Ligt verantwoordelijkheid voor gezondheid bij onszelf of bij de dokter?

Antoine Bechamp : een ongezond immuunsysteem is de reden voor ziekte en niet het lichaam binnenvallende microben.

Deel deze informatieTot op de dag van vandaag beheerst de microbe theorie van Pasteur de moderne geneeskunde. 

Zijn leer was en is simpel: je wordt ziek wanneer microben (of een bacterie of een virus) je lichaam binnenvallen. Wanneer je microben, virussen en bacteriën kan vermijden blijf je gezond. Mensen zouden weinig controle hebben over de binnenvallende microben, tenzij ze het juiste medicijn kunnen vinden om deze te doden.

Vanuit de microbe theorie ontstaat het idee van pasteurisatie, dat wil zeggen het doden van de microben met waardevolle enzymen gevolgd door ultra pasteurisatie (die alle enzymen doodt), antibiotica, antisceptica en vaccins.

Vanuit deze leer is een enorme winstgevende geneesmiddelenindustrie ontstaan met allerlei soorten medicatie. Het is uitgegroeid tot de basis van het medisch denken, waardoor de verantwoordelijkheid voor de gezondheid van het individu is verschoven naar de medische professional. Als je gelooft dat medicatie je beter kan maken ga je naar de dokter wanneer je je ziek voelt. Je zal niet kijken naar de reacties van je lichaam die jou vertellen wat er met je aan de hand is. Je bestrijdt de symptomen zonder de oorzaken aan te pakken, waardoor je gemakkelijk de ziekte weer kan krijgen.  

Pasteurs tijdgenoot Antoine Bechamp is het helemaal niet met hem eens.

Hij komt tot de conclusie dat een ongezond immuunsysteem de reden is voor ziekte en niet het lichaam binnenvallende microben. Wanneer onze lichaamschemie in evenwicht is dan creëert de mens gezondheid, geen ziekte. Bechamp stelt dat menselijke ziektes ontstaan binnen de cellen van het lichaam zelf. 

Hij ging er van uit dat bacteriën, microben, virussen en schimmels niet de oorzaak waren van de ziekte maar de schoonmaakploeg die ziek en dood weefsel komen opruimen. 

Een virus ontwikkelt zich IN het lichaam en niet buiten het lichaam!

Virussen zijn niets meer dan een oplosmiddel. En die oplosmiddelen worden gecreëerd in de cellen van ons lichaam. Daarom kun je geen virus krijgen van iemand anders. Virussen worden op celniveau gecreëerd. Dus in het lichaam en niet erbuiten. Het lichaam kan wel honderdduizend verschillende virussoorten creëren.

https://www.gezondwereldnieuws.com/een-virus-is-niet-levend-en-kan-ook-niet-overgedragen-worden

Cellen worden beschadigd. De ‘microzymas’ binnen in de cel reageren op deze schade. Microben ontwikkelen zich vanuit de microzymas binnen de beschadigde cellen. Dit zorgt voor een ontsteking van de cellen en de productie van een ziekte.

Hoeveel mensen weten dat een virus niet leeft? 

In de geneeskunde is dit al heel lang bekend, dat je geen antibiotica kunt geven voor een virus, omdat het geen levend organisme is. Iets dat niet leeft hoef je ook niet te doden. Een virus heeft geen celkern en ademt ook niet. Er zijn geen werkende functies. Virussen zijn gewoon geen levende organismen.

https://www.gezondwereldnieuws.com/je-lichaam-maakt-virussen-aan-om-weefsels-op-te-lossen-die-veel-te-giftig-zijn

De een zal snel kunnen genezen omdat ze een sterk immuunsysteem heeft. Wat men eet, denkt, voelt, zegt en doet aan lichaamsbeweging en stress reductie voedt haar lichaamssystemen. Alles hiervan draagt bij aan de reparatie van weefsel. Dankzij het immuunsysteem is het lichaam in staat om met een trauma om te gaan, zich te verweren tegen een infectie, degeneratie tegen te gaan en zichzelf te helen.

Bij anderen heeft het immuunsysteem haar  genezende kracht verloren door een ongezonde leefstijl met een slecht dieet, negatieve gedachten, en de onmogelijkheid te kunnen omgaan met stress.

