Coronapaspoort: laatste stap naar totale slavernij volgens Naomi Wolf

In China hoeven autoriteiten zich nog weinig zorgen te maken over de handhaving van alle geldende wetten.  Met het sociaal kredietsysteem krijgen burgers gewoon goede of slechte scores bij hun dagdagelijkse gedrag.  Afhankelijk van deze scores kunnen mensen geheel, gedeeltelijk of niet deelnemen aan de samenleving.   Voor de staat is dit systeem ook heel handig om op een eenvoudige manier dissidente stemmen het zwijgen op te leggen.

Vóór de zomer zal er volgens de Europese Commissie een vaccinpaspoort worden geïntroduceerd, de ‘Digital Green Pass’.  Dit vaccinpaspoort zal als bewijs dienen of je gevaccineerd bent, of zal het resultaat van een corona-test vermelden.  Momenteel wordt een Europees wettelijk kader voorbereid.  De lidstaten zullen zelf bepalen wat ze met de Digital Green Pass willen doen.

Is het coronapaspoort de eerste stap richting sociaal kredietsysteem zoals in China?  En kunnen we hier, eens dit geïmplementeerd is, ooit nog van terugkomen?

Het sociaal kredietsysteem in China:

HLN  2018: China rangschikt alle inwoners: wie slecht scoort, mag trein of vliegtuig niet meer op (en dat is nog maar het begin)

Met artificiële intelligentie, gezichtsherkenning en big data wil China al wat tegen de Communistische Partij ingaat de kop indrukken.

Terlou noemde het “een Orwelliaanse maatschappij” en verwees naar George Orwells boek 1984, waarin de auteur een totalitaire maatschappij beschrijft onder het goedkeurende oog van een big brother.”

HLN 2019: Te lage score: 23 miljoen Chinezen mogen niet meer reizen omdat ze te weinig ‘punten’ hebben

“ ‘Onaangepast’ gedrag kan bijvoorbeeld zijn het niet of niet op tijd betalen van belastingen, roken in de trein, verkeersovertredingen begaan, drugs gebruiken of je hond niet aan de leiband laten. Overtredingen worden op verschillende manieren geregistreerd, en steeds vaker automatisch. Zo wordt er al geruime tijd geëxperimenteerd met camera’s met gezichtsherkenning aan zebrapaden die registreren wanneer iemand door het rood wandelt. China telde vorig jaar zo’n 170 miljoen beveiligingscamera’s, maar de overheid wil dat aantal meer dan verdrievoudigen tegen 2020. Dat zou dan ongeveer neerkomen op bijna één camera per twee burgers.

Ook worden steeds meer databanken en sociale media-accounts aan elkaar gekoppeld, zodat er geen ontsnappen meer is aan controle.

Wie onder een bepaald puntenaantal zakt, kan op verschillende manieren bestraft worden. Zo krijgen ‘onbetrouwbare’ burgers minder snel toegang tot een lening of verzekering, mogen ze niet meer solliciteren voor bepaalde overheidsjobs of wordt hun internetsnelheid aan banden gelegd. Hun kinderen kan de toegang ontzegd worden tot de beste scholen. Wie goed scoort, krijgt net sneller toegang tot leningen, jobs, vastgoed of een goede school voor zijn kinderen.”

Knack 2018: Peking rolt het sociale kredietsysteem uit: ‘Zonder score kun je straks niets meer’

“Als je bloed geeft, krijg je extra punten, maar als je spiekt op je examen gaat je score omlaag. Met de invoering van een individuele kredietscore wil de Communistische Partij van de Chinezen betere burgers maken.”

NOS 2018: Big Brother 2.0: in China bepaalt je ‘sociale score’ je leven

“De regering wil in 2020 een sociaal kredietsysteem invoeren voor alle 1,3 miljard Chinezen. Ze krijgen daarin plus- en minpunten toegewezen voor hun kredietachtergrond, het nakomen van contracten, maar ook voor hun gedrag en hun vriendschappen.

