Rapporten aanzienlijke gezondheidsschade als gevolg coronainjecties: kans op overlijden injectie 3,7%, kans op overlijden covid 0,15%

Nieuwe klinische studies tonen aan dat de vaccins het natuurlijke DNA-schadeherstel afremmen, waardoor de weerstand tegen kanker en andere ziekten ondermijnd wordt.

Deel deze informatie


Er komen steeds meer rapporten die wijzen op aanzienlijke gezondheidsschade als gevolg van de coronavaccinaties. Gezondheidsautoriteiten in Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Scandinavische landen erkennen dat de vaccins van Pfizer en Moderna leiden tot hartschade. 

Japan etiketteert nu Covid “vaccins” om te waarschuwen voor gevaarlijke en potentieel dodelijke bijwerkingen zoals myocarditis.

Bovendien herbevestigt het land zijn verplichting om bijwerkingen te rapporteren om ervoor te zorgen dat alle mogelijke bijwerkingen worden gedocumenteerd.

Japan kondigt tevens aan dat de publieke en private sector niet mogen discrimineren tegen diegenen die de experimentele mRNA gentherapie-injecties weigeren.

Voorstanders van een vaccinatieplicht zullen zich moeten verhouden tot een stroom aan alarmerend nieuws over de vaccins. 

Er is al sprake van oversterfte sinds het voorjaar, maar die loopt de afgelopen weken sterk op en is ook zichtbaar in jongere leeftijdsgroepen.

Pieter Omtzigt heeft op 1 december in een motie verzocht om een “academisch onderzoek naar de redenen en oorzaken van oversterfte tot en met november 2021”. 

Ook uit het buitenland komen steeds meer zorgwekkende gegevens. In het VK hebben acht onderzoekers een explosieve paper gepubliceerd, die laat zien dat er een rechtstreeks verband is tussen toediening van de vaccins en pieken in het sterftecijfer. 

Uit onderzoeksgegevens van Pfizer in de VS, die middels een Wob-verzoek zijn vrijgekomen, blijkt eveneens een ongekend hoge sterfte in verband met de vaccinaties. De kans op overlijden door de prik is 3,7% en de kans op overlijden aan covid is 0,15%.

https://phmpt.org/wp-content/uploads/2021/11/5.3.6-postmarketing-experience.pdf

Daarnaast is nu algemeen aanvaard dat de vaccinaties van Pfizer en Moderna kunnen leiden tot hartspierontsteking (myocarditis) en ontsteking van het hartspierzakje (pericarditis). 

Japan is het laatste land waar de gezondheidsautoriteiten deze bijwerkingen officieel hebben geregistreerd. Eerder werd in de Scandinavische landen Moderna al verboden voor de jongere leeftijdsgroepen. In Vietnam kwam deze week het bericht dat drie kinderen stierven na vaccinatie, officieel vanwege een “overreactie op het vaccin”. Tot overmaat van ramp blijkt de effectiviteit van de vaccins zeer beperkt te zijn. 

Bovendien tonen nieuwe klinische studies tonen aan dat de vaccins het natuurlijke DNA-schadeherstel afremmen, waardoor de weerstand van mensen tegen kanker en andere ziekten kan worden ondermijnd. 

Gezien deze feiten lijkt het ondenkbaar dat een algemene vaccinatieplicht wordt opgelegd aan de bevolking.

Bronnen:

De Andere Krant – Oversterfte en hartschade: bom onder vaccinatieplicht

Coronavaccins verhogen dramatisch ACS-risico (acute myocardinfarct en instabiele angina pectoris) zoals gemeten met PULS-cardiale test – Bewuste Burgers

De Tijd: de risico’s van het coronavaccin – Bewuste Burgers

Dr. Andreas Schlecht: injecties vernietigen het menselijke afweersysteem – Bewuste Burgers

Deel deze informatie