De verbluffende nieuwe wetenschap ‘Epigenetics’ over de biochemische effecten van het functioneren van de hersenen laten zien dat alle cellen van je lichaam worden beïnvloed door je gedachten. Bruce H. Lipton, Ph.D., een gerenommeerde celbioloog, beschrijft in onderstaande link de precieze moleculaire routes waardoor dit gebeurt.

Vóór het gebruik van vaccinaties waren 90 procent van alle besmettelijke ziekten al geëlimineerd. Inclusief kinkhoest, difterie, tetanus, tbc, cholera en tyfus! Schonere opslag, koeling, schoon vervoer van voedsel hielp om besmettelijke ziekten te bestrijden.

Het opvoeren van vaccinatieschema’s en stijgende gezondheidsproblemen gaan hand in hand – Bewuste Burgers


Omdat Pasteur rijk was en politieke vrienden had kon hij de wetenschappelijke wereld er van overtuigen dat zijn theorie correct was. Het was de geboorte van het huidige medische paradigma van symptoombestrijding, inclusief de vaccinatie. Vrijwel de gehele huidige medische wereld gaat uit van Pasteurs opvatting.

Een opvatting die het fundament legde voor een farmaceutische miljardenindustrie die commercieel bloeit op gepatenteerde medicatie, vaak onnodig toegediend aan miljoenen patiënten en onschuldige kinderen. En hoewel Pasteur op zijn sterfbed toegaf dat Béchamp gelijk had, was het kwaad al geschied.’

Symptoombestrijding (via medicijnen, vaccinaties enz.) is dan ook de verkeerde weg, die de ziekte niet verhelpt, maar tijdelijk wegdrukt en daarmee onze zelfhelende weerstand verder aantast. Daardoor kan de oorzaak van de ziekte onderhuids blijven voortwoekeren.

Antoine Bechamp legt met zijn holistische zienswijze de nadruk op dit zelfhelend vermogen. Het is onze verantwoordelijkheid om het lichaam weer in een gezond evenwicht te brengen. We kunnen dat doen door het juiste voedsel te eten, aan stress te werken en vooral ook door te luisteren naar de signalen van het lichaam. Volgens deze zienswijze verlicht men niet alleen de symptomen maar zoekt men naar de oorzaak van de ziekte waardoor volledige heling ontstaat.

Bronnen:

De vloek van Louis Pasteur of de onzin van vaccinaties – De Lange Mars Plus

https://www.the-lost-remedies.com/book/?fbclid=IwAR0xvVSUfIkxQV1XjaxkSeCk_SFdglinF7GWd_YoytHJbIFf7fF5yF9AVMA

Pasteur? Fraudeur!

About Author

Deel deze informatie

3 thoughts on “Ligt verantwoordelijkheid voor gezondheid bij onszelf of bij de dokter?