China vindt het systeem noodzakelijk omdat het land geen kredietsysteem heeft om achtergrondchecks te doen. Critici zeggen dat de grip van de overheid op de Chinese bevolking sciencefictionachtige proporties krijgt.”

blckbx.tv 2020: The Great Reset!? ‘Kijk naar China’, zegt Prof. Bob de Wit.

In het interview bij blckbx.tv  beschrijft Bob De Wit o.a. wat het sociaal kredietsysteem in China inhoudt:

Gevaar van vaccinatiepaspoort volgens Naomi Wolf

Interview met Naomi Wolf: zijn vaccin-paspoorten het einde van Amerika / De rest van de wereld? (The Highwire)

 “Het vaccinatiepaspoort is volgens Naomi Wolf de laatste stap naar totale slavernij. Het is niet niks dat zij beweert, en zij is niet zo maar iemand. Naomi Wolf heeft verschillende bestsellers op haar naam staan waaronder ‘The end of America’, zij is voormalig politiek adviseur van Bill Clinton, en werkt nu als directeur van techbedrijf Daily Clout.

Naomi Wolf is uitgesproken tegenstander van de Lockdown, en waarschuwt de bevolking met klem voor de laatste ontwikkelingen wat betreft het “versoepelen” van de maatregelen. Het digitale vaccinatiepaspoort gaat volgens haar veel verder dan alleen een bewijs van inenting. De maatregelen worden gefaseerd ingevoerd, en het is eenvoudig voor de overheid om als volgende stap bijvoorbeeld uw bankrekening te laten koppelen aan uw vaccinatiestatus. De weg naar totale controle van het individu ligt wijd open.”

Naomi Wolf over het coronapaspoort: ‘dit is de ernstigste boodschap die ik ooit gegeven heb’. (De Wereld Morgen)

“Sinds 2008 waarschuw ik al dat we in een soort van fascistisch regime kunnen terecht komen en het vaccinatiepasspoort is daar een laatste stap in. Het is de gevaarlijkste tool die in mijn leven is ontwikkeld, misschien zelfs in de geschiedenis van de mensheid. Iedereen moet over deze tool beschikken of je kan geen sociaal leven meer leiden, geen cultuur meer beleven of niet meer reizen. Het vaccinatiepasspoort is zoals het sociaal krediet paspoort in China met ‘goede burgers’ en ‘slechte burgers’. Vele tech bedrijven zoals Microsoft proberen de lucratieve contracten binnen te halen. Deze tech-bedrijven worden machtiger dan naties of de UN. Je kan vals-positief testen en uitgesloten worden uit de samenleving. Als je op café gaat en je logt in via het vaccinatiepasspoort gaan die gegevens naar een centrale databank. Zo ook van de mensen met wie je samen inlogt. Zo weet de databank met wie je aan tafel zat en waar u was. Dat kan handig zijn om weten voor de overheid moest het gesprek gaan over protesten die georganiseerd worden. Het corona verhaal zorgt voor een samenwerking tussen China en big-tech om de supermachten te worden en het westen te verzwakken. Er zal geen privacy meer zijn en er is geen ontsnappen aan. Op vier maanden tijd veranderde het sociale leven in Israël terwijl de UK en de VS nu bezig zijn met het vaccinatiepasspoort uit te rollen. Dit zijn cruciale dagen, steun mijn strijd.”

Een coronapaspoort in Europese landen?

Zal er in België een gelijkaardig systeem worden geïntroduceerd zoals in Israël?

In Denemarken hebben burgers helaas al een vaccinpas nodig voor vele activiteiten zoals café, kapper,…

Hier lees je het standpunt van de Liga voor Mensenrechten over het coronapaspoort.

EZAZ: Welkom zonder vaccinatiepas
In Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk is een initiatief ontstaan waarbij aan de hand van een kaart een overzicht wordt gegeven van de ondernemers die hun klanten willen ontvangen, ongeacht of deze de ‘vaccinatie’ hebben ondergaan of niet.

Laten we zéér kritisch blijven en ervoor zorgen dat onze kinderen en kleinkinderen kunnen opgroeien in een vrije en democratische samenleving.  Wat we vandaag aanvaarden of niet aanvaarden heeft een immense impact op ons leven nu en dat van de toekomstige generaties.

Deel deze informatie