Liga voor Mensenrechten dagvaardt Belgische Staat

De Liga voor Mensenrechten en Ligue des Droits Humains dagvaarden de Belgische Staat in kort geding voor de Brusselse rechtbank wegens het ontbreken van een pandemiewet.

Dat de overheid maatregelen moet nemen om ons allemaal zo goed als mogelijk te beschermen tegen het coronavirus is evident.  Dat de maatregelen die genomen tot hiertoe geen degelijke juridische basis hebben, is daarentegen helemaal niet evident.  De overheid kan grondrechten van burgers beperken als dat nodig is in het algemeen belang. Maar het minste wat we van de overheid kunnen verwachten bij het nemen van maatregelen die een enorme impact hebben op onze meest fundamentele rechten, is dat ze daarvoor een wettelijke basis heeft.

De wettelijke basis die momenteel gebruikt wordt, m.n. de wet op de civiele bescherming, de wet op de civiele veiligheid en de wet op het politieambt volstaat niet om de drastische beperkingen van onze grondrechten te rechtvaardigen.  Dergelijke wetten kunnen gebruikt worden in crisissituaties waar zeer urgente maatregelen nodig zijn. Maar een jaar na het uitbreken van de coronapandemie kan men bezwaarlijk voorhouden dat we ons nog steeds in dergelijke situatie bevinden.

Het feit dat de Raad van State tot hiertoe slechts in drie gevallen een schorsing heeft bevolen van de genomen maatregelen kan ons niet echt geruststellen nu de Raad zich enkel heeft uitgesproken over de vordering tot schorsing, maar nog geen enkel oordeel geveld heeft over de grond van de zaak.

Om er zeker van te zijn dat de overheid de noodzakelijke maatregelen in het kader van de pandemiebestrijding kan nemen op een legale manier, met respect voor de regels van onze rechtstaat, dringen we dan ook aan op het uitvaardigen van een pandemiewet.

In afwachting daarvan vragen we aan de rechter:

  • de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie te verbieden om nog nieuwe maatregelen te nemen op grond van het MB van 28 oktober 2020 in afwachting van de pandemiewet
  • de maatregelen die genomen zijn op grond van het MB van 28 oktober 2020 in te trekken in afwachting van de pandemiewet
  • de minister van Justitie te bevelen om aan zijn diensten instructie te geven geen overtredingen meer vast te stellen en geen vervolging meer in te stellen die uitvoering geven aan het MB van 28 oktober 2020 in afwachting van de pandemiewet.

Dat alles vragen we onder verbeurte van een dwangsom van 5.000 euro per inbreuk.  We hopen op deze manier de overheid duidelijk te kunnen maken dat dringend werk moet gemaakt worden van een degelijke pandemiewet.

Meer info: Dirk Roels – communicatiemedewerker: 0472 04 13 87

https://mensenrechten.be/nieuwsberichten/liga-voor-mensenrechten-dagvaardt-belgische-staat-wegens-ontbreken-pandemie

Deel deze informatie