De Tijd: Volksgezondheid is geen excuus voor invoering ‘1984’

De pandemiewet moet rekening houden met het veiligheidsdilemma. Wat is het gevaarlijkst? De dreiging of de maatregelen ertegen? De remedie kan slechter zijn dan de ziekte.

Deel deze informatie

Een artikel in De Tijd verwoordt waarschijnlijk de bezorgdheid van vele burgers.

Helaas lijken we niet collectief te beseffen dat vrijheid opofferen voor meer ‘veiligheid’ ook een groot gevaar kan betekenen.  De geschiedenis had ons moeten leren dat we daarvoor altijd op onze hoede dienen te zijn.

Volksgezondheid is geen excuus voor invoering ‘1984’

“Orwells werk en bepaalde aspecten van de omgang met de coronacrisis vertonen griezelige gelijkenissen. Een onafgebroken stroom onheilspellende berichten over besmettingen, varianten en vaccinrisico’s lijkt bijna op de dagelijkse propagandasessies in de roman om de massahysterie en de neurose hoog te houden. Kritische stemmen die nuchterheid en redelijkheid bepleiten, worden als subversief weggezet.

Blind conformisme en bemoeizucht heten burgerschap. Voor contacttracing wordt gegevensverzameling mogelijk gemaakt waarvan zelfs de engste inlichtingendiensten opkijken. Uitspraken over vrijheid die Stalin of Mussolini niet beter hadden kunnen verwoorden zijn bon ton geworden. Een opbod aan repressieve acties en excessen laten merkwaardig veel – en dan nog niet-verkozen – personages toe hun angstaanjagend verregaande autoritaire trekjes onbeschaamd te botvieren.

We geven die hoogst gevaarlijke precedenten nu al een jaar de vrije loop en binnenkort zelfs kracht van wet. Angst en onzekerheid, bevestigd door een continue sensationele berichtgeving en in de hand gewerkt door extreme maatregelen, versterken negatieve emoties van onveiligheid, kwetsbaarheid en controleverlies. Die jagen de wil aan om almaar meer beperkingen en ingrepen te aanvaarden. Dat soort virus is nog sluipender, nog ernstiger en onnoemelijk veel gevaarlijker.”

“Orwells lessen moeten ter harte genomen worden. Het virus verslaan is van het grootste belang, maar als dit zo doorgaat, belandt de democratische rechtsstaat binnenkort ook op intensieve zorg.”

Het ganse artikel van Kenneth Lasoen lees je hier.

De laatste waarschuwing van George Orwell:
laat het niet gebeuren, het hangt van jou af!

En hier een korte video die uitlegt waar het boek van Orwell ‘1984’ over gaat:

Deel deze informatie