Covid-19 als historische gebeurtenis: webinar met Bert De Munck (24 mei)

Tijdens deze lezing wordt de aanpak van de crisis in historisch perspectief geplaatst.

Deel deze informatie

Bert De Munck is wetenschapshistoricus en doceert aan de Universiteit Antwerpen. Zijn onderzoekswerk heeft wereldwijde reputatie.

Dat covid-19 in de geschiedenisboeken zal komen is nu al duidelijk, maar wat de pandemie precies betekend zal hebben is dat al veel minder. Met het oog op een beter begrip daarvan wordt de aanpak van de crisis in deze lezing in historisch perspectief geplaatst.

bernd@photo-graphics.be

Bert De Munck is wetenschapshistoricus en zal het hierover hebben op het webinar van 24 mei 19u30. 

Er zal worden geargumenteerd dat de technocratische en ‘bio-politieke’ oplossingen teruggaan op een lange geschiedenis waarin wetenschappers en experts steeds belangrijker zijn geworden en het beleid steeds meer zijn gaan bepalen. Dat heeft veel goeds opgeleverd, maar de coronapandemie heeft ook duidelijk gemaakt dat er grenzen zijn aan het vermogen van wetenschap en technologie om de problemen van onze tijd op te lossen. In zekere zin heeft de pandemie juist aangetoond dat technocratische mechanismen soms deel zijn van het probleem en dat er nood is aan kritiek op deze mechanismen zelf. Niet alleen kwamen ze in conflict met onze meest fundamentele rechten en vrijheden, ze maakten ook duidelijk dat er een grote nood is aan reflectie over de zin van het leven en de relatie tussen mens en natuur. Het opzet van de lezing is om deze reflectie te voeden met historische en filosofische inzichten.

Inschrijven kan je hier.

Deel deze informatie