Stop vandaag met testen en de pandemie is voorbij

Hoewel de hele wereld afhankelijk is van RT-PCR om Sars-Cov-2-infectie te ‘diagnosticeren’, is de wetenschap duidelijk: ze zijn niet geschikt voor het beoogde doel.

Deel deze informatie

Waarom zijn COVID19 PCR-tests wetenschappelijk zinloos?

Wat zit er eigenlijk in een COVID test dat toelaat om met zekerheid te meten dat iemand wel degelijk dit specifieke virus heeft ? 


Op de sociale media is op grote schaal gerapporteerd dat de RT-qPCR [Reverse Transcriptase kwantitatieve PCR] -testkits die worden gebruikt om SARSCoV-2-RNA in menselijke monsters te detecteren, veel vals-positieve resultaten opleveren en niet gevoelig genoeg zijn om enkele echte positieve gevallen te detecteren.

Met andere woorden, zelfs als we theoretisch aannemen dat deze PCR-tests echt een virale infectie kunnen detecteren, zouden de tests praktisch waardeloos zijn en alleen maar een ongegronde schrik veroorzaken bij de “positieve geteste mensen.”

Vergrendelingen en hygiënische maatregelen over de hele wereld zijn gebaseerd op het aantal gevallen en sterftecijfers gecreëerd door de zogenaamde SARS-CoV-2 RT-PCR-tests die worden gebruikt om ‘positieve’ patiënten te identificeren, waarbij ‘positief’ meestal wordt gelijkgesteld met ‘geïnfecteerd’. 

Maar als je de feiten goed bekijkt, is de conclusie dat deze PCR-tests zinloos zijn als diagnostisch hulpmiddel om een ​​vermeende infectie met een virus genaamd SARS-CoV-2 vast te stellen.

De ongegronde “Test, Test, Test, …” mantra geeft aan dat het geloof in de geldigheid van de PCR-tests zo sterk is dat het gelijk staat aan een religie die vrijwel geen tegenspraak tolereert. Maar het is algemeen bekend dat religies over geloof gaan en niet over wetenschappelijke feiten.

Kary Mullis, biochemicus en  uitvinder van de Polymerase Chain Reaction (PCR) -technologie, beschouwde zijn PCR test als ongepast om een ​​virale infectie op te sporen.

Waarom heeft de uitvinder van de “Corona-test” ons gewaarschuwd deze niet te gebruiken om een ​​virus te detecteren?

Het beoogde gebruik van de PCR was en is om het toe te passen als een fabricagetechniek, waarbij DNA-sequenties miljoenen en miljarden keren kunnen worden gerepliceerd, en niet als een diagnostisch hulpmiddel om virussen op te sporen. Het verklaren van viruspandemieën op basis van PCR-tests kan uitlopen op een ramp voor de mensheid.

Bovendien is het vermeldenswaardig dat de PCR-tests die worden gebruikt om zogenaamde COVID-19-patiënten te identificeren die vermoedelijk zijn geïnfecteerd met wat SARS-CoV-2 wordt genoemd, geen geldige gouden standaard hebben om ze mee te vergelijken. Dit is een fundamenteel punt. Tests moeten worden geëvalueerd om hun nauwkeurigheid te bepalen. Hun ‘gevoeligheid’ en ‘specificiteit’ dient te vergeleken met een ‘gouden standaard’. Voor een zwangerschapstest is de gouden standaard de zwangerschap zelf.

In haar paper ‘Interpreting a COVID-19 test result’, onlangs gepubliceerd in The British Medical Journal, schrijft Jessica C. Watson van Bristol University, dat er een ‘gebrek is aan zo’n duidelijke gouden standaard voor COVID-19-testen.’

Ook de Australische specialist in infectieziekten, Sanjaya Senanayake, geeft in een ABC TV-interview in een antwoord op de vraag “Hoe nauwkeurig is de [COVID-19] -test?” toe, dat er voor COVID-19 geen gouden standaardtest is.

