Videoboodschap Martine Beyers: vragen voor pers en media

Zij vraagt aan pers en media hoe zij hun rol zien als beschermer van de democratie. Er zijn vele vragen en er is een grote nood aan dialoog, debat en onderzoeksjournalistiek.

Deel deze informatie

Vragen voor pers en media:

 • PCR-test
 • Asymptomatische personen
 • Mondmaskers
 • Social distancing
 • Lockdowns
 • Experimentele vaccinaties
 • Geneesmiddelen
 • Natuurlijke immuniteit
 • mRNA-vaccinaties
 • Onvruchtbaarheid, myocarditis, bloedklonters
 • Vaccinatie kinderen

x

N.a.v. fachtcheck filmpje van Michael Laperre.

Martine Beyers stelt zich veel vragen bij het idee dat de pers en de media de pijler zijn in het in stand houden en het waarborgen en het beschermen van de democratie.  Zij richt zich met haar vraag rechtstreeks aan de pers en media: hoe zien jullie jullie rol als pijler en beschermer van de democratie?

X

De rol van pers en media zou kunnen inhouden: 

 • Het informeren van de burger
 • Neutraliteit
 • Het beschermen van de burger
 • Het controleren van de overheid
 • Het zijn van een platform voor debat
 • Het duiden en analyseren en het agenderen van bepaalde zaken

x

Onze berichtgeving op globaal, internationaal niveau wordt gestuurd door 2 persagentschappen: AFP en Reuters.  Het ontbreekt aan onafhankelijke, vrije pers, aan onderzoeksjournalistiek.  Het feit dat er zoveel gecommuniceerd wordt op sociale media is een symptoom dat het debat en de dialoog en de onderzoeksjournalistiek niet wordt gefaciliteerd door onze media. 

x

Ik heb vragen, ik heb geen stellingen, ik heb vragen.  Ik ga ze nu stellen en ik hoop dat er een dialoog ontstaat, dat er een debat wordt gefaciliteerd door onze pers en door onze media, want eigenlijk het enige dat er is is zorg onder de bevolking, zorg voor onze gezondheid, zorg voor onze gezondheid van onze kinderen.  Ik vind het een plicht om de dialoog te faciliteren en om die zorg weg te nemen.

x

Vragen:

x

PCR-test

x

Waarom worden wetenschappers gecensureerd?  Een lerend vermogen ontstaat vanuit een dialoog, vanuit debat.  Dat is het principe van voortschrijdend inzicht.  En het debat moet gevoerd worden. 

x

De PCR-test is ontwikkeld op basis van een niet-geïsoleerd virus, dus de Koch-criteria zijn niet gerespecteerd.  Er is een retraction paper ingediend door wetenschappers die aangeven dat er ten minste 10 zware fouten zijn gemaakt tegen de wetenschap.  De PCR-test meet levend en dood virus.  Dus een positieve test is nooit gelijk aan een besmetting.  Er zijn ondertussen studies die aantonen dat een positieve test geen bewijs is dat er besmettingsrisico is.  Recent nog een studie in Duisburg-Essen.  Er is heel wat te doen rond de amplificatiecycli. Vanaf het moment dat deze boven de 25 gaan, zou het resultaat sowieso onbetrouwbaar zijn. 

x

Waarom blijft de media nog steeds spreken over besmettingen, terwijl de wetenschap aangeeft dat het bewijs er niet is? Er is een ongelofelijk hoge graad van onbetrouwbaarheid, maar onze maatregelen steunen op deze testen. Dat vereist een grondig onderzoek.

x

Asymptomatische personen

x

Zoals aangegeven door de WHO, ondersteund door Fauci, die weliswaar betrapt werd op meerdere leugens en van wie het ontslag wordt vereist, zijn asymptomatische personen, die we normaal gezien gezonde personen noemen, nooit drijver van een epidemie.  Criteria epidemie onduidelijk, dus ook daar graag enige toelichting: wanneer is een epidemie een epidemie?

