Wetenschap: het nieuwe dogmatische geloof

Opinie van Geert Iserbyt: welke wetenschap kiezen we? Nemen we klakkeloos over wat men ons vertelt? De dominante wetenschap werd het nieuwe dogmatische geloof.

Deel deze informatie

‘We moeten luisteren naar de wetenschap’ krijgt de bevolking te horen vanuit de politiek. En de meerderheid doet dat ook, zonder vragen te stellen. Want wetenschap is nu éénmaal gebaseerd op ‘feiten’. Deze ‘feiten’ hebben we als leken echter niet zelf onderzocht, dus komt het neer op een geloof in wat anderen, de wetenschappers, ons vertellen. Daar mogen we niet aan twijfelen, dat is zo. Nochtans hebben zij het voortdurend over ‘voortschrijdend inzicht’ en verandert dus de hele tijd hun ‘waarheid’.

Geert Iserbyt, leertrajectbegeleider van het leertraject Bio- & BD-Landbouw bij Landwijzer, schreef een boeiend artikel over welke soort wetenschap wij kiezen en of we dit bewust kiezen, of nemen we gewoon over wat iemand anders ons vertelt.

x

x

Een tijd geleden zei een  wetenschapper nav de corona-crisis : “Voor mij heeft in deze crisis de wetenschap haar gezicht verloren”. Dat raakte me en bleef hangen. Ik dacht er over na en kwam tot de bedenking dat voor mij de wetenschap niet zozeer haar gezicht heeft verloren, maar dat ze veeleer meer dan ooit haar ware gelaat laat zien.

Er is een dominante richting in de wetenschap, die maar wat graag zichzelf voorstelt als de enige ware. Dat fenomeen hebben we al eerder meegemaakt in de geschiedenis, nl in de godsdiensten. De wetenschap heeft in de voorbije eeuwen de godsdiensten van de troon gestoten in het bepalen van het mens- en wereldbeeld in de samenleving, maar de drang om zich te profileren als de enige ware is niet veranderd. De dominante wetenschap is in veel opzichten een ideologie geworden, een nieuw geloof; even dogmatisch als veel geloofsrichtingen dat zijn geweest en soms nog steeds zijn. Ze verdraagt niet dat andere inzichten haar hegemonie in gevaar brengen. En net zoals altijd gaat het daarbij in menig opzicht om macht en geld.

Het roept ieder van ons op om wakker te zijn en stil te staan bij de wetenschap waarin we geloven en niet zomaar klakkeloos aan te nemen wat men ons vertelt. In elk geval ons af te vragen wat de uitgangspunten en de grondhouding zijn van het mens- en wereldbeeld dat we aannemen. Doen we dat omdat het ons zo wordt verteld en ingeprent, of omdat het ook echt past bij de waarden en uitgangspunten die we zelf als waar ervaren? Ontwikkelen we ons eigen waarheids-zintuig of laten we ons een waarheid dicteren?

x

Het ganse artikel lees je hier:

Opinie Geert Iserbyt: welke wetenschap kiezen we?

x

x

Deel deze informatie