Episode 4: Hoe de stralingsbelasting met een factor miljoen tot miljard verhoogde

Wil je ons steunen? Dat kan!

  • Je kan een vrije donatie doen op rekening BE45 9733 9096 4089 – BIC: ARSPBE22.
  • U kan ook onderstaande knop gebruiken om te doneren.

Miljoenen jaren lang was er op aarde nauwelijks verandering in het stralingspatroon. Het leven ijkte zich stapsgewijs op de natuurlijk fluctuerende straling van de aarde en het heelal.
De laatste 150 jaar heeft mensgemaakte, kunstmatige straling dat evenwicht  grondig verstoord. In deze aflevering geven we een overzicht van wat er gebeurde en waarom dat een probleem is.

We schrijven 1846. De wereld staat in rep en roer: de ontdekking van elektriciteit belooft een revolutie in mens en maatschappij. De fascinatie is zo groot, dat men blind blijft voor de invloed die nieuwe technologie op de gezondheid heeft.

Als Marconi begin twintigste eeuw op het eiland Wight, voor de kust van Engeland, de eerste radiotelegrafische antennes met groot vermogen uittest, worden hij en zijn vrouw ziek. Van zodra hij de nieuwe technologie begint uit te testen, kampt hij met ernstige gezondheidsproblemen en krijgt hij meerdere hartinfarcten.
Kort daarna is omzeggens de volledige bijenpopulatie van het eiland verdwenen. Verwonderd stellen biologen vast dat zelfs nieuw ingevoerde, gezonde bijenpopulaties na enkele weken uitsterven.

Tijdens de eerste wereldoorlog explodeert het radioverkeer. Gigantische antennes jagen enorme radiogolven de atmosfeer in. Ze verstoren een delicaat evenwicht dat al miljoenen jaren de aarde beheerst. Artsen vermoeden dat de uitputting van soldaten niet enkel te wijten is aan de omstandigheden van het front, maar dat het ziektebeeld van doen heeft met de nieuwe technologie.

Midden jaren ‘20 ontdekt Marie Currie de X-stralen. Voor de medische wetenschap betekent het een enorme stap vooruit. Ook de schoenmakers vinden het een heerlijke tool. Ze maken er gretig van gebruik om de structuur van de voet in kaart te brengen. Zo kunnen ze betere schoenen maken op maat. Marie Curie zal aan kanker sterven en de zogenaamde “shoe-box” wordt 30 jaar later verboden. Men zag pas na verloop van tijd hoeveel ze de gezondheid schaden.

Vanaf de tweede wereldoorlog neemt het militaire apparaat de radar in gebruik. Krachtige militaire installaties zenden voortdurend hoogfrequente signalen uit. Soldaten worden ondergedompeld in een soep van gepulseerde frequenties. Reeds tijdens de oorlog leggen legerartsen een verband tussen ziektesymptomen waar vele soldaten last van hebben en de nieuwe technologie. Toch duurt het tot 1976 voor de Amerikaanse marine 3700 wetenschappelijke studies samenbrengt in een lijvig rapport. Die studies wijzen op biologische en klinische effecten van militaire radio- en microgolven. Het resulterende ziektebeeld wordt microwave sickness genoemd. Militairen die jarenlang met radarinstallaties werken, ontwikkelen opvallend vaker kanker of andere ziekten.

In 1968 worden de eerste militaire GPS satellieten in gebruik genomen. Voor het eerst in de geschiedenis omsluiten mensen de aarde met een onnatuurlijk elektrisch veld. De satellieten worden in de Van Allen gordels in orbit gebracht.
Artsen en wetenschappers leggen een verband tussen het toenemend aantal draadloze installaties en beschavingsziektes zoals diabetes, hartziektes, leukemie, mentale stoornissen en chronische ziektes.

Vanaf de jaren 80 is er de digitale revolutie, de draadloze huistelefoon en de huishoudelijke computer. Tien jaar later explodeert het gebruik van draadloze technologie. Het tijdperk van de  GSM, de smartphone, wifi, bluetooth, 3G en 4G breekt aan. De overheid kan het allemaal niet volgen. Normen zijn al snel achterhaald. Net zoals in de beginjaren van de elektriciteit worden kritische stemmen genegeerd.

Intussen wijzen duizenden rapporten op schade die de draadloze revolutie bij mens, plant en dier veroorzaakt. En toch mag dat niet luidop worden gezegd. De economische belangen zijn te groot.

En nu wordt 5G uitgerold. In 2020 geeft de Europese Commissie toe dat er voor 5G nog geen enkele gezondheidsstudie werd uitgevoerd. Toch wordt het ons allen opgedrongen. Het lobbywerk en de marketing draaien intussen op volle toeren.

 

Begin 2017 draaiden er zo’n 1000 satellieten boven ons hoofd. Eind 2019 was dit aantal al verdubbeld. Bedrijven zoals SpaceX, OneWeb, Google en Amazon zijn bezig met vele tienduizenden communicatiesatellieten in een baan om de aarde te brengen. Ook China doet lustig mee. Wat daarvan juist de impact zal zijn, dat weet niemand. Regels zijn er niet. Iedereen doet maar wat hij wil.

Het gaat allemaal veel te snel. De industrie en de politiek hebben enkel oog voor de centen en de economie. Ze verschuilen zich achter het advies van wetenschappers en instellingen die banden hebben met de industrie. 

Mensen, planten en dieren zijn elektromagnetische wezens. Ze hebben geen mechanisme dat hen tegen draadloze technologie beschermt.

De elektromagnetische soep waarin we vandaag leven bestond 150 jaar geleden niet. Ze is op korte tijd met een factor 1 tot 10 miljard toegenomen.

Zolang de overheid ons onvoldoende beschermt, is het belangrijk om jezelf goed te informeren en maatregelen te nemen waar je kan.

In de volgende episode leggen we uit waarom het vooral ‘s nachts belangrijk is om stralingsvrij te blijven.

Deel deze informatie