  1. Ik ontdekte nog maar net uw website. Proficiat voor het zinvolle hoognodige werk dat u doet. Maar mag ik u toch aanraden dit artikel te verwijderen. Het is eenvoudig aan te tonen dat allerlei zaken in dit artikel niet kloppen. Natuurlijk is je eigen immuunsysteem belangrijk, maar dat betekent bvb nog niet dat virussen niet kunnen worden overgedragen of dat ziek worden steeds enkel te maken hebben met je eigen immuunsysteem. Als dat zo was dan hadden hygiënemaatregelen nooit zin gehad, terwijl dat een belangrijke reden is voor minder ziekten (vooral voor wat betreft uitwendige ontstekingen, voedselvergiftigingen, enz…) en sommige ziekten zijn erg gevaarlijk en lastig maar dikwijls ook onmogelijk te overwinnen door je eigen immuunsysteem (bvb longonsteking of urinewegonsteking,…). Van virussen is niet te zeggen of het al dan niet levende organismen zijn, maar ze zijn wel actief (en dat beschouwd men veelal toch als ‘leven’) en ze kunnen ook worden overgedragen zolang ze actief dat zijn (hetgeen niet lang is indien ze geen levend organisme hebben om zich in te verspreiden). Dat medicijnen enkel symptomen bestrijden klopt ook niet, ook al bestaan er wel dergelijke medicijnen (en soms maar goed ook want symptomen kunnen veel last veroorzaken en soms ook bijkomende schade). Om antibiotica als voorbeeld te nemen: die bestrijden zelfs niet rechtstreeks symptomen maar enkel de bacteriën (maar dan weer geen virussen). Vaccinatie is ook geen symptoombestrijding, want dan zou je je eigen immuunsysteem ook als symptoombestrijding kunnen bestempelen omdat het doel van vaccinatie is je immuunsysteem in werking te zetten. Wat niet betekent dat ik voorstander ben van vaccinatie tegen Covid-19 met mRNA of DNA-vaccins of andere vaccins die niet voldoende zijn getest. Ik heb zelf de vaccinatie geweigerd (die ik in februari al kon krijgen omdat ik in de zorgsector werkt). Gelukkig zijn mensen kritisch, maar ik wil toch aanraden om teksten niet zomaar over te nemen van elders op het internet maar ze te (laten) toetsen door mensen met een degelijke basiskennis van biologie. Men hoeft geen specialist te zijn op gebied van geneeskunde, maar met een te beperkte algemene basiskennis van biologie lijkt het me dikwijls moeilijk om waarheid en fictie uit elkaar te houden. Ik heb een technisch-wetenschappelijke scholing ondergaan en ben jarenlang actief geweest in de veehouder – waar het omgaan met (infectie)ziekten een belangrijke zorg is-, en ik merk dikwijls fundamentele denkfouten op in artikelen en meningen die verband houden met biologie. Ondertussen ben ik omgeschoold naar orthopedagoog (uit mijn bekommernis voor mensen en vooral kinderen), wat betekent dat ik me ook enorm druk maak in wat de overheid ons in deze ‘coronacrisis’ aandoet, dus kritisch staan tegenover de overheid vind ik een zeer goede zaak en juist daarom wil ik u vragen er voor uit te kijken op uw website geen zaken te plaatsen waardoor men u kan gaan afschilderen als ongeloofwaardig. Nog even over vaccins: heel wat vaccins waren zeer nuttig en andere zijn het nog steeds. Zo ligt de IFR van hondsdolheid bij niet ingeënte mensen dicht tegen de 100%, wat ook betekent dat het enkel door vaccinatie is dat hondsdolheid in grote delen van de wereld niet meer voorkomt. Mazelen is bvb ook een vrij gevaarlijke ziekte, vooral omwille van mogelijke complicaties (het virus vermindert zeer sterk de immuniteit tegen andere ziekten), waarbij het belangrijk is dat een zeer groot percentage van de mensen wordt ingeënt omdat 95% moet ingeënt zijn om groepsimmuniteit te hebben en men zeer jonge kinderen niet kan inenten. Al is het anderzijds zo dat we dikwijls te snel naar de dokter lopen (twee-derde van de ziekten waar we voor naar de dokter gaan genezen ook vanzelf), maar het is wel dankzij de geneeskunde dat we nu gemiddeld zo oud worden. Terwijl het tegelijk zo is dat we zonder die geneeskunde nu minder oud zouden worden dan een paar honderd jaar geleden omdat ons lichaam veel meer te maken krijgt met zaken die schadelijk zijn. Ik bedoel maar: het is niet allemaal zwart-wit wat betreft geneesmiddelen en vaccins. Biologie is niet eenvoudig, en ik verdenk er sommige virologen e.d. van dat ze wel veel (droge) kennis hebben van biologie, maar dat hun inzicht erin te beperkt is. Dus dat heel wat van deze mensen goed zijn in kennis tot zich nemen, maar niet in logisch rationeel denken om met die kennis te doen wat nodig is om tot probleemoplossing te komen.

  2. Je moet gewoon jezelf de vraag stellen: welke geneeskunde vertrouw ik ?.
    De reguliere geneeskunde (bestaat slechts 120 jaar), of de chinese natuurgeneeskunde (bestaat meer dan 5000 jaar).
    Ikzelf vetrouw op de chinese natuurgeneeskunde, heel simpel toch.
    Oh ja, vaccins heb je nooit nodig !!!

Comments are closed.