de procedure betrokken zijn, maar op alle leerlingen van de betrokken scholen.”

In een open brief t.a.v. schooldirecties en CLB’s i.v.m. de afschaffing van de mondmaskerplicht op school, uitte ook Bewuste Burgers hun bezorgdheid omtrent de schadelijke gevolgen van het dragen van mondmaskers voor het psychisch, emotioneel en fysiek welzijn van onze kinderen.

Open Brief t.a.v. schooldirecties en CLB’s i.v.m. mondmaskerplicht op school

Een onderwijsinstelling is wettelijk verplicht een veilige omgeving te bieden voor iedereen binnen de school.

Artikel 22bis van de Belgische grondwet verplicht elke Belgische instantie het “Belang van het Kind” als eerste overweging in acht te nemen bij elke beslissing die het kind aangaat.

Het corona- beleid schaadt in ernstige mate de gezondheid van onze kinderen. Genoeg is genoeg! De dagvaarding in kortgeding tegen mondmaskerplicht in België voor kinderen (10-12j) is een feit. Bewuste Burgers stapt mee in de rechtszaak. 

Waarom blijft de school, na het doornemen van bovenvermelde informatie over de schadelijke gevolgen van het dragen van mondmaskers voor het emotioneel, lichamelijk en psychisch welzijn van onze kinderen, deze nefaste maatregel handhaven ten koste van de gezondheid van onze kinderen?

Bronnen:

Opzienbarende uitspraak Duitse Rechtbank: ‘scholieren moeten zonder maatregelen les krijgen’
Dagvaarding in kortgeding tegen mondmaskerplicht voor kinderen (10-12j)

https://bewusteburgers.be/wp-content/uploads/2020/12/1.-De-schadelijke-gevolgen-van-mondmaskers-voor-de-gezondheid.pdf

https://bewusteburgers.be/wp-content/uploads/2020/12/2.-De-nutteloosheid-van-mondmaskers.pdf

https://bewusteburgers.be/wp-content/uploads/2020/12/3.-Het-paradoxale-van-de-maatregelen.pdf

https://bewusteburgers.be/wp-content/uploads/2020/12/4.-Het-aandeel-van-de-school.pdf

About Author

Deel deze informatie