Update coronaschandalen: gesjoemel met coronacijfers

HLN onderzoek: gesjoemel met coronacijfers

Deel deze informatie

2 maanden geleden maakten we een overzicht van de coronaschandalen die vooral dankzij onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert (HLN) aan het licht werden gebracht. Intussen is de kans groot dat we aan dit lijstje ‘gesjoemel met coronacijfers’ kunnen toevoegen.

Het overzicht dat we eerder maakten betrof financiële belangenvermenging en schadelijkheid m.b.t. vaccins, labo’s, mondmaskers, pcr-testen en contacttracing.

Intussen bracht Jeroen Bossaert ook aan het licht dat overheidsdocumenten wijzen op manipulatie van de coronacijfers door de ziekenhuizen voor ‘financiële optimalisatie’. Ziekenhuizen krijgen namelijk een premie per vol covid-bed.

Het artikel lees je hier.

Het blijkt dat er in de eerste golf grote verschillen zijn geweest tussen de ziekenhuizen. In sommige ziekenhuizen belandden covidpatiënten zeer snel op IZ en bleven ze daar ook veel langer liggen dan in andere. Ook op de gewone covidafdeling zag men grote verschillen. Op de dia staat letterlijk: “Sommigen hadden een hoge ‘turnover’ op de afdeling, terwijl anderen duidelijk liever hun patiënten lieten liggen.” (zie afbeelding hieronder) Rondvraag leert ons dat de situatie in de tweede en derde golf niet veranderd is. “De grote verschillen zijn er nog steeds”, zeggen twee bronnen met zicht op de situatie. Waarom zouden sommige ziekenhuizen covidpatiënten langer bij zich houden? Onderaan de dia ontwikkelt men een zeer opmerkelijke theorie: “Mogelijk is het beleid ingegeven door financiële optimalisatie.” Lees: we vermoeden dat ze het voor de centen doen.

Hoewel die theorie ophefmakend is, haalde ze nog nooit het publieke debat. De overheid lijkt ook niet erg happig om dat debat te voeren. Toen wij begin februari naar de FOD Volksgezondheid stapten om via de wet op openbaarheid van bestuur de bewuste presentatie in handen te krijgen, weigerde men mee te werken. “We kunnen u de presentatie niet geven. Omwille van privacy.” In het document komen nochtans geen namen voor. 

We vochten de beslissing aan bij de beroepscommissie en kregen gelijk. De FOD moest ons de presentatie bezorgen. Het duurde echter nog eens drie weken vooraleer dat ook effectief gebeurde. De weerspannigheid geeft aan dat de inhoud ervan gevoelig ligt. Het is dan ook geen lichte aantijging die genoteerd staat op een officiële presentatie van de overheid: ziekenhuizen houden covidpatiënten mogelijk langer bij zich uit financiële overwegingen. Kan dat kloppen?

Alle maatregelen werden toch genomen om de druk in de zorg te verminderen, niet?

Maar als we als we dit beleid dan niet meer vertrouwen is het toch onze schuld, we zijn niet ‘solidair’ genoeg.

About Author

Deel deze informatie