Dr. Wolfgang Wodarg doet oproep aan wetenschappers

Dr. Wolfgang Wodarg doet een oproep aan wetenschappers om op te staan, om hun twijfels te laten horen. We moeten de wetenschap kunnen vertrouwen en bij wetenschap hoort twijfel.

Deel deze informatie

Dr. Wolfgang Wodarg doet een oproep aan wetenschappers om op te staan, om hun twijfels te laten horen.  We moeten de wetenschap kunnen vertrouwen en bij wetenschap hoort twijfel. 

x

https://www.youtube.com/watch?v=xgns8wQmciQ&t=194s

x

Mexicaanse griep

Dr. Wolfgang Wodarg, de voormalige Duitse parlementsvoorzitter van de Raad van Europa, stelde in 2010 dat de Mexicaanse griep onnodig door de Wereldgezondheidsorganisatie tot pandemie werd uitgeroepen.  Vanuit de Raad van Europa was er toen kritiek te horen op de macht die geneesmiddelenbedrijven uitoefenden.  Daardoor werden miljoenen gezonde mensen nodeloos blootgesteld aan onbekende neveneffecten van griepvaccins die onvoldoende waren getest.  Zeker de moeite om deze artikels van De Morgen (2010) te lezen!

De Morgen 6 januari 2010: Europa wil onderzoek naar aanpak van Mexicaanse griep

De Morgen 16 januari 2010: ALLEMAAL GEFOPT! Er was helemaal geen pandemie

Om hun gepatenteerde medicijnen en griepvaccins te promoten, hebben farmabedrijven wetenschappers en overheidsinstellingen verantwoordelijk voor de volksgezondheid beïnvloed om regeringen wereldwijd te alarmeren.

         (Dr. Wolfgang Wodarg in De morgen 2010)

x

Coronavirus

Vandaag ziet dr. Wodarg gelijkaardige processen zich voordoen en vraagt hij in bovenstaande video aan wetenschappers om op te staan:

x

Wetenschappers, sta op.  U moet opstaan in deze tijd, zodat u uw plicht kan doen. 

We vertrouwen op de wetenschap dat zij alles in twijfel trekt wat we totnutoe geloofd hebben. 

We sturen wetenschappers de wereld in en laten hen dingen onderzoeken die we voorheen niet gekend hebben.  We observeren fenomenen, we zien problemen en vragen de wetenschap hoe dat te verklaren is, we vragen hen wat er gaande is.  En we moeten er kunnen op vertrouwen dat deze wetenschappers eerlijk naar een waarheid zoeken, naar de beste waarheid die ze kunnen vinden.  We weten dat wetenschappelijk onderzoek verschillende waarheden kan vinden.  Dat is het mooie aan wetenschap. 

Het maakt niet uit van welke kant een wetenschapper een probleem bekijkt, elke keer ziet het er anders uit.  We hebben dus niet één wetenschapper nodig maar vele verschillende wetenschappers, waardoor het mozaïekbeeld samengesteld kan worden dat we dan later kunnen gebruiken om goede beslissingen te nemen.  En deze beslissingen moeten weer door de wetenschap geobserveerd worden, ter disussie gesteld worden. 

Wetenschap functioneert wanneer twijfel welkom is.  Wanneer we kunnen vertrouwen op de twijfel van de wetenschapper.  Enkel dan vervul je de opdracht die wij jullie toevertrouwd hebben. 

Veel technische ontwikkelingen werden met veel geld doorgeduwd en wetenschap wordt dan eenzijdig gesponsord.  Denken we aan de atoomenergie die ons zo lang in de verkeerde richting geduwd heeft, veel geld werd gebruikt om het onderzoek te beïnvloeden en in de geneeskunde gaat het ook zo. 

In de geneeskunde zijn de medicijnen die men kan patenteren, met welke men veel geld kan verdienen, plots zo belangrijk geworden.  Veel belangrijker dan gezonde levenswijzen en gezonde levensvoorwaarden

Velen van ons zijn vergeten dat we als mensen met vele ziektes om kunnen, en dat er veel ervaring is hoe we ziektes kunnen aanpakken, o.a. ook met de griep.  Wanneer kinderen van de kleuterschool thuiskomen met een snotneus weten we waar ze hulp nodig hebben en waar ze het alleen aankunnen.  We weten dit ook als ouders en we hebben nooit naar moleculen gevraagd, of naar testen.  Het gebeurt elk jaar en elk jaar zijn er andere virussen en we weten dat ons immuunsysteem deze te lijf gaat. 

En de wetenschap heeft nu weer wonderlijk onderzoek gedaan en heeft precies nagekeken wat onze immuuncellen allemaal kunnen. Ons immunsysteem is fantastisch, we hebben een immuungeheugen dat beter is dan wat we in ons hoofd hebben en dat levenslang blijft. 

Dat vindt de wetenschap allemaal, maar daar wordt nu niet naar gevraagd.  Nu wordt gesteld dat immuniteit enkel ontstaat door vaccinatie. Dat is volledig nieuw!  Dat was nog nooit zo.  Er is nog niet zo lang vaccinatie en we hebben al lang een immuniteit. Wie wil ons in het nauw drijven?

Om dat te beantwoorden hebben we wetenschappers nodig en die moeten de vragen durven stellen, want anders worden wij in het nauw gedreven.  En er zit zeer veel geld achter en misschien zijn er nu ook politieke belangen.  Er zijn veel belanghebbenden in het spel en waarschijnlijk probeert men nu de wetenschap voor hun kar te spannen.  En dat mag niet gebeuren, de wetenschap moet vrij zijn, dat staat ook zo in onze grondwet. 

De wetenschap moet twijfelen.  Ik kijk ernaar uit dat de wetenschap opstaat en twijfelt, en dat ondersteun ik.

En ik zou graag verder op wetenschappelijke kennis kunnen vertrouwen.  Ik wil op de twijfel van de wetenschapper kunnen vertrouwen.

Deel deze informatie