x

x

Mondmaskers

x

Er is tot op vandaag geen onomstotelijk bewijs dat mondmaskers de overdracht van een virus tegenhouden.  Daarentegen zijn er ongelofelijk veel studies, wetenschappelijke studies, die de nutteloosheid en de schadelijkheid van mondmaskers aantonen.  Zo is er een studie van Stanford die aantoont dat het virus een miljardste van een meter is.  De draaddiameter van medische en niet-medische mondmaskers is een miljoenste van een meter.  Dat betekent dus dat de diameter’gaten’ in de mondmaskers 1000 keer groter zijn het virus.  Dat is wat de wetenschap zegt. 

x

Dus ook daar: dialoog en onderzoek!  Want dit toont de nutteloosheid van mondmaskers aan.  Nog te zwijgen over de schadelijkheid, want ook daar zijn intussen wetenschappelijke studies over.  Dus als het nutteloos is én het is schadelijk, dan moet het zo snel als mogelijk worden afgevoerd en in eerste instantie voor onze kinderen die dit mondmasker 8 uur per dag dragen.

x

x

Social distancing

x

Verschillend per land.  Ondertussen is er een studie vrijgekomen in april 2021 door het MIT dat er geen wetenschappelijke onderbouwing is voor social distancing.  Erger nog, het toont aan dat geen enkele ruimte gesloten had moeten worden. 

x

Opnieuw: onderzoek, kritische vragen, wetenschap: wetenschappers naast mekaar.  Voer de dialoog ten gronde.

x

x

Lockdowns

x

Wat is de wetenschappelijke onderbouwing van lockdowns?

Het idee om na 1,5 jaar nog steeds naar statistische of wiskundige modellen te kijken is absoluut achterhaald.  Wat er nu toe doet, zijn real-life data.  Die zijn er ondertussen.  Zo blijkt uit een studie in Amerika: staten met de meest stringente maatregelen en staten met de minst stringente maatregelen hebben hetzelfde resultaat. Dus dat betekent dat de maatregelen geen enkel effect hebben. 

x

x

x

Experimentele vaccinaties

x

Het gaat om experimentele vaccins en is er een goedkeuring van het EMA voor ‘noodgebruik’De vraag is in eerste instantie: is er een ‘noodgeval’? Criteria? Definitie ‘noodgeval’?

x

x

Bijkomend: Er is geen ‘noodgeval’, gezien door heel veel wetenschappers ondertussen wordt gezegd dat er geneesmiddelen zijn.

x

Geneesmiddelen

x

Ivermectine is van in het begin gebannen.  Ondertussen zijn er wetenschappelijke studies verschenen in The Lancet, The Journal of Therapeutics dat Ivermectine de infectie effectief verlaagt met 86%.  Dus er is geen twijfel op wetenschappelijk niveau over de effectiviteit van Ivermectine.  De vraag is dan, waarom is dit dan zo lang gebannen? 

x

Is dit gebannen om vaccins te pushen? Graag onderzoek, dialoog.
De vraag is wie heeft dit gebannen?  Dat is de WHO die massaal gesponsord wordt door de Bill en Melinda Gates Foundation.  Er is onlangs een artikel verschenen over de WHO en de ongelofelijke belangenconflicten met de Bill en Melinda Gates Foundation.  Tedros zit nog steeds in de Board van GAVI.  GAVI betaalt om google ads te publiceren tegen het gebruik van Ivermectine. Er is een studie uitgevoerd door de McMaster University die opnieuw belangenconflicten heeft met zowel de Bill and Melinda Gates Foundation als GAVI.  Zij delen blijkbaar ook personeel.  De vraag is dus in welke mate het belangenconflict primeert op de neutraliteit.  Dus in welke mate is er een studie gevoerd over de effectiviteit van Ivermectine door een onafhankelijke organisatie. 

x

x

Natuurlijke immuniteit

x

Natuurlijke immuniteit: deze wordt compleet genegeerd.  De WHO heeft zelf de definitie van groepsimmuniteit aangepast en heeft natuurlijke immuniteit hieruit verwijderd.  Er is ondertussen een studie gebeurd die verschenen is in Medpage waaruit blijkt dat natuurlijke immuniteit waarschijnlijk veel langer duurt dan men oorspronkelijk had verwacht.  En dus ook opnieuw hier: dit vereist grondige dialoog, dit vereist debat, dit vereist wetenschappers rond de tafel om deze dialoog ten gronde te voeren. 