COVID-Tests on Vimeo

Op basis van deze wetenschappelijk gefundeerde informatie zou de test geclassificeerd moeten worden als ongeschikt voor SARS-CoV-2-detectie en COVID-19-diagnose. Tevens dient erop gewezen te worden dat alleen een virus, bewezen door isolatie en zuivering, een solide gouden standaard kan zijn.

In de onderstaande link vertelt de Chinese topepidemoloog, Wu Zunyou, dat “wetenschappers het coronavirus niet geïsoleerd hebben.”

Chinese topepidemioloog: ‘Ze hebben het virus niet geïsoleerd’! – Bewuste Burgers

Omdat de PCR-tests gekalibreerd zijn voor gen-sequenties (in dit geval RNA-sequenties omdat wordt aangenomen dat SARS-CoV-2 een RNA-virus is), moeten we weten dat deze gen-fragmenten deel uitmaken van het gezochte virus. En om dat te weten, moet de juiste isolatie en zuivering van het veronderstelde virus worden uitgevoerd.

Hoe kan COVID-19-diagnose met de PCR test “de best beschikbare gouden standaard zijn”, als er geen onderscheidende specifieke symptomen zijn voor COVID-19?

De PCR test is extreem gevoelig, wat betekent dat het zelfs de kleinste stukjes DNA of RNA kan detecteren – maar het kan niet bepalen waar deze deeltjes vandaan komen.

De auteurs van vier van de belangrijkste artikelen uit begin 2020 die beweren dat er een nieuw coronavirus is ontdekt, geven toe dat ze geen bewijs hebben dat de oorsprong van het virusgenoom bestaat uit virale deeltjes of cellulair afval, puur of onzuiver, of deeltjes van welke soort dan ook. Met andere woorden, het bestaan ​​van SARS-CoV-2 RNA is gebaseerd op geloof, niet op feiten.

Dr. Charles Calisher, een ervaren viroloog kent niet één enkel papier waarin SARS-CoV-2 is geïsoleerd en uiteindelijk echt is gezuiverd.

Dit betekent eigenlijk dat men niet kan concluderen dat de RNA-gensequenties, die de wetenschappers hebben genomen uit de weefselmonsters waarvoor de PCR-tests uiteindelijk worden “gekalibreerd”, tot een specifiek virus behoren – in dit geval SARS-CoV-2.

Bovendien is er geen wetenschappelijk bewijs dat die RNA-sequenties de veroorzaker zijn van wat COVID-19 wordt genoemd.

De PCR- test, mede ontwikkeld door Christian Drosten, Duitslands meest invloedrijke viroloog met betrekking tot COVID-19 en adviseur van de Duitse regering, werd als eerste ‘geaccepteerd’ en niet gevalideerd!

Met andere woorden, zelfs als we theoretisch aannemen dat deze PCR-tests echt een virale infectie kunnen detecteren, zouden de tests praktisch waardeloos zijn en alleen maar een ongegronde schrik veroorzaken bij de “positieve” geteste mensen.

Dit alles past bij het feit dat bijvoorbeeld de CDC en de FDA in hun dossiers toegeven dat de zogenaamde “SARS-CoV-2 RT-PCR-tests” niet geschikt zijn voor SARS-CoV-2-diagnose.

In het bestand “CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel” van 30 maart 2020 staat bijvoorbeeld: “Detectie van viraal RNA duidt mogelijk niet op de aanwezigheid van een infectieus virus of dat 2019-nCoV de veroorzaker is van klinische symptomen “

Bovendien kan deze test ziekten niet uitsluiten die worden veroorzaakt door andere bacteriële of virale pathogenen. De FDA geeft dus toe dat:“positieve resultaten bacteriële infectie of co-infectie met andere virussen niet uitsluiten.

Opvallend is dat we in de instructiehandleidingen van PCR-tests ook kunnen lezen dat ze niet bedoeld zijn als diagnostische test. 

“Deze tests zijn niet bedoeld om te worden gebruikt als hulpmiddel bij de diagnose van coronavirusinfectie “

Every Scary Thing You’re Being Told Depends On The *UNRELIABLE* PCR Test

Waar is het bewijs dat de tests de ‘viral load’ kunnen meten?

