Open brief aan alle winkelketens

Het zou een mooie daad van ongezien belang zijn als u en uw medewerkers vanuit sociaal oogpunt erop zouden toezien dat niemand in uw winkel nog verplicht wordt een niet-werkend, beschadigend en ongereglementeerd mondmasker te dragen. 

Deel deze informatie

Met dank aan Eveline Verleye.

Originele versie:

https://www.facebook.com/1762041107/posts/10208441371269466/?d=n

Geachte, 

Vaste klanten in uw winkels, brengen u met dit schrijven op de hoogte van onze geldende rechten als mens.

In uw winkel wordt er regelmatig gewezen op het dragen van een mondmasker.

Omdat wij goed op de hoogte zijn van de huidige wetgeving en het gevaar van het langdurig dragen van een mondmasker, kunnen wij niet op uw verzoek ingaan. 

U wijst op de verplichting en de instructies die u van bovenaf krijgt en het feit dat u niet het risico kan lopen om beboet te worden.

Niet alleen houdt het mondmasker, zoals u intussen ook wel weet, geen virussen tegen en brengt het langdurig dragen ervan zowel de drager als zijn omgeving onnodig in gevaar, maar bovendien vormt het dragen van zo’n masker ook geen onderdeel van de strafwet in België en kan het bijgevolg niet opgelegd worden.

Volgende wetten worden overtreden bij het dragen van een mondmasker:

Art. 563 bis uit het strafwetboek verbiedt het bedekken van het gezicht. 

Art. 187 uit de wet Civiele Bescherming voorziet enkel een straf die kan worden opgelegd volgend uit de weigering zich te gedragen naar de maatregelen die kunnen worden ingevoerd op basis van artikel 181 en 182 (gelden enkel in tijden van rampenspoed en catastrofe) 

Zoals u als handelaar en inwoner van dit land ook zou moeten weten, is er al sinds 30/06/2020 geen noodtoestand meer in België.

Bijgevolg kunnen deze 2 art. niet afgedwongen worden en heeft sinds 01/07/2020 de grondwet, titel II, inzake de rechten en vrijheden van de mens, opnieuw haar volle rechtskracht gekregen. 

U kunt uw medewerkers dus met een gerust hart meedelen dat er geenszins boetes kunnen uitgedeeld worden voor het niet overtreden van wetten, nu ook de coronaboetes in hoger beroep worden kwijt gescholden en zelfs de rechter in hoger beroep (d.d. 07/06) de wettelijkheid van de maatregelen niet kan bevestigen. 

Ook Minister Verlinden bevestigde meermaals dat er in het (onwettig) Ministerieel Besluit van 04/06 geen plicht meer is opgenomen, enkel nog een (dwaze want niet-werkende) aanbeveling.

Mocht dus alsnog de toegang tot uw winkels ontzegd worden, dan zal men moeten concluderen dat er sprake is van discriminatie en aanzetten tot het overtreden van de geldende wetten.

Het zou een mooie daad van ongezien belang zijn als u en uw medewerkers vanuit sociaal oogpunt erop zouden toezien dat niemand in uw winkel nog verplicht wordt een niet-werkend, beschadigend en ongereglementeerd mondmasker te dragen. 

Steeds meer Belgen zijn op de hoogte van bovengenoemde wetten en beseffen de schadelijke gevolgen van deze onwettige maatregel, waardoor u in de komende tijd steeds meer mensen zonder mondmasker in uw winkels zult zien verschijnen.

Bovendien is een snelgroeiend aantal wakkere Belgen niet langer bereid deze onwettige, schadelijke maatregel te blijven ondergaan en kiezen ze bewust winkels en handelaars die de wet en hun gezondheid wèl respecteren. 

Slimme handelaars die ervoor kiezen om niet langer deel te nemen aan het verzwakken van hun medewerkers en hun klanten zullen steeds meer klanten winnen en kunnen natuurlijk ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor de gevolgen van deze mishandeling op langere termijn.

Behoort u binnenkort ook tot deze groep?

Waarom verdiept niemand binnen uw winkel zich in de gevolgen van langdurige mondmaskerdracht voor de werknemers? Wie neemt achteraf de verantwoordelijkheid voor die te verwachten gevolgen?

Waar is het recht op vrije adem voor uw medewerkers en klanten gebleven?

Vandaag, in het licht van de voor iedereen toegankelijke wetenschappelijke informatie en officiële cijfers, is het ronduit ‘misdadig’ te noemen dat iemand deze illegale maatregel blijft opleggen.

Iedereen die begrijpend kan lezen en kritisch kan denken, kan niet anders dan in eer en geweten stoppen met zichzelf en anderen nodeloos te blijven verzwakken met deze illegale maatregel.

Alvast bedankt voor het lezen van deze brief en in de hoop dat dit misverstand snel wordt rechtgezet, kunnen we met zijn allen terug naar gezondere gewoontes en menswaardige, klantvriendelijke winkelervaringen. 

Met de meeste hoogachting,

Bronnen:

Zuurstof staat gelijk aan leven. Zonder zuurstof bestonden er geen eiwitten (proteïnes), geen koolhydraten en geen water. Het is dan ook de levensbron van alle cellen. Ook die van de mens!

Het beroven van de hersenen van zuurstof is niet alleen schadelijk voor de gezondheid, het is crimineel.

Duitse ongevallenverzekering wil gevolgschade van dragen mondmaskers niet meer vergoeden – Bewuste Burgers

Advocaten for freedom: de deur van de gevangenis staat open – Bewuste Burgers

Rechtbank Duitsland verbiedt mondmaskers op school – Bewuste Burgers

https://www.backtoyourhealth.be/over-maatregelen-die-niet-werken/hoe-het-ook-anders-moet

Open Brief t.a.v. schooldirecties en CLB’s i.v.m. mondmaskerplicht op school – Bewuste Burgers

Deel deze informatie

1 thought on “Open brief aan alle winkelketens

Comments are closed.