x

x

mRNA-vaccinaties

x

In elke factcheck: het is geen gentherapie, omdat het ons DNA niet zou wijzigen.  Het gaat om 2 aparte vragen:

 • Is het gentherapie?
 • Wijzigt het ons DNA?

x

De Europese Commissie heeft een uitzondering gemaakt op de ggo-wetgeving om de productie van mRNA-‘vaccins’ toe te laten.  Dus valt het striktgenomen onder de noemer gentherapie.

x

Tweede vraag is: wijzigt het ons DNA?  Daar wordt heel lacherig over gedaan, maar volgens sommige wetenschappers is het niet uitgesloten dat het ons DNA verandert.  Hier opnieuw: grondige dialoog!  Het is wetenschappelijk niet uitgesloten. 

x

x

Onvruchtbaarheid, myocarditis en bloedklonters

x

Onvruchtbaarheid: ook daar wordt heel lacherig over gedaan. Geen bewijs dat het niet zou leiden tot onvruchtbaarheid.  De literatuur in de wetenschap toont aan dat het risico er is en dat het niet is uitgesloten. 

x

x

Risico myocarditis: ondertussen is dat in de pers verschenen.  Er zijn ondertussen meer dan 200 cases in de US, voornamelijk jonge mannen en tieners.  De wetenschap zegt dat het nooit mild is.  Wanneer spiercellen afsterven in het hart, kunnen zij niet regenereren. 

x

Dus de vraag is: wanneer is het genoeg?

x

x

Vaccinatie voor onze kinderen

x

De WHO heeft een duidelijk advies gegeven om kinderen onder de 18 niet te vaccineren.  Ondertussen lopen er in België campagnes – ongelofelijk wansmakelijke campagnes. ‘Spuit mij vol’, ‘Prik for life’.  Ik kan me niet voorstellen wie zoiets bedenkt.  Het getuigt voor mij van het volledig ontbreken van een moreel kompas. 
Vanuit risicoanalyse stel ik mij de vraag waarom deze push voor vaccinatie voor onze kinderen überhaupt gebeurt?

Er is geen risico voor kinderen om wat dan ook over te houden aan een covid-infectie.  Daarentegen zijn de lange termijneffecten van vaccinatie totaal onbekend. En wat zijn de mogelijke lange termijneffecten:

– Myocarditis, intussen aangetoond, op korte termijn reeds

Bloedklonters

– Een mogelijk risico van onvruchtbaarheid, dat niet is uitgesloten door de wetenschap

x

x

Welke goede reden is er om onze kinderen te vaccineren?  Daarenboven is er geen noodgeval, want er zijn medicijnen, waarvan bewezen is dat ze effectief zijn: Ivermectine. 

x

Ontbreekt het aan risico-analyse bij onze beleidsvoerders, bij onze politiekers, bij alle instanties waaronder smartschool, artsen, die dit überhaupt zouden pushen?

x

Niemand draagt verantwoordelijkheid, ook de fabrikanten niet.  Ondertussen is er een wet gepubliceerd (13 juni 2021) waardoor mensen zelf geen aangifte meer mogen doen van eventuele bijwerkingen.  In deze wet wordt ook aangegeven dat artsen en verpleegkundigen geen verantwoordelijkheid dragen wanneer er iets misloopt bij vaccinatie.

x

Er is dringend nood aan grondige onderzoeksjournalistiek, aan grondig debat en dialoog en het faciliteren van debat en dialoog.  Niet om een narratief te pushen maar vanuit een lerend vermogen, vanuit voortschrijdend inzicht en vanuit een zorg voor de bevolking, een zorg voor de zorg van de bevolking.  En er is nood aan een waarheidscommissie, een onderzoekscommissie en een ethische commissie.

‘spuit mij vol’ is een schande!

x

Martine Beyers blijft doorgaan met terechte vragen te stellen, hier lees je nog meer vragen.

Deel deze informatie

2 thoughts on “Videoboodschap Martine Beyers: vragen voor pers en media

 1. heel goed filmpje, maarja degene die wakker zijn weten intussen wel waarom ze al die
  onnodige maatregelen nemen.
  of je de waarheid uit hun mond ga horen zal mij verbazen.
  succes

Comments are closed.