De Tijd: ‘Never waste a good crisis. Een evaluatie in functie van de toekomst’

Met een open brief vragen medische, juridische en andere experten om een grondige evaluatie van het coronabeleid.

73 Franstalige en Nederlandstalige medische, juridische en andere experts vragen in een open brief aan de federale, regionale en gemeenschapsregeringen om een grondige evaluatie van het coronabeleid. Het is duidelijk dat er zowel vanuit academische hoek als vanuit de burgers heel wat verontwaardiging bestaat over het uitblijven van grondige publieke debatten en evaluaties. Dit kan kan aanvaardbaar zijn voor zeer acute, kortstondige situaties, maar zeker niet voor een langere termijn.

x

artikel De Tijd – 28 mei 2021: ‘Never waste a good crisis. Een evaluatie in functie van de toekomst

x

Die strategie, die eerst geïmproviseerd en vervolgens geconsolideerd werd, had twijfelachtige grondslagen. De effecten ervan op de circulatie van het virus zijn moeilijk te meten en werden weinig of niet geëvalueerd. In de kleine kring van deskundigen die sinds het begin van de crisis werden geraadpleegd bestaat blijkbaar consensus over de geschiktheid van deze interventiestrategie, maar in de brede academische wereld is dat niet het geval, in het bijzonder niet over de effecten ervan op de lange termijn.

De indirecte gevolgen van het verbodsbeleid zijn velerlei: faillissementen, jobverlies, armoede, sociale nood, depressie, alcoholisme, zelfmoord, het opofferen van onderwijs en cultuur, uitstel van essentiële zorg, enzovoort.  Concreet betekent dat talrijke niet-gediagnosticeerde gevallen van kanker, een groter risico op gezondheidsproblemen in het algemeen en Covid-19 in het bijzonder (door een sedentaire levensstijl, overgewicht, stress…), vergroting van de ongelijkheden in de samenleving en blijvende inperkingen van de fundamentele vrijheden, zelfs zonder stricto sensu noodsituaties.

Sinds het voorjaar van 2020 luiden tal van gezondheidswerkers, burgers, sociale groeperingen en deskundigen de noodklok via open brieven, multidisciplinaire analyses en tussenkomsten in de media. Het mocht tot nu toe allemaal niet baten. Als wetenschappers hebben wij de plicht om alle burgers van dit land te informeren over wat de wetenschap zegt en niet zegt. Daarom  vragen we uitdrukkelijk een evaluatie, vanuit verschillende invalshoeken, van het Covid-19-beleid dat door onze regeringen sinds maart 2020 is gevoerd (en door hun respectieve parlementen wordt gesteund).

Tot slot vragen wij een evaluatie van de politieke besluitvormingsprocessen, met inbegrip van de kwaliteit van de probleemanalyse, de raadpleging van belanghebbenden en de diversiteit van de in aanmerking genomen standpunten, de politieke dialoog, de transparantie van de gegevens en de besluitvormingscriteria, de communicatie, de eerbiediging van de nationale en internationale wetten en de evenredigheid van de genomen besluiten.

