Documentaire ‘vaccintwijfel’ bevat bedenkelijke uitspraken

Vaccintwijfel

Deze video laat een aantal sprekers aan het woord waarvan er 3 voorstander lijken te zijn van vaccinatie tegen Covid-19 en de 2 andere personen hun twijfels hierover uiten.

Wat opvalt is de argumentatie die gebruikt wordt om de houding van de kritische denkers te verklaren. De klinisch psycholoog en psychotherapeut Annie van de Vijver legt bijvoorbeeld uit dat ‘mensen die twijfelen aan die vaccinatie’ tot een type mensen behoort die graag de schuld bij anderen legt…

In het begin van de pandemie zeiden zowel Maggie De Block als Steven Van Gucht dat mondmaskers dragen geen zin had en viroloog M. Van Ranst vond dit zelf ook onzin.

Bron: Maggie De Bock over mondmaskers

Bron: Virologen over mondmaskers

‘Zo’n mensen’ zouden ook de schuld steken op Bill Gates en de farma industrie, gaat van de Vijver verder. Volledig onterecht natuurlijk… 

Hoe komen ze daar nu op? 

Er is toch nog nooit sprake geweest van belangenconflicten? Nu niet en ook niet tijdens de Mexicaanse griep. (Bvas eist ontslag Marc van Ranst)

En de farma industrie is toch volledig te vertrouwen? Vb1 en Vb2

En waarom zou Marc Van Ranst of enig ander viroloog nu in het voordeel van deze industrie spreken? Bekijk eens de Moneyflowchart en de video waar Van Ranst dat belangenconflict zelf aantoont.

Zijn die kritisch denkers allemaal boos en rancuneus, zoals A. van de Vijver het beweert?

En is dàt een psychologische verklaring of is dat eerder een suggestieve en stigmatiserende beoordeling? 

Zouden een aantal twijfelaars misschien gefrustreerd zijn omwille van de eenzijdigheid van het debat, zoals Deva Priyo stelt? Omdat zelfs artsen, lectoren en professoren de mond gesnoerd worden of, erger, ontslaan worden, zoals vb. Sam Brokken die enkele minuutjes op De Zevende Dag heeft gesproken? 

We prijzen socioloog Steven Lenaers omdat hij met het inzicht kwam ‘dat het niet slecht is dat er verschillende kanalen zijn en dat mensen zo de kans krijgen om een waaier aan informatie te raadplegen en dat ze hun eigen gezond verstand kunnen gebruiken’. Hij voegt er wel aan toe dat we (bijna helaas) niet meer zo gehoorzaam zijn als toen de Katholieke Kerk met de scepter zwaaide en we allemaal gehoorzaam ‘ja’ knikten.

Het is bedenkelijk, vinden we, dat Steven Lenaers de oorzaak van twijfel m.b.t vaccinatie schuift op de stelling dat we ‘zo individualistisch’ geworden zijn. We laten het maatschappelijk belang niet voorgaan…

Klopt dit? Is het zo dat zich laten vaccineren het maatschappelijk belang dient? 

Volgens Steven zouden de kleine groepjes kritisch denkenden ‘ook niet met alternatieven komen’. Gelukkig horen we dokter Hilde De Smet en Deva Priyo er wel een aantal noemen: het preventief nemen van extra zink, omgekeerde lockdown en wie op de website van AVV snuffelt, of naar onze symposia kijkt, hoort ongetwijfeld meer over wat je kan doen om je immuniteit te versterken (zoals inname van vit D) en welke geneesmiddelen wél helpen om COVID-19 te genezen in een vroeg stadium (Hydroxychloroquine met zink of Ivermectine).

Hilde De Smet – Symposium Alliantie Voor Vrijheid 27 maart 2021 

Helaas kan een vaccin niet door middel van een fast track procedure (voorwaardelijk) op de markt gebracht worden indien er alternatieven bestaan. … 

We weten ook dat het geneesmiddel hydroxychloroquine in het magazine The Lancet  onterecht werd afgedaan als inefficiënt of zelfs gevaarlijk op basis van een frauduleus  wetenschappelijk onderzoek  (later heeft men dit erkend en het artikel teruggetrokken, maar de schade was al aangericht en de werkzaamheid van hydroxychloroquine werd niet meer erkend door vele artsen. 

Marc Van Ranst heeft het over de wetenschappelijke consensus betreffende vaccinatie…

Natuurlijk als alle andere experten genegeerd of gecensureerd worden of bedreigd met ontslag, horen we enkel nog diegenen die naar de mond spreken. 

Vb: ontslag Sam Brokken

Enkele voorbeelden van kritische stemmen ivm veiligheid en werkzaamheid van de vaccins: 

VB1VB2VB3

Marc Van Ranst beweert dat er veel jongere mensen op intensive care liggen. We bekijken even de oversterfte van 2020 voor mensen onder de 75 jaar aan de hand van de analyse van Kurt Wayenberg hier:

Hij verklaart ook dat mRNA vaccins reeds gebruikt werden voor kankerpatienten… 

We weten dat dit onderzoek gebeurd is, en toch is er nog altijd geen enkele mRNA vaccin goedgekeurd om op de markt te komen, ook niet tegen kanker. Waarom, te veel bijwerkingen of niet werkzaam?

Dat het vaccin zich nog maar in fase 3 bevindt van het onderzoek en dat het dus nog steeds in een experimentele fase zit, is van geen belang? Dat deze types vaccins (mRNA vaccins of genetisch gemodificeerde adenovirussen) nog nooit eerder op de markt gekomen zijn is ook niet van belang?

We hebben zeer weinig informatie over bijwerkingen op korte en de lange termijn, maar het vaccin, zo beweert Marc Van Ranst, is veilig en de voordelen wegen op tegen de nadelen… We hebben slechts gegevens over veiligheid en werkzaamheid van enkele maanden. Dag en nacht aan de ontwikkeling van deze vaccins werken verandert hier niets aan. 

De vraag die Deva Priya stelt is niet onterecht: 

Waarom dienen gezonde mensen gevaccineerd te worden?

Er is nog steeds geen enkel wetenschappelijk bewijs dat aantoont dat je daardoor minder besmettelijk zou zijn…(Dit heeft Steven Van Gucht zelf verklaart in De Afspraak)

De maatregelen blijven gelden ook voor gevaccineerden, hoewel er constant met de belofte van vrijheid gezwaaid wordt, en veel mensen laten zich waarschijnlijk vaccineren omdat ze denken zo hun vrijheid terug te krijgen, eerder dan omdat ze geloven dat het hen echt zal beschermen… 

Ze zijn het moe. (Lees: de maatregelen)

Waarom, vraagt Dokter Hilde De Smet, kan er niet meer openheid zijn voor alternatieven in dit debat? 

Dat vragen wij ons ook af. 

Annie van de Vijver spreekt over een maatschappelijke plicht om zich te laten vaccineren…

Behoort ze hiermee nu zelf tot die groep boze en rancuneuze mensen die straks de schuld op ‘de ander’ schuift (die zich niet liet vaccineren) als de “cijfers” weer slechter zouden gaan in de toekomst? 

Of zou dit wel eens kunnen door de nieuw ontstane varianten, waartegen de vaccins niet beschermen en die zelfs mogelijks in de hand gewerkt worden door massale vaccinatie.

(ref. Geert van den Bossche)

We hopen van niet…

Deel deze informatie