Er is ook reden om te concluderen dat de PCR-test de beoogde genen niet eens kan detecteren. Bovendien staat in de productbeschrijvingen van de RT-qPCR-tests voor SARS-COV-2 dat het “kwalitatieve” tests zijn, in tegenstelling tot het feit dat de “q” in “qPCR” staat voor “kwantitatief”. En als deze tests geen “kwantitatieve” tests zijn, laten ze niet zien hoeveel virale deeltjes er in het lichaam zijn. Dat is cruciaal omdat, om zelfs maar over werkelijke ziekte in de echte wereld te kunnen praten, niet alleen in een laboratorium, de patiënt miljoenen en miljoenen virale deeltjes actief in zijn lichaam moet hebben.

Dat wil zeggen dat de CDC, de WHO, en de FDA kunnen beweren dat de tests de zogenaamde “viral load” kunnen meten, d.w.z. hoeveel virale deeltjes er in het lichaam zijn. “Maar dit is nooit bewezen en dat is een enorm schandaal ”, stelt journalist Jon Rappoport.

De term “viral load” is bedrog. Als er gesproken wordt over ‘virale lading’ wordt er van uitgegaan dat virussen in de bloedbaan circuleren. Het is verrassend om te horen dat het eigenlijk RNA-moleculen zijn.

Corona: creating the illusion of a pandemic through diagnostic tests « Jon Rappoport’s Blog

De WHO heeft begin april het algoritme gewijzigd en aanbevolen dat een test als ‘positief’ kan worden beschouwd, ook al is het bijvoorbeeld een E-gen-test die bedoeld is om alle ‘Aziatische’ virussen te detecteren!

https://web.archive.org/web/20200417112824/http://www.labor-augsburg-mvz.de/de/aktuelles/coronavirus

Dit betekent dat een bevestigd niet-specifiek testresultaat officieel als specifiek wordt verkocht. Die verandering van algoritme verhoogde de “case” -nummers.

Mevrouw Kathleen Depoorter (N-VA) had in een publicatie van de Wereldbank gelezen dat ons land in 2017 voor 9 miljoen euro COVID-19 tests gekocht heeft. Als deze test al in 2017 bestond, dan geeft die – zoals er ‘geruchten’ zijn – positief op àlle coronavirussen, en dus niet alleen op COVID-19. Zelfs onze regering ziet de fraude.

Zo hard maakt regering ons blazen wijs over corona – PNWS

Een ander essentieel probleem is dat veel PCR-tests een “cycle quantification” (Cq) -waarde hebben van meer dan 35, en sommige, waaronder de “Drosten PCR-test”, zelfs een Cq van 45. De Cq-waarde geeft aan hoeveel cycli van DNA-replicatie nodig zijn om een ​​echt signaal van biologische monsters te detecteren. “Cq-waarden hoger dan 40 zijn verdacht vanwege de impliciete lage efficiëntie en zouden over het algemeen niet moeten worden gerapporteerd”, zoals staat in de MIQE-richtlijnen.

MIQE staat voor “Minimum Information for Publication of Quantitative Real-Time PCR Experiments”, een reeks richtlijnen die de minimale informatie beschrijven die nodig is voor het evalueren van publicaties over Real-Time PCR, ook wel kwantitatieve PCR of qPCR genoemd. 

De uitvinder zelf, Kary Mullis, was het daarmee eens toen hij verklaarde: “Als je meer dan 40 cycli moet doorlopen om een ​​enkelvoudig gen te versterken, is er iets ernstig mis met je PCR. “

Stephen A. Bustin, hoogleraar moleculaire geneeskunde en een wereldberoemde expert op het gebied van kwantitatieve PCR, wijst erop dat “het gebruik van dergelijke willekeurige Cq-cut-offs niet ideaal is, omdat ze ofwel te laag zijn (geldige resultaten elimineren) of te hoog (waardoor valse ‘positieve’ resultaten toenemen). ‘

Professor Stephen Bustin – ARU

Volgens hem, moet worden gestreefd naar een Cq van 20 tot 30, en is er bezorgdheid over de betrouwbaarheid van de resultaten voor elke Cq boven de 35. Hoge CQ-waarden maken de testresultaten nog betekenislozer.