Ondertekenaars

 • Elisabeth Paul (maatschappelijke gezondheidkunde, ULB)
 • Martin Buysse (fysicus, UCLouvain)
 • Catherine Fallon (maatschappelijke politiek, ULiège)
 • Lieven Annemans (gezondheids- en welzijnseconomie, UGent en VUB)
 • Nicolas Antoine-Moussiaux (dierenarts en welvaartseconoom, ULiège)
 • Michaël Bauwens (wijsbegeerte, UAntwerpen)
 • Gilles Berger (scheikunde en farmaceutische wetenschappen, ULB)
 • Marc Bourgeois (fiscaal en publiek financieel recht, ULiège)
 • Sam Brokken (maatschappelijke gezondheidkunde, RGU Aberdeen)
 • Zeger Debyser (moleculaire biologie en gentherapie, KULeuven)
 • Bert De Munck (historicus, UAntwerpen)
 • Mattias Desmet (klinische psychologie, UGent)
 • Els De Vos (ontwerpwetenschappen, UAntwerpen)
 • Marie-Sophie Devresse (criminologie, UCLouvain)
 • Christine Dupont (bioingenieur, UCLouvain)
 • Alain Finet (management, UMons)
 • Denis Flandre (ingenieur, UCLouvain)
 • Raphaël Jungers (ingenieur, UCLouvain)
 • Vincent Laborderie (politieke wetenschappen, UCLouvain)
 • Christian Laes (historicus, UAntwerpen)
 • Dirk Lafaut (filosofie en ethiek, VUB)
 • Kenneth Lasoen (veiligheidsstudies, UAntwerpen)
 • Raphaël Lefevere (mathematica, Université de Paris)
 • Jean-Michel Longneaux (filosofie, UNamur)
 • Herwig Mannaert (ingenieurswetenschappen, UAntwerpen)
 • Peter Petré (linguïstiek & cognitieve wetenschappen, UAntwerpen)
 • Mikaël Petitjean (econoom, UCLouvain et IESEG School of Management)
 • Bernard Rentier (viroloog en oud-rector, ULiège)
 • Nicolas Thirion (rechten, ULiège)
 • Rik Torfs (kerkjurist, KULeuven)
 • Edoardo Traversa (fiscaal recht, UCLouvain)
 • Olivier Servais (sociale antropologie, UCLouvain)
 • Erik Van den Haute (rechten, ULB)
 • Stijn Verdonck (kwantitatieve psychologie, KU Leuven)
 • Paul Verhaeghe (klinische psychologie, UGent)
 • Nicolas Vermeulen (psychologie, UCLouvain)
 • Joris Vlieghe (wijsgerige pedagogiek, KULeuven)
 • Martin Zizi (arts en biofysicus, ex-VUB)
 • Michael Alafakis (huisarts)
 • Frédéric Caruso (anesthesie-reanimatie)
 • Alexandre Clotuche (huisarts)
 • Christine Coremans (pediater)
 • Mélanie Deschamps (intensivist)
 • Véronique Defays (tandarts)
 • Joël Deprez (anesthesie-reanimatie)
 • Agnès Duchesne (verpleegkundige chirurgie)
 • Anne Franchimont Beuken (huisarts)
 • Laurent Gauthier (verzekerings- en expertisegeneeskunde)
 • Jean-Louis Lamboray (expert maatschappelijke gezondheid)
 • Pierre-François Laterre (intensivist)
 • Sara Mentens, psychologe-psychotherapeute
 • Roland Lemaire (pediater)
 • Olivier Lhoest (anesthesie-reanimatie)
 • Frédéric Louis (anesthesie-pijnspecialist)
 • Réginald Moreels (oud-minister en humanitair chirurg)
 • Audrey Neuprez (arts en doctor in maatschappelijke gezondheid)
 • Benoit Nicolay (anesthesie-reanimatie)
 • Anabelle Piron (huisarts)
 • Olivier Richardeau (gynaecoloog)
 • Nathalie Rigau (KNO-arts)
 • Philippe Servais (anesthesie-reanimatie)
 • Benoit Skrzypek (huisarts)
 • Sabine Vandenbosch (anesthesie-reanimatie)
 • Henk Van Hootegem (arts)
 • Ru-Yin Yeh (oftalmoloog)
 • Denis Brusselmans (advocaat)
 • Véronique Brusselmans (advocaat)
 • Pierre de Bandt (advocaat)
 • Nathalie Demarque (advocaat)
 • Séverine Evrard (advocaat  en bemiddelaar)
 • Arnaud Jansen (advocaat, mensenrechten)
 • Blanche Magarinos-Rey (advocaat)
 • Thierry Soubestre (ondernemer)