Hun plan faalt

De overheid wil totale controle over het volk. Laten we ‘NEEN’ zeggen tegen deze mind-control! ‘The people have the power!’

Deel deze informatie


Ralph Smart is psycholoog, auteur, raadgever, levenscoach en alchemist. 


Hij is het best bekend op YouTube als ‘Infinite Waters’, waar hij elke dag nieuwe video’s uploadt.

https://youtu.be/NOoNf81TsAk

Het woord ‘regering’ (government) komt van het Latijnse woord ‘gubernare’ en betekent ‘to control’.  Het Latijnse zelfstandige naamwoord ‘mens’ betekent ‘mind’. Het woord ‘mental’ komt van dit Latijns woord.

Ment’ is een achtervoegsel toegevoegd aan woorden in de Engelse taal en betekent ‘the condition of’ or ‘the state of’, de ‘toestand van iets’. 

Om iets in ‘een toestand van’ te hebben, moet het eerst begonnen zijn als een mentale constructie. Het achtervoegsel “ment” is direct gerelateerd aan “geest”, en “gubernare” betekent “controleren”.

Om iemands staat van zijn te beheersen, moet men de geest beheersen.

Waarom zouden de makers van de Engelse taal hetzelfde woord voor ‘mind of geest’ gebruiken om ‘de staat van iets dat is’ weer te geven?

Dit is zo vanwege hun kennis van ‘de 7 hermetische principes’, waarvan het eerste ‘mentalisme’ is: ‘The All is Mind’. Het universum is mentaal.’

In de video hieronder wordt het principe van ‘mentalism’ prachtig uitgelegd. 

Alles wat er gebeurt is een resultaat van een mentale toestand die eraan voorafgaat. Eerste vormt zich een idee in onze gedachten (de architect maakt eerst in zijn hoofd een beeld van een gebouw), dan wordt het idee de fysieke werkelijkheid of manifestatie (de architect zet het gebouw op papier en geeft de opdracht aan de bouwfirma).

Mentale Alchemie verwijst naar het veranderen en transformeren van iemands eigen mentale toestanden en condities, evenals het beïnvloeden van die van anderen.

De overheid wil dus totale controle over de gedachte van het volk. Laten we ‘NEEN’ zeggen tegen mind-control door iemand anders waardoor we als een marionet aan een touwtje hangen en de controle over onze eigen geest nemen. 

The people have the power!

Deel deze informatie