Advocaten for freedom: de deur van de gevangenis staat open

Meester Michael Verstraeten: “Alle maatregelen zijn actueel buiten toepassing!” Concreet vertaald wil dit zeggen dat de deur van de gevangenis open staat.

Deel deze informatie

De regering kreeg al tweemaal een veeg uit de pan van de rechter in kort geding te Brussel. 

De rechter besliste dat de drie wetten waarop de regering zich baseert om inperkingsmaatregelen te nemen, onvoldoende zijn en dat de regering de universele rechten van de mens en de fundamentele grondrechten niet respecteerde.

https://bewusteburgers.be/blog/2021/05/01/brusselse-rechtbank-oordeelt-sluiting-restaurants-is-illegaal/

In de videolink hieronder deelt Meester Michael Verstraeten mee dat ‘alle maatregelen actueel buiten toepassing zijn!’

Concreet vertaald wil dit zeggen dat de deur van de gevangenis open staat!

 

https://www.viruswaanzin.be/post/alle-maatregelen-zijn-actueel-buiten-toepassing

De rechtbank is van oordeel dat de minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden niet bevoegd was om inperkingsmaatregelen te nemen, noch om de niet-naleving daarvan te bestraffen. De coronamaatregelen zijn onwettig. 

https://youtu.be/Ju-sRsBLt3U

In een rechtstaat hebben burgers het recht om voor de rechtbank te eisen dat ministers de (grond) wet volgen.

Zonder grondwet heeft een overheid geen basis om te mogen bestaan.

Reiner Fuellmich, één van de machtigste advocaten in Europa, is bezig (samen met een wereldwijde groep top-advocaten) om de WHO aan te klagen wegens misdaden tegen de mensheid. 

Dr Reiner Fuellmich says lockdowns are a crime against humanity – Jerm Warfare

We houden ons vast aan de mantra van Reiner Fuellmich: “Er is licht aan het einde van de lockdown-tunnel!”

 

Ook in ons buurland Nederland is er door Viruswaarheid een rechtszaak opgestart tegen de Staat de Nederlanden inzake alle maatregelen.

https://www.facebook.com/113266477112887/videos/289330786014358/

https://viruswaarheid.nl/nieuwsbrief/

 

De Belgische advocate Carine Knapen is op 21.04.2021 verschenen voor het Grondwettelijk Hof om de vordering tot schorsing van het Decreet van 18.12.2020 tot wijziging van het Decreet van 21.11.2003 inzake preventieve gezondheidszorg en van het Decreet van 29.05.2020 tot organisatie van de meldingsplicht en contact tracing te pleiten.

In tegenstelling tot de bewoordingen van het Decreet en een vaste praktijk zijn er dixit de Vlaamse Regering, geen verplichtingen.

De PCR test is dixit de Vlaamse regering niet verplicht. Over de verplichting tot testen in scholen, op de werkvloer, in ziekenhuizen heeft de Vlaamse regering zich niet uitgesproken. Dat is een privé aangelegenheid waarin zij niet tussen komt. Elke instantie beslist voor zichzelf welke regels opgelegd worden ( of niet ).

De quarantaine is niet verplicht. Als een persoon vindt dat hij niet in quarantaine moet gaan, dan kan hij vrij bewegen, gaan en staan waar hij wil.

Over de aanpak van de crisis, het feit dat er al 12.061.000 PCR testen zijn afgenomen x 47,10 € = 567 miljoen euro, dat er ondertussen al meer dan 2 miljard euro gespendeerd is aan testen, tracen en premies aan ziekenhuizen voor het onderhoud van hun gebouwen en infrastructuur, maar er geen centiem gespendeerd is aan het opschalen van de zorgcapaciteit en dat 2.000 IC bedden tijdens een sanitaire crisus, op een totale bevolking van 11.508.000 mensen, veel te weinig is en de pertinente vraag waarom dit niet gebeurd is terwijl na de eerste golf al een tweede golf voorspeld is geworden, is met geen woord gerept.

Over het feit dat er sinds de aanvang van de crisis al honderden duizenden mensen nutteloos ( wegens negatief getest ) in quarantaine hebben gezeten met loonverlies en de miljarden schade aan de economie overigens ook niet. 

Waarom is er een lange lijst van categorieën die vrijgesteld zijn van alle verplichtingen die zich NOOIT moeten laten testen en NOOIT in quarantaine moeten gaan? Is dat niet discriminerend?

Wie is er o.a. allemaal vrijgesteld ?

  • diplomaten;
  • personeelsleden van een internationale organisatie of personen die door een internationale organisatie zijn uitgenodigd en van wie de fysieke aanwezigheid vereist is voor de goede werking van die organisatie ( inclusief alle EU en VN ambtenaren en hun medewerkers )
  • militair personeel;
  • personeel van de openbare ordediensten;
  • personeel van de Federale Politie;
  • personeel van de Dienst Vreemdelingenzaken;
  • douanepersoneel;
  • humanitaire hulpverleners en civiel beschermingspersoneel bij de uitoefening van hun functie;
  • zeevarenden bij de uitoefening van hun functie;
  • hooggekwalificeerde personen, als hun werk vanuit economisch standpunt noodzakelijk is en niet kan worden uitgesteld. Daaronder worden ook beroepssporters verstaan die zich verplaatsen bij de uitoefening van hun professionele activiteit;

In onderstaande link vindt u gedetailleerde informatie hieromtrent. 

Standpunt Vlaamse Regering procedure Grondwettelijk Hof dd 21.04.2021

De Vzw Hands For Freedom (Home | Hands for Freedom), opgericht door Carine Knapen heeft als belangeloos doel het bijstaan en informeren van zowel leden als het grote publiek, op eender welke wijze en via alle mogelijke instrumenten en media kanalen, over alle aangelegenheden die raken aan de rechten en vrijheden van de mens, de vrijheid van ondernemen, de gezondheid en het welzijn.

Home | Carine Knapen – blog

Het M.B. van 24.04.2021 (Publicatie BS 25.04.2021 om 11u40)

Deel deze informatie