Hoe kan het zijn dat de PCR-tests zinvol is voor de zogenaamde COVID-19-diagnose gezien de fundamentele tekortkomingen van deze tests m.b.t. hun validiteit?

De apologeten van de ‘coronavirus-hypothese’ hadden deze vragen moeten afhandelen voordat ze de tests op de markt gooiden en in feite de hele wereld op slot zetten! Waarom is dat niet gebeurd?

Onvermijdelijk komt de gedachte naar voren dat financiële en politieke belangen een doorslaggevende rol spelen bij deze onwetendheid over wetenschappelijke verplichtingen. De WHO heeft bijvoorbeeld financiële banden met farmaceutische bedrijven, zo toonde de British Medical Journal in 2010 aan.

Experts bekritiseren dat de beruchte corruptie en belangenconflicten bij de WHO en de CDC zijn voortgezet en zelfs zijn gegroeid sindsdien.

https://www.globalresearch.ca/can-we-trust-who/5708576

Veel betrokkenen handelen te goeder trouw, maar de wetenschap toont duidelijk aan dat de cijfers die door deze RT-PCR-tests worden gegenereerd, allerminst de “positief getesten” rechtvaardigen.  Ook het opleggen van lockdown-maatregelen op basis van deze test die talloze mensen in armoede en wanhoop dompelen of zelfs tot zelfmoord drijven, is onverantwoord.

Een ‘positief’ resultaat kan ook ernstige gevolgen hebben voor de patiënten, want dan worden alle niet-virale factoren uitgesloten van de diagnose en worden de patiënten behandeld met zeer giftige medicijnen en invasieve intubaties. Vooral voor ouderen en patiënten met reeds bestaande aandoeningen kan een dergelijke behandeling fataal zijn, zoals we hebben uiteengezet in het artikel “Fatal Therapie”.

Fatale Therapie | Rubikon

Ongetwijfeld worden eventuele extra sterftecijfers veroorzaakt door deze fatale therapie en door de lockdown-maatregelen. De sterftecijfers van “COVID-19” omvatten ook patiënten die stierven aan een verscheidenheid van ziekten die opnieuw gedefinieerd werden als COVID-19 vanwege een “positief” test resultaat.

Omwille van bovenvermelde redenen moet deze testsamenleving die op angst en incompetentie stoelt geboycot worden. Massaal testen is onwenselijk en onnodig.

De Nederlandse politicus Wybren van Haga roept, op basis van de hiervoor aangehaalde gefundeerde wetenschappelijke onderzoeken, op tot burgerlijke ongehoorzaamheid tegen de testsamenleving!

https://fb.watch/61ruS6rTRl/

https://youtu.be/7yJs5NxpOYE

Bronnen:

https://www.globalresearch.ca/covid19-pcr-tests-scientifically-meaningless/5717253

Was the COVID-19 Test Meant to Detect a Virus? – UncoverDC

Interpreting a covid-19 test result | The BMJ

https://www.fda.gov/media/136151/download

CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel

COVID19 PCR Tests are Scientifically Meaningless

Coronavirus – Creative Diagnostics

https://virologie-ccm.charite.de/fileadmin/user_upload/microsites/m_cc05/virologie-ccm/dateien_upload/Weitere_Dateien/Charite_SARS-CoV-2_viral_load_2020-06-02.pdf

https://www.gene-quantification.de/miqe-bustin-et-al-clin-chem-2009.pdf

https://childrenshealthdefense.org/wp-content/uploads/Godlee-2010-Conflicts-of-interest-and-pandemic-flu.pdf

CDC and WHO Corrupt Financial Entanglements with the Vaccine Industry • Children’s Health Defense

 

Deel deze informatie